Garbaus jubiliejaus proga pasveikintas juknaitiškis

Juknaiciu ilgaamzisSaulėtą rugpjūtį 90-ąjį gimtadienį pasitiko juknaitiškis Steponas Kasparavičius. Didžiąją dalį savo gyvenimo ilgaamžis pragyveno Juknaičių apylinkėse, visą laiką dirbo geležinkeliečiu.

Traukinio avarija lėmė ir permainas jo gyvenime. Šėrių kaime, šalia bėgių buvusioje sodyboje, nuo bėgių nuvažiavus traukinio sąstatui, išsiliejo mazutas. Dėl šios nelaimės Steponui teko išsikraustyti į butą Juknaičiuose. Dabar jau beveik 10 metų, jis gyvena Juknaičių savarankiško gyvenimo namuose.

Garbaus jubiliejaus proga jį pasveikino artimieji, Šilutės rajono savivaldybės, Juknaičių seniūnijos atstovai.

Pasveikino Savivaldybės ir Juknaičių seniūnijos atstovai

Iš Šilutės atvykusios Administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalia Rudienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja Audra Barauskienė S. Kasparavičiui linkėjo sveikatos, stiprybės, kantrybės, dar susitikti per kitus jubiliejus.

Jubiliatą pasveikino ir įstaigos, kurioje jis gyvena, darbuotojos. Jos Steponą pažadėjo ir toliau globoti, mylėti ir palinkėjo kartu atšvęsti 100 metų.

Juknaičių seniūnas Alfredas Gaubys atsiminė tuos laikas, kai Steponas dar gyveno Šėriuose prie geležinkelio. Jis prisiminė ir tą traukinio avariją, kada išsiliejęs mazutas apsėmė Stepono sodybą, pripildė šulinį ir dėl to jam teko išsikraustyti į miestelį. Pasak A. Gaubio, ilgaamžis buvo geras darbuotojas, giedorius.

Kasdien ilgaamžį aplanko vyriausia dukra Vida, jam padeda ir Juknaičių savarankiško gyvenimo namų darbuotojos. S. Kasparavičius sako, kad gyventi šiuose namuose jam patinka, čia yra gerų nuoširdžių žmonių, su kuriais galima pabendrauti.

Nuo vaikystės daug dirbo

S. Kasparavičius gimė Šilalės rajone, Kalniškių kaime, augo septynių vaikų šeimoje. Kadangi šeimyna buvo labai didelė, jau nuo 5 metukų Steponas išėjo pas giminaičius padėti prižiūrėti kūdikį, buityje. Vėliau jis ganė žąsis ir karves, pas ūkininkus sėjo ir akėjo.

Pasak ilgaamžio dukros Vidos, tėčio gyvenimą puikiai atspindi Juozo Baltušio romanas „Parduotos vasaros“. Visgi, net ir turėdamas sunkią vaikystę, Steponas baigė keturis pradinės mokyklos skyrius.

Vėliau, Klaipėdos krašte gyvenantis vyresnysis brolis Pranas pakvietė jį atvykti gyventi ten. Steponas įsidarbino geležinkeliuose, kur dirbo visą savo darbingą amžių: budėdavo pervažose, dirbo remontininku. Netrukus jis sutiko būsimą žmoną Mikaliną, su kuria sukūrė šeimą.

Pora sulaukė šešių vaikų: Vidos, Rimanto, Virginijos, Sigito, Sigutės, Nijolės. Rimantas žuvo eidamas 30-uosius metus, o Virginija prieš du metus, avarijoje. Pasak Vidos, tėčiui dar ir dabar sunku atsigauti po dukters žūties, netektis jį palaužė, kainavo daug sveikatos. Įdomu, kad viena iš jo dukrų taip pat pasirinko geležinkelietės profesiją, yra geležinkelio meistrė.

S. Kasparavičius džiaugiasi, jog turi 13 anūkų ir 11 proanūkių.