Dovana mokykloms ir bibliotekai

Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokykloms ir F. Bajoraičio bibliotekai dovanojamas perleistas pirmasis lietuviškas „Aušros“ (1883–1886) mėnraštis. Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyvą, remiant mecenatui Pranui Kizniui, įgyvendino Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir leidykla „Petro ofsetas“.

„Aušros“ rinkinį sudaro penkios knygos: perleisti 1883, 1884, 1885 ir 1886 metų „Aušros“ komplektai ir įvadinis tomas „Aušra po 140 metų“, kuriame skelbiami Prezidento ir mecenato įvadiniai žodžiai, mokslininkų straipsniai, atrinkti ir šiuolaikiniam skaitytojui adaptuoti įdomiausi bei svarbiausi „Aušros“ tekstai, žodynėlis ir kita informacinė medžiaga. Kiekvienai mokyklai dovanojama po vieną „Aušros“ rinkinį, o savivaldybių bibliotekoms – po tris „Aušros“ rinkinius.

Savivaldybės inf.