Gardamo parapija turi naują kunigą

Kunigai 2Šilutės rajono katalikų bendruomenės gyvenime – pokyčiai. Tikintieji į naują tarnystę Gardame išlydėjo kunigą Raimondą Jonauską. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas kunigą paskyrė šv. Roko bažnyčios administratoriumi. Jis taip pat bus ir Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento Švėkšnoje kapelionas.
Kunigas Raimondas nuo 2016 metų buvo Šilutės šv. Kryžiaus bažnyčios vikaru. Naujas pareigas jis perėmė trečiadienį, sausio 21 dieną. Kol kas Gardamo parapijos administratoriumi jis paskirtas laikinai, o jei seksis gerai, ten liks ilgesniam laikui.

R. Jonauskui išvykus į Gardamą, į jo vietą Šilutėje nebus paskirtas kitas dvasininkas. Kunigas ir toliau padės šv. Kryžiaus parapijos klebonui Remigijui Saunoriui ir vikarui Viktorui Daugėlai, kai jie nebespės atlikti savo pareigų – savaitgaliais, ar kai bus daugiau laidotuvių, kitų religinių apeigų.
„Nėra taip, kad mes su juo atsisveikinome visam laikui. Jeigu reikės, jis gelbės ir Šilutės parapijai“, – sakė klebonas R. Saunorius.

Kunigas Raimondas tęs šviesaus atminimo klebono Antano Gylio pradėtus darbus, jam teks baigti pradėtą Gardamo bažnyčios remontą. Dar lapkritį a. a. kunigas A. Gylys „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad didžiausias jo rūpestis – pakeisti senus Gardamo šv. Roko bažnyčios langus. Langai jau buvo atvežti ir pradėti montuoti prieš porą mėnesių.

Priminsime, kad A. Gylys Gardamo parapijoje klebonavo 10 metų. Pradėjęs tarnystę kunigas suremontavo nykstančią bažnyčią, sutvarkė aplinką, atstatė kleboniją. Amžinybėn jis iškeliavo pernai, gruodžio 18 dieną.