Finansų ministerija suskaičiavo viską apie Šilutę

„Savivaldybių gyvenimo kokybė“ – taip pavadintais skaičiukais iš Finansų ministerijos interneto svetainės prieš pat Šilutės gimtadienį pasidalijo rajono savivaldybė. Susipažinkime.

Šilutė švenčia savo gimtadienį. Kaip sekasi Šilutės rajono savivaldybei pagal savivaldybių gyvenimo kokybės indeksą (GKI)?

Bendrame GKI Šilutė 2021 m. užėmė 45 vietą, o pagal gyventojų verslumą ir verslo konkurencingumą – 25 vietą, pagal švietimo paslaugas – 36 vietą.

Pagal aukštos kvalifikacijos mokytojų dalį Šilutė užima 12 vietą tarp visų savivaldybių, pagal materialines investicijas, tenkančias 1 tūkst. gyventojų – 16 vietą.

Mėnesinis darbo užmokestis Šilutėje nuo 2013 m. iki 2021 m. padidėjo beveik dvigubai (nuo 414 iki 824 Eur). Beveik trigubai išaugo tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui (nuo 467 Eur iki 1384 Eur) bei daugiau kaip dvigubai – pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis (nuo 92 mln. Eur iki 192 mln. Eur).

Asmenų (šeimų), buvusių sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, tuo pačiu laikotarpiu Šilutės rajone sumažėjo 40 proc. (nuo 445 iki 267 asmenų (šeimų). Taip pat trečdaliu sumažėjo stacionaro ligonių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų (nuo 301,6 iki 196,3 atvejo).

Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, Šilutėje 2013-2021 m. sumažėjo daugiau kaip dvigubai (nuo 3556 iki 1652).

Savivaldybių GKI rasite Finansų ministerijos valdomoje svetainėje www.lietuvosfinansai.lt. Naudojantis GKI, galima pamatyti bendrą bei atskirų sričių ir rodiklių kiekvienos savivaldybės įvertinimą, palyginti ją su kitomis savivaldybėmis bei pamatyti pokyčius per 2013–2021 metus.

Priminsime, kad Lietuvoje yra 60 savivaldybių.