Europos Komisija laukia ES gyventojų nuomonių apie pakartotinį vandens naudojimą

0.962193001480683970Europos Komisija yra pakvietusi Lietuvos, kaip ir kitų ES šalių, gyventojus elektroniniu būdu išsakyti savo nuomonę apie pakartotinį vandens panaudojimą. Ją galima pareikšti atsakius į klausimus, kurie pateikti visomis 23 oficialiomis ES kalbomis, tarp jų ir lietuvių.

Šios viešosios konsultacijos paskelbtos siekiant Europos Sąjungoje nustatyti pakartotinai naudojamo vandens būtiniausius kokybės reikalavimus. Šios konsultacijos padės surinkti tokių duomenų, kurių neįmanoma gauti iš dokumentų, apie pakartotinio vandens panaudojimo naudą ir tokiam naudojimui kylančias kliūtis. Jomis taip pat siekiama suteikti galimybę išsakyti įvairius požiūrius, pateikti įžvalgų apie pakartotinio vandens naudojimo minimalius kokybės reikalavimus.

Išsamesnės informacijos apie pakartotinį vandens panaudojimą ir Europos Komisijos rengiamas priemones šiam naudojimui skatinti galima rasti šiai iniciatyvai skirtoje interneto svetainėje.