Dvi vaikų darželių direktorės atleistos iš darbo ir vėl priimtos dirbti

 

Untitled-1 copyPaskutiniame praėjusių metų Savivaldybės tarybos posėdyje Savivaldybės politikai iš darbo atleido dviejų lopšelių – darželių „Žvaigždutė“ ir „Pušelė“ direktores Stasę Viršilienę ir Virginiją Čėsnienę. Abi direktorės tame pačiame posėdyje kitais sprendimais buvo vėl priimtos atgal į darbą.

„Žvaigždutės“ direktorė S. Viršilienė bei „Pušelės“ direktorė V. Čėsnienė buvo priverstos būti atleistos iš darbo, nes joms suėjo LR Vyriausybės nustatytas penkerių metų leistinas vadovauti terminas. Joms abiems Savivaldybės taryba nusprendė išmokėti kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas už darbo metus nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. ir darbą nuo 2018 m. rugpjūčio 25 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

S. Viršilienė laimėjo konkursą iš naujo

Savivaldybės politikus, be abejo, sudomino tokie Savivaldybės administracijos sprendimų projektai – atleisti ir vėl priimti dirbti. Politikams buvo išaiškinta, kad taip yra sutvarkyta remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos įstatymu. Švietimo įstaigų vadovai skiriami į pareigas 5 metams, parenkant juos atvirojo konkurso būdu, Savivaldybės tarybos sprendimu. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu.

„Žvaigždutės“ direktorė S. Viršilienė, pasak tuometinės Švietimo skyriaus vedėjos Birutės Tekorienės, sutiko būti atleidžiama iš pareigų. Ji iš naujo sėkmingai laikė įstaigos vadovo kompetencijos egzaminą Vilniuje ir dalyvavo savivaldybės paskelbtame konkurse vadovauti tai pačiai įstaigai. Konkursą ji laimėjo.
Savivaldybės politikas Zigmantas Jaunius susidomėjo, ar minėtame konkurse dar dalyvavo kitų pretendentų? Jam buvo atsakyta, kad konkurse dalyvavo tik viena S. Viršilienė.

Paskirta vadovauti tik iki kito konkurso

Kitokia karjeros istorija – V. Čėsnienės. Dabar ji atleista iš darbo ir iš naujo paskirta eiti „Pušelės“ direktorės pareigas nuo 2019 m. sausio 2 d. iki tol, kol įvyks konkursas šioms pareigoms eiti. V. Čėsnienė pati nesiekė iš naujo būti priimta eiti darželio direktorės pareigas. Pasak savivaldybės administracijos Personalo ir teisės skyriaus specialistės Dalios Bernotienės, 2018 m. rugsėjo 12 d. turėjo įvykti konkursas lopšelio – darželio „Pušelė“ direktoriaus pareigoms užimti. Tačiau neatsirado nė vieno pretendento. Todėl ir buvo pasiūlyta V. Čėsnienę laikinai paskirti vadovauti „Pušelei“, kol įvyks konkursas šioms pareigoms eiti.