„Energetikos objektų statyba“ dairosi ir elektros energijos gamintojo veiklos

EOS ENDZINO 21 3Šilutės įmonė „Energetikos objektų statyba“ šiemet skaičiuoja jau 21-uosius veiklos metus. Prieš tiek metų trys jauni inžinieriai energetikai – Audrius Endzinas, Rimas Stončius ir Robertas Tirevičius, palikę valdiškus darbus didžiosiose rajono įmonėse, susibūrė į privačią individualią A.Endzino įmonę. Aukštuosius mokslus baigę vyrai tapo paprastais elektromonteriais: patys karstėsi į elektros stulpus, kasė griovius elektros kabeliams, montavo buitinių vidaus patalpų elektros instaliacijas.

Dabar minėti inžinieriai energetikai – UAB „Energetikos objektų statyba“ direktoriai. Šioje įmonėje darbo vietas turi 24 žmonės. Bendrovės inžinieriai projektuoja elektros objektus, o įmonės specialistai juos montuoja. Jų darbo objektai – transformatorinės, buitinių ir pramoninių pastatų vidaus instaliacijos, oro bei kabelių linijos iki 35 kilovoltų įtampos.

Pastaruoju metu bendrovėje strateguojama, kaip jos veiklą susieti ir su elektros energijos gamyba. Tokią perspektyvą kuria Seimo nario karjerą baigęs, bendrovės direktoriaus pavaduotoju strateginei įmonės plėtrai dirbti į savo sukurtą įmonę sugrįžęs A.Endzinas.

Sėkmė – kvalifikuotas kolektyvas

Pastaruosius 8 metus įmonei vadovauja R.Tirevičius, kuris pakeitė pirmąjį įmonės vadovą A.Endziną. Pasak R.Tirevičiaus, jam direktoriaus pareigos buvo perleistos gana dėkingu metu, kai Lietuvos ekonomika klestėjo, buvo daug statybos užsakymų. Tuomet „Energetikos objektų statybos“ darbuotojų skaičius buvo perkopęs net tris dešimtis, metinė apyvarta siekė kelis milijonus litų. Tačiau įmonė neišvengė ir veiklos nuosmukio, kartu su visa Lietuva pergyvendama ekonomikos sąstingį.

Sunkmečiu, pasak R.Tirevičiaus, buvo ir toks laikotarpis, kai trūks plyš reikėjo lėšų, kad tik įmonė išsaugotų subrandintus, aukštos kvalifikacijos specialistus. Todėl anksčiau uždirbtą pelną teko panaudoti mokant jiems deramus atlyginimus, nors pelningų užsakymų trūko.

R.Tirevičiaus nuomone, „Energetikos objektų statyba“ yra viena iš nedaugelio rajono įmonių, kurioje didžioji dalis darbuotojų kas mėnesį į namus parneša daugiau nei po 2 tūkstančius litų algos. Visa įmonės veiklos sėkmė, pasak direktoriaus, yra užsakymų gausa ir gerai atliktas darbas. Tokią sėkmę gali užtikrinti tik kvalifikuotas kolektyvas.

Prieš ketverius metus buvusi individuali A.Endzino įmonė buvo reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę ir pavadinta nauju vardu – UAB „Energetikos objektų statyba“. Beveik tuo pat metu ji persikėlė į nuosavas patalpas Šilutėje, Nemuno g. 12, ir tapo artimiausiais Šilutės urėdijos kaimynais.
EOS ENDZINO 21 2
1,7 ha įmonės sklype yra pakankamai garažų technikai laikyti, sandėliavimo patalpų. Suspėta atnaujinti įmonės administracijos pastatą, kuriame sudarytos geros sąlygos personalo darbui ir poilsiui.

Klientai – iš visos Lietuvos

Kelių milijonų litų metinė apyvarta „Energetikos objektų statybai“ nebūtų įmanoma dirbant vien tik mūsų rajone. Veiklos sėkmę užtikrina jau daug metų kokybišku darbu užsirekomenduotas bendradarbiavimas su Lietuvos elektros tiekėjais – AB „LESTO“.
„Energetikos objektų statybos“ pajamos iš minėto užsakovo siekia apie 70 proc. metinės apyvartos. Sudėtingiausia tai, kad dirbti dažniausiai tenka už rajono ribų. Iki 80 km atstumu į darbo vietą darbuotojai vežami kasdien įmonės transportu. Į tolimesnius objektus darbuotojus tenka komandiruoti ilgesniam laikui.

Iki 20 proc. metinių pajamų bendrovė užsidirba aptarnaudama naftos gavybos versloves UAB „Minijos nafta“, UAB „Manifoldas“. Šių bendrovių užsakymai – užtikrinti verslovėse elektros tiekimą – yra sudėtingi ir reikalaujantys ypatingos kvalifikacijos. Šilutiškių įmonė šiems darbams turi atestatą, suteikiantį teisę dirbti pavojingomis sąlygomis – gresiant sprogimams.

Tik apie 10 proc. įmonės uždirbamų pajamų – iš kitų rajono statybos įmonių užsakymų. Dažniausiai tai – subranga atliekami vidaus patalpų elektros instaliacijos montavimo darbai.

Pastaruoju metu bendrovė vis dažniau kviečiama padirbėti keičiant daugiabučių namų magistralinius ir vidaus patalpų elektros laidus. Tai labai aktualu, nes absoliuti dauguma mūsų krašto pastatų statyti dar sovietmečiu, kai vienam butui buvo skiriama tik 2-5 kilovatų galia. Žmonės dabar naudoja daug daugiau įvairių buities prietaisų nei leistina to meto apkrova.

Elektros gamybos perspektyva

Dvi kadencijas atidirbęs Seime A.Endzinas „Šilutės naujienoms“ sakė, kad po 8 metų parlamentaro darbo jam nelengva sugrįžti į buvusią darbo vietą. „Dabar turėsiu daug mokytis, kad atgaučiau prarastus kvalifikacijos atestatus, būtinus inžinieriui energetikui“, – kalbėjo A.Endzinas.

Eidamas direktoriaus pavaduotojo Strateginės veiklos plėtrai pareigas A.Endzinas tikisi bendrovei sukurti naujas perspektyvas. „Tikiuosi, kad po poros metų įmonė bus ne tik įvairių elektros įrenginių montuotoja, bet ir elektros energijos gamintoja. Tik iškart noriu visus nuraminti, kad mūsų bendrovės nedomina vartotojams aukštomis kainomis grasinanti saulės energetika, – su šypsena kalbėjo A.Endzinas. – Mus domina biodujų energijos generacija į elektros energiją. Jau pradėtas intensyvus bendradarbiavimas su A.Stulginskio universiteto mokslininkais, atliekama galimybių vertinimo studija.“

Kas žino, gal po poros metų naujos verslo idėjos pradės materializuotis – prognozuoja į darbo rinką sugrįžęs A.Endzinas.