Europos Sąjungos parama padėjo sumažinti nedarbą Šilutėje

Darbo birzaBeveik dvejus metus trukęs Lietuvos darbo biržos (LDB) įgyvendintas projektas „Išlik darbo rinkoje“ eina į pabaigą, ir specialistai jau skaičiuoja jo rezultatus. Galimybe dalyvauti projekte džiaugiasi ir įdarbinti žmonės, ir darbdaviai.

Europos socialinio fondo finansuotas projektas buvo labai naudingas ir mūsų rajonui: per tą laiką naujų kvalifikacijų ar kompetencijų įgijo ir darbą rado arba ankstesniojo neprarado 431 Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriuje registruotas rajono gyventojas. Įgyvendinant profesinio mokymo, įdarbinimo subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir darbo rotacijos priemones Šilutės rajone buvo panaudota apie 540 tūkst. eurų.

„Tai dideli skaičiai, ir šis projektas buvo vienas didžiausių per visą laikotarpį, kai Lietuvos darbo biržos iniciatyvas parėmė Europos Sąjunga. Jis išties daug prisidėjo prie to, kad ir visoje Lietuvoje, ir mūsų rajone mažėtų nedarbas“, – sakė iš baigiamosios projekto konferencijos Vilniuje parvykęs Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriaus vadovas Andrius Šašilkinas.

Pasirinkti tie, kuriems sunkiausia įsidarbinti

Projektas „Išlik darbo rinkoje“ (VP1-1.2-SADM-01-V-15-001) startavo pernai sausio 2-ąją, o baigiamas šiemet lapkričio 13 d., darbo birza vadybininkaijam įgyvendinti visoje Lietuvoje buvo skirta 33 906 777,13 eurų.

Projekto tikslas – padidinti bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų, vyresnių nei 50 metų, ilgalaikių bedarbių bei jaunimo iki 29 m. galimybes įsidarbinti ir išlikti aktyviais darbo rinkoje.

Šilutės skyriuje su projektu dirbusios specialistės Vaida Petravičienė, Jurgita Tamošaitienė ir Kristina Normantienė pasakoja, kad kaip tik šioms žmonių grupėms įsidarbinti ir išlikti darbo rinkoje šiandien yra sunkiausia.

Darbdaviai nenoriai priima į darbą vyresnius nei 50 metų žmones, o ilgiau nei metus nedirbantys žmonės praranda pasitikėjimą savimi bei turėtus įgūdžius, todėl irgi nebėra labiausiai ieškomi darbuotojai.

Su jaunimu dirbantys specialistai pastebi kitas problemas: studijas baigę ir gerą išsilavinimą įgiję jauni žmonės paprastai neturi patirties, o darbdaviai būtent į tai kreipia didžiulį dėmesį. Be to, jauni žmonės neretai ne taip atsakingai kaip vyresni žiūri į darbą, o dažnai visai atvirai sako, jog iš karto nori gauti didelį atlyginimą, bet nepagalvoja, kad dar nėra pasiruošę tinkamai atlikti siūlomą darbą. Ne vienas neslepia, jog ieškos galimybių išvažiuoti į užsienį.

„Žinant visas šias priežastis, į projektą kaip tik ir įtrauktos minėtos bedarbių grupės“, – sako A.Šašilkinas.

Įgūdžių sėmėsi kursuose

Projektui gerokai įpusėjus – šiemet balandžio mėnesį – į jį buvo įtraukta dar viena papildoma veikla – profesinis mokymas.

Šią veiklą kuravusi V.Petravičienė džiaugiasi, kad priemonė buvo labai paklausi tarp bedarbių ir darbdavių ir jau iš viso panaudota apie 85 tūkst. eurų. Profesiniame mokyme dalyvavo 86 žmonės. 54 iš jų buvo darbuotojai, įspėti apie atleidimą iš darbo dėl trūkstamos kvalifikacijos. Pastarieji, nenutraukdami darbo, vyko į mokymus, o juos baigę jau galėjo likti savo darbo vietose, nes darbdaviai įsitikino, jog jie turi pakankamai kompetencijos jį dirbti.

16 įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų įgijo aukštesnę vairuotojo kategoriją, 10 – slaugytojo padėjėjo kompetencijų, kiti tobulėjo kitose srityse.

Į kursus buvo išsiųsti ir 32 bedarbiai, iš kurių jau keletas sėkmingai dirba pagal įgytas specialybes.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė buvo taikoma jauniems specialistams, kurie reikalingus įgūdžius galėjo įgyti tiesiog darbo vietoje. Jie visus metus tobulino darbo įgūdžius dirbdami, o LDB jų darbdaviams subsidijavo pusę jų darbo užmokesčio bei tokią pat dalį visų mokesčių.

Projektas – didelis palengvinimas verslui

darbo birza vandenys 2„Toks projektas – labai geras dalykas, per jį gauta parama buvo didelis palengvinimas mano įmonei, jau nekalbant apie tai, kad per tą laiką išsiugdžiau tinkamus specialistus“, – sako Šilutėje registruotos logistikos bendrovės UAB „Lead Management LT“ vadovas Bronius Zigmas Mačiulis.

Pasinaudodamas Įdarbinimo subsidijuojant ir Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėmis, verslininkas įdarbino 5 vadybininkus, kurie šiuo metu sėkmingai dirba jo įmonės filialuose Šilutėje ir Klaipėdoje.

Jis sako esantis labai dėkingas Darbo biržai už suteiktas galimybes ne tik rasti jaunų specialistų, bet ir vėliau, gaunant subsidijas, juos tobulinti ir pasiruošti būtent tokius darbuotojus, kokių reikia konkrečiai logistikos darbui. O reikia ne tik atsakingo požiūrio, punktualumo, bet ir gerų informacinių technologijų bei užsienio kalbų žinių.

Tiesa, verslininkas pastebi, jog šiandienos jaunimas dažniausiai gerai moka anglų kalbą, tačiau tikra bėda, anot jo, yra su rusų kalba.

B.Z.Mačiulis sako, kad projekto nauda yra abipusė, mat darbdavys pagal programą įdarbinto žmogaus metus negali atleisti, antraip jis ištisus metus nebegalės kreiptis pagalbos į Darbo biržą. Tai, verslininko nuomone, pririša darbdavį ir darbuotoją vieną prie kito, o tuo pačiu suteikia verslui tam tikro stabilumo ir neleidžia piktnaudžiauti gaunama parama.

Projektu džiaugiasi ir UAB „Šilutės vandenys“

Viena aktyviausiai dalyvavusių projekte įmonių buvo UAB „Šilutės vandenys“. Pasak šios įmonės direktoriaus pavaduotojos Vidos Kiaulakienės, per 2014 metus pasinaudojant šio projekto parama buvo įdarbinti 6 žmonės: energetikas, suvirintojas, geodezininkas, šaltkalvis, šaltkalvis – vairuotojas bei kontrolierius.

Visi jie turėjo reikiamą išsilavinimą ir visų jų darbu įmonės vadovai šiandien džiaugiasi. „Visi labai šaunūs, darbštūs ir perspektyvūs žmonės“, – sakė V.Kiaulakienė.

UAB „Šilutės vandenys“ reikalingų specialistų visada ieško per Darbo biržą, nuolat dalyvauja ir kituose jos įgyvendinamuose projektuose. Jau ne kartą buvo, kad laikiniems darbams iš Darbo biržos priimti žmonės taip patiko vadovams, kad vėliau jie buvo priimti nuolatiniam darbui.

Pasak V.Kiaulakienės, nuolat naudojamasi ir įvairiomis Darbo biržos siūlomomis darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programomis.

Tai labai naudinga abiem pusėms: ir įmonei, ir darbuotojui. Šio projekto metu 15 darbuotojų pasinaudojo galimybe įgyti kvalifikaciją ar kompetenciją, reikalingą darbe.

Iš viso Lietuvoje šio projekto veiklose dalyvavo daugiau kaip 21 450 teritorinėse darbo biržose registruotų žmonių.

Lietuvos darbo birža  ruošiasi naujam 2014-2020 m. ES paramos finansavimo laikotarpiui ir planuoja suteikti dar daugiau galimybių integruotis į darbo rinką labiausiai socialinę atskirtį jaučiantiems asmenims.