Europos žmogaus teisių konvencija – kas tai?

 

magnifying-glass-1607208 960_720Europos žmogaus teisių konvencija yra tokia sutartis tarp visų Europos šalių, kuri yra skirta tam, kad apsaugotos visos pagrindinės kiekvieno žmogaus laisvės ir teisės. Ši sutartis galioja Europoje ir jos turi laikytis visos šalys, kurios yra laikomos Europos Sąjungos dalimi. Šią konvencija dar 1950 metais pasirašė dvylika Europos tarybos valstybių narių, tačiau iki šių dienų ji išlieka ypač aktuali ir reikalinga. Šiuo metu prieš įstojant į Europos Sąjungą kiekviena valstybė privalo pasirašyti šią konvenciją, kuri apsaugo visas prigimtines žmogaus teises ir laisves.

Europos žmogaus teisių konvencija yra sudaryta iš 59 vienodai svarbių straipsnių ir preambulė. Europos žmogaus teisių konvencijoje yra kalbama apie tai, kad kiekvienas žmogus turi neginčytiną teisę į gyvybę, laisvę ir saugumą, teisingą bylos nagrinėjimą, šeimos ir privataus gyvenimo gerbimą, orumą. Taip pat, konvencija gina žmogaus prigimtines laisves dėl religijos, minčių, saviraiškos. Ši sutartis draudžia žmogaus kankinimą, žeminimą, vergiją bei priverčiamąjį darbą.

Europos žmogaus teisių konvencijos turėtų laikytis visas pasaulis. Kiekvienas žmogus, kuris gimė šiame pasaulyje, turi teisę jaustis laisvu ir laimingu. Visi žmonės turėtų gerbti vieni kitus ir nekelti grėsmės aplinkui esantiems. Niekas negali nužudyti kito žmogaus ar kankinti jo, nes visi esame lygūs ir vienodai nusipelnome saugumo.