Dviems neteisėtai medžiojusiems asmenims tūkstantinės baudos, medžioklės įrankių ir automobilio konfiskavimas

Aplinkos apsaugos departamento Šilutės ir Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų pareigūnai spalio 27 d. nustatė du neteisėtai medžiojusius asmenis. Vienam jų gresia netekti automobilio ir sumokėti iki 2400 eurų.

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai vakar Šilutės rajone nustatė asmenį, draudžiamu būdu – iš transporto priemonės nušovusį baltakaktę žąsį.
Patikrinus medžioklės lapą nustatyta, kad jis nepažymėtas klubo antspaudu, todėl yra negaliojantis. Neteisėtai asmuo sumedžiojo ne tik žąsį, bet ir lapę ir bebrą.

Už tai asmeniui gresia bauda iki 1800 eurų, paimta transporto priemonė, šautuvas, žala aplinkai – 598,95 Eur.

„Atkreipiame dėmesį, jei medžioklės lape nurodyti ne visi privalomi duomenys arba jei medžioklės lapas nėra įregistruotas ar pažymėtas nustatyta tvarka, jis laikomas negaliojančiu. Turėdamas tokį lapą, medžiotojas neturi teisės medžioti“, – sako Klaipėdos GGAI pareigūnas Mindaugas Salys.
Spalio 27 d. vakare Šilutės gyvosios gamtos inspekcijos pareigūnai, turėdami informacijos apie vykdomą medžioklę draudžiamu būdu, Būdviečių miške taip pat sulaikė neteisėtai medžiojusį asmenį.
Jis tykodamas naudojo termovizorinį priedėlį, pritaikytą ginklo optiniam taikikliui.

Asmeniui gresia 600–1700 eurų bauda su teisės medžioti atėmimu nuo 3 iki 5 metų ir nusižengimo padarymo įrankių konfiskavimu.

Primename, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galite pranešti AAD Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu (8 5) 273 2995 arba 112.