Dovana Šilutės muziejui – knyga apie Katyčius

Šilutės muziejus gavo vertingą dovaną. / Šilutės muziejaus nuotr.Knygos sudarytojas ir komentatorius Günter Uschtrin (Giunter Uštrin) Šilutės muziejui padovanojo Knygą „Wo liegt Coadjuthen?” („Kur yra Katyčiai”). Knyga išleista Berlyno mokslo leidykloje (BWV).

Knygos įvade rašoma, jog tai nedidelės Rytprūsių parapijos, buvusiame Klaipėdos krašte istorija. Katyčių parapiją iki antrojo pasaulinio karo sudarė 23 kaimai. Autorius pabandė išsamiai panagrinėti šios parapijos istoriją nuo jos įsikūrimo iki 1945 m.

Rengiant knygą buvo surasti ir iki šiol niekur neviešinti dokumentai. Joje atgyja tolimiausioje Rytų Prūsijos šiaurinėje dalyje, pasienyje buvusios parapijos istorija, kurioje pateikiamas taip pat prūsų lietuvių vaidmuo šio krašto gyvenime. Išsamiai aptariamas ir Klaipėdos krašto likimas 1919 -1939 m.

„Knyga tai tikras lobis dabartiniams krašto gyventojams, besidomintiems krašto istorija”, – sako Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė.

Knygos pabaigoje – visų kaimų gyventojų sąrašai (iki 1945 m.). Autorius ragina ir kitus buvusius Klaipėdos krašto gyventojus rašyti atsiminimus, leisti savo kaimų ar miestelių istorijas.

Laiške muziejui autorius paaiškina, kad jo protėviai yra kilę iš Katyčių ir kad brangią knygos leidybą padengė buvę parpijiečiai.

„Jūs pastebėsite, kad Rytų Prūsijos ir Klaipėdos krašto istorijai parengti buvo panaudoti ir lietuviški šaltiniai”, – rašė autorius, linkėdamas įdomaus skaitymo,

Šilutės muziejininkai pastebi, kad knyga išleista vokiečių kalba, tad reikėtų pasirūpinti jos vertimu.