Elektroninės paslaugos – nauda ir savivaldybei, ir gyventojams

elektronines paslaugos publikaNeturite galimybės jums patogiu laiku atvykti į rajono Savivaldybę užpildyti pažymos užsakymo formos ar atsiimti jau paruoštos pažymos? Negalite iš karto pateikti visų duomenų, reikalingų pažymai gauti? Jums neaišku, kokią informaciją pateikti tam tikruose paslaugos užsakymo formos laukuose?..

Jeigu bent į vieną šių klausimų atsakėte „Taip“, – šis straipsnis kaip tik jums, mat jame supažindiname su Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuotu projektu „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, kurio metu į elektroninę terpę jau perkeltos 65 Lietuvos savivaldybių teikiamos ir administruojamos paslaugos.

Praėjusią savaitę šis inovatyvus projektas buvo pristatytas Šilutės rajono savivaldybėje.

Labai didelės apimties projektas visai Lietuvai

Projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ – šiuo metu vienas didžiausių ir sudėtingiausių tokio pobūdžio projektų Lietuvoje, įvertinant Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) panaudojimą, perkeltų į el. erdvę paslaugų skaičių bei dalyvaujančių institucijų skaičių.

Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK08-V „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėje“.

Renginio metu pristatytos ir pademonstruotos internete Savivaldybės teikiamos elektroninės paslaugos, pristatyta projekto nauda savivaldybėms, gyventojams ir verslo įmonėms, aptarti kiti Lietuvoje vykdomi pažangūs projektai, taip pat atsakyta į aktualius klausimus.

Projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ startavo 2013 m. sausio 14 d., jo pabaiga numatyta šiemet, rugpjūčio 30 d. Tačiau paslaugų gavėjai paslaugas galės užsisakyti jau nuo rugpjūčio 15 dienos.

Projektą Šilutėje pristatęs lektorius Giedrius Paulikaitis sakė, jog tai labai didelės apimties projektas, kuriam skirtas 6,5 milijonų eurų finansavimas iš ES struktūrinių fondų. Jis skirtas visai visuomenei – ir Lietuvos gyventojams, ir užsieniečiams, verslo įmonėms.

Projekto pareiškėjas – Vidaus reikalų ministerija (VRM), partneriai – Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA), Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) ir 4 pilotinės savivaldybės – Ignalinos r., Kauno m., Klaipėdos m. ir Širvintų r.

Pirmajame projekto etape į elektroninę erdvę perkeltos savivaldybių teikiamos 42 paslaugos, suteikiant savivaldybėms visus reikalingus įrankius paslaugoms teikti.

II etape numatyta tiražuoti savivaldybių paslaugas ir VšĮ „Versli Lietuva“ vykdyto projekto metu perkeltas 23 paslaugas verslui visose Lietuvos savivaldybėse.

Iš projektui skirtų 6,5 mln. eurų, beveik 700 tūkst. eurų teko įrangai įsigyti, dar apie 5,5 mln. eurų – paslaugoms, o apie 342 tūkst. eurų – kitoms išlaidoms.

Savivaldybė išloš
elektronines paslaugos pranesejas
Pasak G.Paulikaičio, ekonominė krizė padarė labai didelę įtaką šalies finansų sistemai, o neefektyviai teikiamos administracinės paslaugos, kurios reikalauja didelių laiko ir žmogiškųjų išteklių, atsieina brangiai. Dėl to valstybės ir savivaldybės biudžetai gauna mažiau įplaukų, todėl atsirado poreikis ieškoti būdų, kaip optimizuoti paslaugų teikimą.

Lektorius pagyrė Šilutės savivaldybės darbuotojus, kurie jau įgyvendino vadinamąjį „vieno langelio“ principą aptarnaujant klientus, ir sakė, jog šiuo principu savivaldybėse bus dirbama ir ateityje.

Įgyvendinti elektroninių paslaugų teikimo projektą savivaldybei labai naudinga. Jis mažina popierinių dokumentų apyvartą, taupomi su jų rengimu susiję kaštai; dokumentai bus saugūs, jų turinys neprieinamas trečiosioms šalims; bus galimybė kreiptis į institucijas oficialiu ir lengvai prieinamu institucijų kanalu; sutrumpės teikiamų paslaugų laikas, dokumentai bus siunčiami ir gaunami žymiai greičiau ir t.t.

Visą informaciją, kuri saugoma valstybės registruose, Savivaldybės darbuotojai gaus automatiniu būdu, pasinaudodami Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP), todėl žmogui pačiam nebereikės teikti papildomų duomenų.

Iki šiol apie priimtą sprendimą paslaugos gavėjas būdavo informuojamas telefonu arba parengiant raštą. Visi šie būdai atima daug laiko.

Įgyvendintas projektas lems mažesnį žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikį bei galimybę šiuos išteklius panaudoti vykdant kitas veiklas.

Savivaldybės darbuotojams sumažės tiesioginių konsultacijų poreikis ir apimtys, reikės mažiau patikrinti duomenų, bus taupomas ir popierius, ir laikas, o tuo pačiu – pinigai.

Patogiau bus ir gyventojams

Akivaizdi nauda, pasak G.Paulikaičio, bus ir gyventojams. Turėdami elektroninio pristatymo dėžutę, fiziniai ar juridiniai asmenys bet kuriuo paros metu ir nepriklausomai nuo buvimo vietos galės nemokamai visoms valstybinėms institucijoms siųsti ir iš jų gauti oficialias, registruotam paštui prilyginamas e. siuntas.

Norintys atsakyti į gautą oficialų pranešimą arba išsiųsti naują pranešimą, tai galės padaryti iš savo namų ar kitos vietos, kur yra galimybė prisijungti prie E. pristatymo sistemos. Apie gautą e. siuntą naudotojas bus informuojamas elektroniniu paštu arba per Elektroninius valdžios vartus.

Gyventojai sutaupys daug laiko pildydami prašymą, nes pagrindiniai prašymų formų laukai yra užpildomi automatiškai. Taip jie sutaupys savo ar įmonės lėšas bei laiką, kartu – sumažins administracines paslaugų teikimo išlaidas valstybei.

E. siuntos pristatymas įvyks iš karto, tai labai patogu, lyginant su kelių dienų pristatymo terminu įprasto registruoto laiško atveju.

Be to, gyventojai galės nuolat stebėti paslaugos teikimo eigą. Svarbu ir tai, kad fiziniams ir juridiniams asmenims komunikacija su valstybės institucijomis bus nemokama.

Visos paslaugos – vienoje vietoje

Sudarant savivaldybių institucijų teikiamų paslaugų, kurios turėtų būti perkeliamos į elektroninę erdvę, sąrašą, pirmiausia buvo sudaryti palyginamieji trijų savivaldybių teikiamų administracinių paslaugų sąrašai. Buvo pasirinktos dvi miesto ir viena rajono savivaldybės. Taip nustatytos savivaldybių teikiamų paslaugų, dėl kurių dažniausiai į savivaldybę arba seniūnijas kreipiasi gyventojai ir verslo atstovai, sąrašas.

Visos savivaldybių teikiamos paslaugos nuo šiol bus pasiekiamos vienoje vietoje adresu www.epaslaugos.lt arba Šilutės savivaldybės internetinio portalo paslaugų kataloge.

Visa su elektroninėmis paslaugosmis susijusi informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.