Europos Sąjungos struktūriniai fondai į Šilutės rajoną investavo apie 220 mln. litų

968181 82007-2013 metų finansinio laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos į Šilutės rajoną siekia beveik 220 milijonų litų.

Ši svari parama sudarė galimybes Šilutės rajono savivaldybei, įvairioms įstaigoms ir įmonėms įgyvendinti 58 projektus.

32 projektai jau baigti įgyvendinti. Bendra jų vertė – beveik 118,6 mln. litų. Iš šios sumos ES skirtos paramos lėšos sudaro didžiąją dalį – apie 82,5 mln. litų.

Dar 26 projektai vykdomi šiuo metu. Jų bendra vertė – apie 167,8 mln. litų. Šioje sumoje ES struktūrinių fondų indėlis yra 137,4 mln. litų.

Gavus ES struktūrinių fondų paramą, Šilutės rajone vykdyti daugelio švietimo ir socialinių paslaugų įstaigų pastatų ir energetinių sistemų modernizavimo projektai, mieste ir seniūnijų gyvenvietėse atliktos gatvių, kelių, geležinkelio rekonstrukcijos, įrengti dviračių – pėsčiųjų takai. Šilutėje ir seniūnijose įgyvendinti šilumos gamybos efektyvumo didinimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo projektai.

Sveikatos apsaugos srityje įgyvendinti Šilutės ligoninės, Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, patalpų rekonstrukcijos projektai, Šilutės r. psichikos sveikatos centre įkurtas Šilutės psichiatrijos dienos stacionaras, modernizuotas Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

ES finansuojami projektai padėjo stiprinti verslo įmonių, savivaldybės ir įvairių kitų įstaigų administravimą, kelti darbuotojų kompetenciją ir darbinius gebėjimus.

Parengta daug inžinerinės infrastruktūros plėtros ir teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų, turizmo plėtros ir kitų sričių galimybių studijų, Šilutės rajono strateginis plėtros planas 2015-2024 metams.

ES stuktūrinių fondų investicijų dėka pastatyti Šilutės rajono laikino gyvenimo namai, rekonstruotas Kintų Vydūno kultūros ES logo su trim fondais spalvotas copycentras, rekonstruojamas H.Šojaus dvaras ir Ventės rago ornitologijos stotis, atsirado Šilutės dumblo apdorojimo gamykla, sutvarkytos Minijos kaimo krantinės, išvalyta Šyšos senvagė ir dalis upės vagos, Šilutės žemės ūkio mokykloje įkurtas žuvininkystės praktinio mokymo centras, įgyvendinta daug kitų projektų.