Gardamiškiai pagerbė jaunuosius ūkininkus, Petrus ir Povilus

Gardamo svente PetraiTradicijai pagerbti savuosius Povilus, Petrus ir šių vardų moteriškųjų formų turėtojas ir šiemet nenusižengė gardamiškiai.

Sekmadienį visą rajoną pakvietę į savąją šventę „Sugužėkim, suskambėkim“ Gardamo seniūnijos ir jos bendruomenės „Tenenys“ atstovai taip pat pagerbė gausų būrį savo jaunųjų ūkininkų, kaip ir kasmet sportavo, plojo visos plačios apylinkės pasakoriams ir pavieniams muzikantams, taip pat ir dovanas dalijo. Taigi ir saviškių bei svečių į Gardamą gausiai prigužėjo, ir jų kalbos bei dainos plačiai suskambėjo.

Pasakojo grojo ir mažas, ir senasGardamo svente seniunija

Šventės išvakarėse gardamiškiai sulaukė svečių – spektaklį „Ženteliai“ jiems parodė Juknaičių dramos mėgėjai. Sekmadienį jie susitiko ir su žurnalistu Stasiu Mėlinausku, kartu su juo prisiminė įvykius Macikų lageryje.

Nuo sekmadienio ryto Gardamo pagrindinės mokyklos aikštyne bumbsėjo kamuolys, mat čia vyko tinklinio ir krepšinio varžybos.

Popiete šalia scenos rikiavosi aštraus liežuvio savininkai ir muzikantai – vietiniai ir iš aplinkinių vietovių suvažiavę. Kaip visada, savo kaimo šventėje dalyvauti neatsisakė gardamiškis Pranas Lomsargis, iš gretimo Žemaičių Naumiesčio atvykę moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ bei kapela „Žaliakalnis“, netolimame Švėkšnos seniūnijos Vilkų Kampo kaime gyvenantis Mindaugas Nogaitis. Šis muzikuojančios šeimos tėvas kelerius metus Gardamo šventėje dalyvavo vienas, o šiemet į pagalbą pasitelkė ir sūnus Gytį bei Ugnių.

Nebe pirmus metus gardamiškių šventėje dalyvauja ir Teresė Lorenčienė, šiemet paporinusi nemažai paslapčių, kaip su „liekarstvom“ (vaistais) prisivilioti vyrą. Pamokanti moterims pasirodė ir Virginijos Rukšnaitienės perduota istorija apie tai, kaip ji prarado vyrą Jonį ir arklį žemaituką, ir todėl liko senmerge.

Gardamo svente ukininkai 2Tuo metu dar negausiai susirinkę vietiniai plojimų negailėjo mažiausiam „Verdainės“ muzikantui Kasparui Nogniui, jau įvaldžiusiam bandoniją ir lūpinę armonikėlę, ir kitiems dalyviams.

Jaunųjų pagerbimas – tarsi įpareigojimas

Kur kas gausiau gardamiškiai rinkosi į oficialiąją šventės dalį, kurioje buvo dvi „vinys“: jaunųjų krašto ūkininkų bei Petrų ir Povilų pagerbimas.

Jaunuosius savo ūkininkus, kurie uoliai triūsia savo ūkiuose, yra pavyzdys aplinkiniams ir nekelia sparnų iš tėviškės, Gardamo bendruomenė pagerbia kasmet. Šiemet tokių rasta net 12 šeimų. Vienas po kito scenon pakviesti Sigita ir Vaidas Petrošiai, Rasa ir Saulius Oželiai, Gražina ir Remigijus Lankučiai, Donatas Dobilinskas, Stasys Mačijauskas, Lina ir Mindaugas Balčiauskai, Diana ir Linas Žvirbliai, Renata ir Egidijus Kiudžiai, Justė ir Nerijus Arnašiai, Asta ir Nerijus Andrijauskai, Ligita ir Vilmantas Šikšniai bei Nijolė ir Mindaugas Šumkauskai. Visiems jiems seniūnas Tomas Balčytis ir seniūnijos specialistė Birutė Pocevičienė rado gražių padėkos žodžių, visiems įteikė gėlių, visiems dovanota ir Gardamo bičių, tądien tapusių ir šventės simboliu, sunešto medaus.

Anot šventės vedėjo Marijaus Budraičio, toks jaunųjų pagerbimas yra įpareigojimas ir toliau jiems nekelti sparnų iš Gardamo.
Seniūnas T.Balčytis tikino, kad tądien Dievas dovanojo tokį orą, kokio Gardamo švenčių metu nebuvę jau seniai.

Gero pasibuvimo, pabendravimo ir pasišokimo šventės dalyviams linkėjo savivaldybės vadovai Vytautas Laurinaitis ir Virgilijus Pozingis, be kita ko, palinkėję, kad ir Petrų bei Povilų apylinkėje ateityje gausėtų. Tądien pastarųjų susirinko ir dovanas priėmė 7 šiuos vardus turintys vyrai, tik Petručių bei Paulinų nerasta.

Daugiau skaitykite „Šilutės naujienų“ Facebook albume!