Gatvių apšvietimas: kaip jį padaryti kokybiškesnį ir ekonomiškesnį?

naktine silute rolando170 tūkst. litų per metus kainuoja elektra Šilutei apšviesti. Dar 140 tūkst. litų seniūnija sumoka už gatvių apšvietimo sistemos aptarnavimą. Beveik antra tiek pinigų tenka išleisti už kitų rajono gyvenviečių apšvietimą. Deja, kaimuose ši gyventojams būtina paslauga teikiama tik keletą žiemos mėnesių keliose didesnių gyvenviečių gatvėse. Nuo pavasario naktimis visuose kaimuose – visiškai tamsu.

Gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimo problema keliama jau ne vienerius metus. Šį kartą Savivaldybėje vėl sudaryta darbo grupė bandys įvertinti dabartinę situaciją ir parengti pasiūlymus, kaip ekonomiškiau naudoti apšvietimui išleidžiamus pinigus ir apšvietimo sistemas mieste bei seniūnijose turėti kokybiškesnes, apimančias didesnes teritorijas ir šviečiančias ilgesnį paros bei metų laiką.

Darbo grupės vadovu paskirtas rajono Tarybos narys Arvydas Jakas, iškėlęs idėją inventorizuoti rajono gatvių apšvietimo sistemą, suskaičiuoti jos eksploatavimo sąnaudas ir bandyti visą šią paslaugą perduoti eksploatuoti privačiam verslui. Būtų siekiama, kad privatininkai apsiimtų tiekti tą paslaugą už tokią sumą, kokią Savivaldybė dabar išleidžia apšvietimo sistemai išlaikyti. Tik privatininkams būtų iškeltos sąlygos apšviesti daugiau gatvių, šviestuvus laikyti įjungtus ilgesnį laiką tamsiu paros laiku. Verslo įmonė, turėdama Savivaldybės pasirašytą ilgalaikę sutartį (gal net 20-30-čiai metų), galėtų investuoti į ekonomiškesnius šviestuvus, lempas, valdymo automatiką, ir, atpiginusi paslaugos savikainą, turėtų pelno.

Į pirmąjį posėdį susirinkę darbo grupės nariai tarėsi, kokius duomenis reikia surinkti, kad būtų galima įvertinti rajono gatvių apšvietimo esamą būklę ir planuojamus poreikius.

Savivaldybės administracijos direktorius Raimondas Ambrozaitis sakė, kad panaši studija buvo atlikta prieš porą metų, tačiau jokia įmonė nesutiko imtis gatvių apšvietimo paslaugos, nes paskaičiavo, kad reikia didelių investicijų.

Savivaldybė dar skaičiavo, kiek atsieitų šviestuvų keitimas į ekonomiškesnius, tačiau suprato, kad tokių investicijų negalėtų sau leisti. Tada nuspręsta laukti, kol galbūt atsiras pigesnių technologijų, leisiančių mažinti gatvių apšvietimo išlaidas.

Posėdyje dalyvavęs Šilutės seniūno pavaduotojas Algirdas Ivanauskas sakė, kad vien Šilutės seniūnijoje (mieste ir kaimuose) reikėtų papildomai apšviesti 12,5 km gatvių. Tokius poreikius turėtų suskaičiuoti ir kiti seniūnai.

Verslo atstovas Algis Bekeris, UAB „Įtampa“ vadovas, mano, kad verslininkams imtis apšvietimo paslaugos būtų perspektyvu. Tačiau jei Savivaldybė į sutartį įtrauktų sąlygą keisti ir gatvių apšvietimo kabelius, tokių nenuspėjamų darbų vargu ar kas imtųsi.

Vis dėlto nutarta suskaičiuoti viso rajono apšvietimo paslaugos sąnaudas, papildomus poreikius ir remiantis gautais skaičiais rengti pasiūlymus rajono Tarybai, kaip ekonomiškiau tvarkyti šią sistemą.

Pasak rajono merės Daivos Žebelienės, galbūt greitai laukiamo rezultato nebus pasiekta, tačiau svarbu, kad problema nagrinėjama, bus rengiami jos sprendimų variantai.

Kitas darbo grupės posėdis planuojamas ateinančią savaitę.