F.Bajoraičio viešajai bibliotekai skirtas finansavimas

bibliotekaKultūros rėmimo fondas parėmė F.Bajoraičio viešosios bibliotekos projektą „Tarptautinis literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…” (literatūros sritis, 7 500 Lt, vadovė – direktorė Dalia Užpelkienė) ir projektą „Kultūros paveldo palikimas: praeities akcentai ir novatoriškumas” (kultūros paveldo sritis, 7 000 Lt, vadovė – Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vedėja Nijolė Budreckienė).

Projektas „Tarptautinis literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…” yra literatūros sklaidos projektas, kurio veiklos 2012 m. bus orientuotos į profesionaliosios, klasikinės ir mėgėjiškos literatūros autorių rašytinės kūrybos sklaidą mūsų rajono seniūnijose, Vakarų Lietuvos ir visos Lietuvos regione bei Bauskės (Latvija), Artašato (Armėnija) ir Kaliningrado (Rusija) lietuviškosiose knygininkų bendruomenėse.

Literatūrinės kūrybos renginiuose dalyvaus Latvijos rašytojai, knygų iliustratoriai ir leidėjai bei Kaliningrade gyvenantys mokslinių knygų autoriai, buvę Šilutės Herderio gimnazijos (dab. Šilutės pirmoji gimnazija) 1946 metų abiturientai. Tarptautinio literatūrinio rudens renginių programą papildys lietuvių autorių bei rusų kalba išleistų knygų pristatymai, kuriuos pagal pasirašytą sutartį Vakarų Lietuvoje rengs šio projekto partneriai – Kaliningrado A.P.Gaidaro sritinė biblioteka.

Tarptautinio literatūrinio rudens metu bus surengti renginiai, pristatantys Lietuvos nacionalinės premijos laureatų, literatūros klasikų, jaunųjų poetų bei prozaikų kūrybą, kilnojamosios parodos, lietuvių autorių verstinės literatūros į latvių, armėnų ir rusų kalbas virtualios knygų parodos. Bus surengti poetės, dailininkės ir visuomenės veikėjos, išeivės Aldonos Gustas (Berlynas, Vokietija) gimimo 80-mečiui skirti renginiai, 2011 metais Šilutės 500 metų jubiliejui dovanotos itin vertingos meno, dokumentikos bei rankraščių kolekcijos virtualūs pristatymai.

Spalio 23 d. vyks literatūrinio rudens šventė – konkurso laureato ir nominantų inauguracijos vakaras.

Projekte „Kultūros paveldo palikimas: praeities akcentai ir novatoriškumas” numatoma publikuoti svarbiausią, kultūros paveldui reikšmingą F.Bajoraičio viešosios bibliotekos fonduose saugomą medžiagą, kuri bus pateikta leidinyje „Biblioteka – knygos paveldo buveinė” (numanomas pavadinimas).

Didžiausias dėmesys bus skiriamas seniausiems leidiniams bei kitiems praeities kultūros paminklais tapusiems dokumentams. Leidinyje bus apžvelgiami viešosios bibliotekos fonduose saugomi išeivių ir kitų asmenų, gyvenančių užsienyje, bei Pamario krašto gyventojų dovanoti knygų rinkiniai, kuriuose gausu Mažojoje Lietuvoje išleistų, kultūros paveldo įprasminimui reikšmingų leidinių. Leidinys bus aktyviai pristatomas Lietuvoje ir už jos ribų.

Abu projektai bus vykdomi iki 2012 m. pabaigos. Laukiame šilutiškių knygos renginiuose.