Gamtos mylėtojų rankose – žinių lobynas apie Lietuvos paukščius

pauksciu zinynas jusysIr profesionalai, ir mėgėjai pagaliau užganėdinti – šiomis dienomis juos pasiekė tik ką išėjusi, naujausia leidyklos „Lututė“ knyga „Lietuvos paukščių pažinimo vadovas“.

Panašus leidinys, kurį redagavo ornitologas Petras Kurlavičius, buvo išleistas tik 2003 metais. Jame  pristatytos 343 Lietuvoje ir jos teritoriniuose Baltijos jūros vandenyse iki tol pastebėtos paukščių rūšys. Nuo to laiko, per beveik dešimtmetį, jų padaugėjo iki 380.

Šiemet ornitologai profesionalai Vytautas Jusys (Ventės ragas), Saulius Karalius (Klaipėda) ir Liutauras Raudonikis (Vilnius) naujajame Lietuvos paukščių pažinimo vadove visas jas pristato išsamiais aprašymais ir dviem tūkstančiais itin kokybiškų savo ir 92 talkininkų iliustracijų.

Naujojo Lietuvos paukščių pažinimo vadovo leidybą organizavo Lietuvos ornitologų draugija, gavusi ES paramą projektui „Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo NATURA 200 internetiniai vartai“.

„Aprašėme visus iki 2012 metų lapkričio 1 dienos Lietuvos teritorijoje pastebėtus paukščius – natūraliai pas mus gyvenančius ir tik retsykiais užskrendančius“, –  pasakojo ir dovanotoje knygoje žurnalistei autografą paliko vienas iš autorių, Ventės rage dirbantis Lietuvos ornifaunistinės komisijos pirmininkas V.Jusys. Kauno T.Ivanausko zoologijos muziejaus Ventės rago ornitologijos stotyje nuo 1982 metų dirbantis profesionalas šiam leidiniui pristatė daugiausia savo fotografijų.

Vadove trumpai apibūdinamas kiekvienos paukščių rūšies statusas ir sezoniškumas, paplitimas ir gausa, skiriamieji išvaizdos požymiai, pateikiama žinių apie grėsmes išlikimui, apsaugą.

Gamtos apsaugai neabejingi žmonės, paukščių stebėtojai, kuriuos jau pasiekė naujasis leidinys, itin vertina autorių siekį šiuo kūriniu paskatinti žmones laisvalaikiu domėtis sparnuočių gyvenimu ir praturtinti savo žinias ornifaunistinio pasaulio pažinimu.

Aprašomos 380 paukščių rūšys skirstomos į 19 būrių. Gausiausias yra žvirblinių paukščių būrys. 13 rūšių yra svetimžemių introdukuotieji (juodoji gulbė, snieginė ir kalninė žąsys, šiaurinė kanadinė berniklė, miškinė antis, puikioji cyplė, baltakuodė klykuolė, baltagalvė stačiauodegė antis, auksinis fazanas, šventasis ibis, ilgauodegis purplelis, baltavokis rudašonis, žvilgusis mažasis trupialas).

Iš 220 Lietuvoje perinčių rūšių 17 čia apsistoja retai (eurazinė cyplė, vidutinis ančiasnapis, kilnusis erelis ir kiti).

O Lietuvos žiemos paukščių sąraše – 165 rūšys, bet iš jų 67 mūsų šalyje žiemoja retai ar atsitiktinai. Bet vis tiek galima aptikti didįjį baublį, mažąjį ir didįjį baltuosius garnius, ilgasnapę vištelę, pilkąją pečialindą, juodagalvę devynbalsę, svilikėlį ir kt.

Iš 95 fotografijų autorių 37 yra užsienio šalių piliečiai (Suomijos, Šveicarijos, Olandijos, JAV, Prancūzijos, Švedijos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos, Bulgarijos, Tailando, Austrijos, Didžiosios Britanijos, Izraelio, Norvegijos, Belgijos, Honkongo, Danijos ir kt. šalių.).