Elektrikai užsimojo prieš liepas kaip barbarai

genejimas 1Sodų bendrijos „Aušra“ gyventojai buvo nemaloniai nustebę, kai vieną dieną sodo pakraštyje išvydo ne žaliuojančias liepas, o styrančius sužalotus kamienus: nei šakelės, nei lapelio.

Taip elektrikai pasirūpino apsaugoti virš liepų esančius elektros laidus.

Suprantama, genėti medžius, kai jie per daug išsikeroja ir ima kelti pavojų aplinkai, būtina. Tačiau ar genėjimu galima vadinti darbą, kai medis nurėžiamas per vidurį kamieno? Ar iš viso galima bet kaip genėti medžius?

Beje, ne vienas Šilutės rajono gyventojas jau yra susimokėjęs baudą už tai, kad savo kieme savavališkai nupjovė savo paties pasodintų medžių šakas. Bet, pasigilinus į situaciją „Aušros“ soduose, atrodo, kad elektrikams atleidžiama viskas…

Gamtosaugininkai net nekomentuoja

Išsakyti nuomonę apie „Aušros“ sodų medžių genėjimą paprašytas Šilutės savivaldybės gamtosaugininkas ir Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus atsakė dviem žodžiais: „Brutalus elgesys“. Ir pasiūlė apie šią situaciją pasikalbėti su Šilutės aplinkos apsaugos agentūros atstovais.

Deja, su aplinkosaugininkais kalba buvo trumpa – kaip ir tie genėtojų nutrumpinti medžiai. Šilutės aplinkos apsaugos agentūros vedėja Galina Misevičienė atsisakė komentuoti ir vietoj to elektroniniu paštu atsiuntė medžių genėtojų – AB Lesto atstovų – genejimas 2raštišką paaiškinimą.

Pasirodo, kad pateisinti brutalų elgesį, kaip tai įvardijo gamtosaugininkas R.Rimkus, gali užtekti post factum (po to, kai jau padaryta) atsiųstas prašymas nebausti.

Elektrikai prašo nebausti

Rašte, skirtame  Klaipėdos regiono Aplinkos apsaugos departamento (KRAAD) direktoriui, „Lesto“ Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamento direktorius Mindaugas Lukaševičius paaiškina, kad elektros tinklų darbuotojai, atlikę apžiūrą Aušros g. Šilutės mieste, nustatė, jog nurodytoje zonoje augančių medžių šakos buvo įaugusios  į elektros laidus ir trikdo elektros energijos tiekimą vartotojams. Be to, jos kelia didelį pavojų aplinkai, didina nelaimingų atsitikimų riziką. Taip pat rašoma, kad vėjo siūbuojamoms medžių šakoms nutraukus elektros laidus galimas elektros srovės nutekėjimas, keliantis mirtiną grėsmę praeiviams ir gamtai.

Todėl AB „Lesto“, būdama atsakinga už nuosavybės teise valdomus elektros energetikos objektus ir įrenginius, privalėjo juos apsaugoti ir užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams, gegužės 19 d. nupjovė laidus liečiančias liepas, o gegužės 29 d. apie atliktus darbus raštu informavo Šilutės rajono savivaldybės administraciją.

M.Lukaševičius aplinkosaugininkų prašo netaikyti administracinės atsakomybės bendrovės darbuotojams, nes, jo manymu, buvo elgtasi motyvuotai ir pagrįstai, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Elektrikų niekas ir nenubaudė. Nors paprasti šilutiškiai, nupjovę, pavyzdžiui, kelias medžio šakas, gadinančias namo stogą ar temdančias langus, ne vienas yra gavęs baudą.

Geriau išvis nukirsti

„Šilutės naujienų“ redakcija susisiekė su KRAAD direktoriumi Andriumi Kairiu. Anot pašnekovo, tokių situacijų kaip Aušros g., Šilutėje, yra buvę ir Palangoje bei kituose miestuose.

„Po elektros laidais negali būti jokių medžių, tačiau, jei vis dėlto jų yra ir šakos ima trukdyti, būtina jas pašalinti. Bet ne taip medžiai turėtų būti genimi. Šiuo atveju, manau, nueita lengviausiu keliu. Mano nuomone, elektros tiekimo bendrovės darbuotojai neatsižvelgė į situaciją, kokį vaizdą paliks po genėjimo. Šiuo atveju geriau iš viso išnaikinti medžius, o ne palikti tokius jų likučius merdėti“, – sakė A.Kairys.

Kaip bus įvertintas elektrikų elgesys su medžiais, A.Kairys nepasakė. Vėliau „Šilutės naujienoms“ primygtinai to teiraujantis, buvo atsakyta, kad aplinkosaugininkai ir atsakingi rajono Savivaldybės darbuotojai nagrinėja barbariško medžių genėjimo situaciją. Pasak G.Misevičienės, situacija bus sprendžiama susėdus prie apskrito stalo su AB „Lesto“ vadovais.