Eglė Maciukevičiūtė: „Vivat musica!“

Šilutės meno mokykloje prasidėjo mano, kaip muzikantės, kelionė. Ir nors tai pirmieji žingsniai vingiuotoje kelionėje muziko profesijos link, tačiau jie padėjo tvirtą pagrindą visapusiškam tobulėjimui.

Eglė sako, kad šilčiausi jos prisiminimai apie Šilutės meno mokyklą susiję su čia dirbusiais pedagogais.

Meno mokykloje mokiausi fortepijono specialybės a.a. mokytojos Danutės Lešinskaitės klasėje, bet tuo pačiu metu lankiau ir šokio skyrių. Kadangi mokslams rimtėjant visko suspėti nebebuvo įmanoma, teko šokį palikti ir pasinerti į muzikos pasaulį. Meno mokykloje kiekviena disciplina, ar tai būtų fortepijonas, ar solfedžio, muzikos istorija ar choras, pridėjo po naują dalį meilės muzikai. Ir nors tada mokydamasi galbūt to nemačiau, dabar galiu drąsiai tai pasakyti. O kad norėsiu ir toliau mokytis muzikos supratau tik paskutiniaisiais metais Meno mokykloje. Tačiau tuomet patraukė jau ne fortepijonas, o muzikos teorija. Su nuostabios Šilutės meno mokyklos mokytojos a.a. Reginos Stankuvienės pagalba įstojau į Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją ir ten mokiausi muzikos teorijos. Po poros metų tos pačios specialybės persikėliau mokytis į M. K. Čiurlionio menų mokyklą Vilniuje. Ten mokydamasi paskutinėje klasėje atradau dabartinę savo specialybę – vargonus. Juos pasirinkau ir studijoms Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur šiuo metu studijuoju magistrantūroje.

Šilčiausi prisiminimai apie Šilutės meno mokyklą man susieti su žmonėmis, mokytojais ir draugais, su kuriais gražus bendravimas išlieka net ir po daugelio metų. Šilti prisiminimai išliko ir jau apie anapilin iškeliavusias mokytojas. Jau pati būdama mokytoja suprantu, kiek darbo ir kiek gyvenimiškų žinių bei patirties suteikė visi Šilutės meno mokykloje sutikti žmonės. Už tai jiems visiems esu labai dėkinga.

Nuoširdžiai sveikinu Šilutės meno mokyklą gražios 55-erių metų sukakties proga. Linkiu ir toliau mokykloje puoselėti šiltą bendruomeniškumą, profesionalumą, meilę muzikai ir muzikavimui. Vivat musica!