Draugystės 25-metį minintys Šilutės ir Emericho žmonės stiprina bendravimo tiltus

emerichas publika„Tiltams, kuriuos žmonės turėtų nutiesti tarp šalių, padėtas tvirtas pamatas“, – 1991 metų gegužės 26-ąją pasakė tuometinis Emmericho (Vokietija) meras Willi Heering, pasirašydamas su Šilutės miesto meru Antanu Krušnausku miestų bendradarbiavimo sutartį.

Taigi oficialiai šilutiškių ir emerichiečių draugystė tęsiasi jau 25 metus, ir jos didelę reikšmę Šilutei ir jos žmonėms dar kartą priminė Šilutės – Emericho miestų bendradarbiavimo draugijos nariai, Šilutės gimtadienio išvakarėse susirinkę į draugystės 25-mečio minėjimą.

Šilutei siuntė labdarą, kvietė į svečius

Nors ir bendradarbiavimo sutartį pasirašęs p.W.Heering, ir pirmasis Šilutės – Emericho miestų bendradarbiavimo draugijos pirmininkas Liudvikas Balsevičius jau yra mirę, tačiau jų pradėti ir puoselėti ryšiai itin siprūs ir svarbūs iki šiol.

Nevyriausybinės organizacijos – Šilutės – Emericho miestų bendradarbiavimo draugijos pirmininkė Rita Užgalienė priminė, kad draugystės užuomazgos siekia net 1982 metus. Kitais metais Diuseldorfe vykusiose kultūros dienose dalyvavo ir šilutiškiai. Po kelerių metų šilutiškiai – valdytojas Vladas Stūrys ir meras A.Krušnauskas išsiuntė į Emerichą pasiūlymą bendradarbiauti. 1990 m. Emeriche buvo įsteigta bendradarbiavimo su Šilute draugija, tad ji šiemet mini jau 26 metų veiklos sukaktį.

„Sunku būtų išvardinti visus darbus, nuveiktus per 25 metus, – sakė R.Užgalienė. – Buvo daugybė humanitarinės pagalbos konvojų, miestų delegacijų susitikimų, abipusės verslininkų, pedagogų, moksleivių, sportininkų, meno kolektyvų kelionės, specialistų stažuotės ir neįkainojami ryšiai tarp žmonių. Paminėsiu keletą faktų. Per 10 pirmųjų metų į Šilutę, tuomet gyvenančią sovietinės blokados sąlygomis, iš Emericho atgabenta 403 tonos labdaros už 3 milijonus 319 tūkstančių markių. 6 kartus didelės šilutiškių delegacijos vyko į Emerichą, 7 – iš Emericho į Šilutę. 1995 metais apsikeista didelėmis moksleivių delegacijomis. Abiejuose miestuose atsirado gatvės, pavadintos partnerių vardu.“

Pirmininkė dėkojo aktyviausiems draugijos nariams: a.a. L.Balsevičiui, kuris draugijai vadovavo 10 metų, vėliau draugijos vairą daugiau kaip 10-metį laikiusiai Danutei Misiukonienei, Stefanijai Balsevičienei, Onai Bučienei, Bronei Genienei, Genutei ir Antanui Krušnauskams, Marijai Kuisienei, Birutei Servienei, Violetai Šimkaitienei, Vaclavai Šarliokienei ir kitiems. Taip pat padėkos raštus įteikė draugijos veikloje nuolat dalyvaujančių kolektyvų vadovams: Loretai Margaritai Černeckienei, Lijanai Šerpytienei, Vygantui Stoškui, Vytautui Jovaišai, Gražinai Liaudanskienei, Rasai Gailiuvienei.

Ypatingos padėkos nusipelnė Šilutės Garbės pilietis Jonas Jonaitis, sukaupęs ir puikiai sutvarkęs draugijos veiklos metraštį. Jis buvo eksponuojamas 25-mečio proga.

emericho 20metis vicemeras uzgalieneIš Emericho žmonių mokėmės humanizmo

A.Krušnauskas, primindamas draugystės pradžią, pasakojo apie didžiulius humanitarinės pagalbos krovinius, kuriuos į Šilutę gabeno emerichiečiai ir kitų Reino krašto miestų Raudonojo Kryžiaus nariai. „Prisimenu laikus, kad Šilutės ligoninės salė iki lubų būdavo prikrauta vaistų, tvarsliavos, patalynės, slaugos priemonių, medicininės įrangos, drabužių, mokymo priemonių. Lietuva ir Šilutė tuo metu buvo išvargintos, nieko neturėjo. Viską dalijome švietimo ir gydymo įstaigoms. Tai buvo didžiulė parama mūsų miestui“, – pasakojo jis.

Ypač jam įstrigo Emericho moterų susitelkimas: jos siuvo įvairius siuvinius, juos pardavinėjo bendruomenės mugėse, kad surinktų pinigų apmokėti už labdaros siuntų pervežimą iš Vokietijos į Šilutę. „Tokių bendruomeniškumo, humanizmo, demokratijos pamokų mes nebuvome matę, todėl mokėmės iš laisvos Europos žmonių ir patirtį skleidėme pas save. Šilutėje įsikūrusi „Moterų seklyčia“ irgi ėmėsi tokios labdaros, globos, paramos veiklos, ėmė rūpintis vaikais“, – kalbėjo A.Krušnauskas.

Linkėjo tęsti draugystę

Šventėje dalyvavęs Emericho miesto mero pirmasis pavaduotojas Herbert Ulrich sveikino gražios draugystės iniciatorius, tęsėjus, dėkojo už svarbią partnerystę bendrame Europos name ir linkėjo, kad šia draugyste džiaugtųsi ir ateinančios kartos.

Sielos bičiulius šilutiškius sveikinęs Emeriche gyvuojančios Emericho – Šilutės bendradarbiavimo draugijos vadovas Alfred Bartmninn su žmona Daiva Bartminn apgailestavo, kad vis nepavyksta susitiksi su Šilutės meru V.Laurinaičiu – jis negalėjo atvykti į Emericho jubiliejų, kai buvo pristatyta istorinė paroda apie Šilutę, negalėjo dalyvauti ir šiame 25-mečio minėjime. Svečias sakė, kad ir šiemet, kaip ir daug ankstesnių metų, atvežė 1000 eurų, skirtų socialiai remtinų Šilutės rajono vaikų vasaros poilsiui.

Šilutės savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis, Šilutės seniūnas Raimondas Steponkus dėkojo, kad bendradarbiavimo draugijos Šilutėje ir Emeriche išlaiko glaudžius ryšius tarp žmonių, įstaigų, vieni kitus džiugina apsilankymais, kultūriniais mainais.

Po sveikinimų ir apdovanojimų koncertavo su Šilutės – Emericho miestų bendradarbiavimo draugija bičiuliaujantys kolektyvai: choras „Pamario aidas“, vaikų popchoras „Spindulys“, šokių kolektyvas „Juknaičiai“, Juknaičių pagrindinės mokyklos folkloro ansamblis „Skalviai“, moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“, muzikos grupė „Karčema“.

alt