F.Bajoraičio viešoji biblioteka – mokymosi partnerysčių projekte

susitikimas bibliotekojeAsociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ (VIPT) nuo rugpjūčio pradėjo koordinuoti naują Grundtvig mokymosi partnerysčių projektą IITAE – Innovative Information Technologies in Adult Education (Inovatyvios informacinės technologijos suaugusiųjų švietime).

Projekte dalyvauja organizacijos iš Čekijos, Ispanijos, Italijos, Vokietijos ir Lietuvos. Iš Lietuvos viešųjų bibliotekų projekte dalyvauti yra pakviestos Plungės, Pasvalio ir Šilutės bibliotekos.

Mūsų bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja Laima Dumšienė lapkričio 29 d. dalyvavo Šiaulių universiteto bibliotekoje projekto partnerių susitikime ir mokymuose.

Pagrindinis projekto tikslas yra padidinti ir viešinti Web 2.0 technologijų, planšetinių kompiuterių, mobiliųjų technologijų ir kitų IKT priemonių naudojimo galimybes suaugusiųjų mokyme. Šio projekto metu bus organizuojami vizitai – mobilumai į partnerių organizacijas, į kurias vyks partnerių darbuotojai bei suaugę besimokantieji, kurie galės užmegzti naują partnerystę, keistis gerąja patirtimi su kitomis suaugusiųjų švietimo institucijomis, mokytis naudoti naujas technologijas, pritaikyti savo darbe.

Projekto metu bus parengtas gerosios praktikos vadovas – e.knyga, kurioje bus pateikta geroji partnerių institucijų patirtis, kaip naudoti įvairius IKT įrankius ir priemones suaugusiųjų mokyme ir mokymesi.

Projektas tęsis iki 2015 m. liepos mėnesio.