Garsius Jonus varduvių vainikais papuošė merė

JONAS BUCINSKASRajono merė Daiva Žebelienė su vicemeru Algirdu Balčyčiu pasveikino labiausiai žinomus rajono Jonus su jų vardo diena.

JONAS PURLYS 3Gėlėmis ir vainiku pirmiausia buvo nustebintas Šilutės katalikų bažnyčios kanauninkas, kunigas Jonas Bučinskas.
Kitais metais bus jau trisdešimt metų, kai J.Bučinskas gyvena ir tarnauja mūsų parapijoje. Jis sakė, kad jam pasisekė būti sėsliu dvasininku – per 50 kunigystės metų, vyskupų nurodymu, jis dirbo tik 4 klebonijose.

Rajono vadovai J.Bučinskui dėkojo už svarius darbus, linkėjo sveikatos ir ilgų gyvenimo metų.

Rajono politiką, jūrų laivyno atsargos karininką Joną Purlį rajono vadovai surado Šilutės parke besiilsintį po Kultūros ir pamogų centro stebėtojų tarybos posėdžio.

JONAS BUDRECKASPasak merės, J.Purlys vainiką turėtų nešioti iki šventės nakties pabagos, kad visi matytų, kokį šaunų vardą jis turi.

Žemaičių Naumiesčio seniūnas Jonas Budreckas rajono valdžios padovanotą vainiką sakė nešios ir per Joninių šventę Vainute.

Vainute gyvenantis seniūnas pasakojo, kad į šv. Jono atlaidus Vainute ir pas jį asmeniškai atvažiuoja daug giminaičių. Taigi dabar turės kuo prieš juos pasipuošti – vainiku, gautu iš pačios rajono merės rankų.