Gardamiškiai puošia savo miestelį

gardamo projektai 2200 tūkstančių litų – tokią sumą šiemet projektus rašę gardamiškiai gavo iš asociacijos „Lamatos žemė“, kuri įgyvendina vietos plėtros strategiją. Lėšos skiriamos iš Europos Sąjungos finansuojamos Lietuvos kaimo plėtros programos.

Investicijų naudą gardamiškiai ryškiai pajus: aplink bažnyčią jau pakloti nauji takai, o miestelio centre netrukus bus baigta sutvarkyti aikštė, kurioje įprastai vykdavo įvairios šventės – dabar čia bus įrengtas poilsio parkas.

gardamo projektai baznyciaSuremontuoti bažnyčios takai

Birželio pradžioje Gardamo šv. Roko bažnyčios šventoriuje darbo ėmėsi UAB „Tima“ darbininkai. Gardamiškių seniai nebetenkino prasta bažnyčios šventoriaus takų būklė: senosios plytelės čia buvo sutrūnijusios ir sulūžusios, net naujesnės trinkelės ir tos jau buvo išsiklaipiusios.

Pasak klebono Antano Gylio, normalūs takai aplink bažnyčią reikalingi visai religinei bendruomenei, kai atlaidų ir kitų religinių švenčių metu aplink šventovę keliauja procesijos.

Todėl Gardamo šv. Roko parapija, vadovaujama klebono A.Gylio, inicijavo ir asociacijai „Lamatos žemė“ pateikė projektą „Gardamo šv. Roko bažnyčios šventoriaus renovavimas“. Projekto vadovė – seniūnijos vyriausioji specialistė Birutė Pocevičienė.

Gardamiškiai gavo finansavimą pagal „Lamatos žemės“ įgyvendinamą vietos plėtros strategiją „Gyvenimo ir darbo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybės kaimo vietovėse“. Projektui skirta 100 tūkstančių litų.

Dvi savaites dirbę „Timos“ darbininkai gražiai suremontavo takus, tad į neseniai vykusius Petrinių atlaidus atvykę gardamiškiai jau pasidžiaugė gražia savosios šventovės aplinka.

Parkas – aktyviam ir ramiam poilsiui

O miestelio centre, įprastinėje visų švenčių vietoje, vykstantys darbai dar tik įpusėti. Čia birželio pradžioje pradėjo dirbti UAB „Žibai“ darbininkai, kurie ruošia žemę būsimajam poilsio parkui.

Projektą, pavadintą „Poilsio parkas Gardamo bendruomenei“, asociacijai „Lamatos žemė“ teikė Gardamo kaimo bendruomenė „Tenenys“, vadovaujama pirmininko Rimo Jurjono, projekto vadovė – Birutė Pocevičienė.

100 tūkstančių litų gauta pagal asociacijos „Lamatos žemė“ parengtą vietos plėtros strategiją. Kadangi žemę, kurioje rengiamas parkas, panaudos sutartimi valdo rajono Savivaldybė, ji tapo bendruomenės „Tenenys“ partnere įgyvendinant projektą. Savivaldybė prisidėjo nekilnojamuoju turtu – leido naudotis žeme, taip pat pinigais – skyrė 10 000 litų.

„Tikimės, kad baigus darbus ši vieta taps pagrindine mūsų miestelio viešąja erdve, kuri tiks ir aktyviam, ir pasyviam poilsiui“, – idėjos visumą atskleidžia projekto vadovė B.Pocevičienė.

Šioje vietoje bus pastatyti suoliukai, įrengtas alpinariumas ir pasivaikščiojimo takai, atnaujinta veja.

Bet pradėjus darbus paaiškėjo, kad teks atlikti daugiau darbų, nei planuota. Buvo numatyta šioje vietoje esančią drenažo sistemą tik paremontuoti. Bet prasiautusios liūtys gardamiškiams dar kartą prikišamai parodė, jog senoji drenažo sistema čia visai nebeveikia, – po lietaus aikštelėje slūgso vanduo. Tad nutarta, kad reikia kloti naują drenažą ir jį prijungti į naują šulinį.

Drenažas paklotas, o prijungimui projektinių lėšų pritrūko. Suskaičiavus, kad dar reikėtų 9000 litų, kreiptasi į Savivaldybę ir gautas pažadas, jog trūkstama suma bus surasta artimiausiu metu.

Bendruomenės pirmininkas ir projekto vadovė ypač džiaugiasi geranoriška gardamiškų pagalba. „Daug mūsų žmonių atėję klausinėjo, kas čia ruošiama, o sužinoję džiaugėsi ir dėkojo“, – pasakoja R.Jurjonas ir B.Pocevičienė.

Ne tik dėkojo, bet ir prisidėjo savanorišku darbu – ruošdami žemę su savo technika dirbo ūkininkai Linas Mockus ir Linas Žvirblis bei pats R.Jurjonas.

Šis projektas turėtų būti baigtas rugpjūčio pabaigoje, tad rudenį gardamiškiai jau galės laisvalaikį praleisti patrauklioje vietoje. Čia vyks ir visos seniūnijos šventės.