„Gegužio giesmė“ Šilutės bažnyčioje nuskambėjo 22-ąjį kartą

geguzio giesme_vaivora22 metus Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos tikintieji vasarą pasitinka  giesmėmis. Tokį sakralinį renginį Šilutės katalikų bažnyčioje jau du dešimtmečius rengia moterų vokalinio ansamblio „Vaivora“ vadovė Gražina Liaudanskienė ir dainininkės, kasmet pasikviesdamos kartu pagiedoti ir kitus Šilutės rajono vokalinius ansamblius.

„Kai tiek daug metų rengiame šį koncertą, natūraliai kyla klausimas, ar jis dar reikalingas, įdomus, laukiamas? Bet kaskart pasidžiaugiu, kad ansambliai nori turėti savo repertuare sakralinių kūrinių, nori jais pasidalinti su klausytojais, todėl specialiai šiam koncertui paruošia naujų giesmių“, – sako G.Liaudanskienė.

Šiemet koncerte „Gegužio giesmė“ dalyvavo ne tik šilutiškiai – ansamblis „Vaivora“ ir mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“ (vadovė Regina Jokubaitytė“), bet ir Rusnės moterų vokalinis ansamblis „Luotužė“ (vadovė Aušra Šlažienė), ir Juknaičių moterų vokalinis ansamblis „Vėjūnė“ (vadovė Jūratė Šukienė).

Jautriomis eilėmis giesmių vakarą papuošė šilutiškė mokytoja, poetė Dalia Žibaitienė.

Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Stasys Toleikis, dėkodamas dainininkams, sakė, kad jų giesmės pakylėja tikinčiuosius, skatina juos dalyti gėrį, atjautą, sielos ramybę aplinkiniams. Tą jaučia ir klausytojai, tad neša tolyn tuos gėrio daigus.

Kunigas kanauninkas Jonas Bučinskas, sveikindamas dainininkus ir parapijiečius gražaus muzikinio ir dvasinio renginio proga, priminė „Gegužio giesmės“ gimimą – prieš 22 metus ansamblio „Vaivora“ vadovė G.Liaudanskienė tuomet nedrąsiai pasidalijo idėja bažnyčioje rengti giesmių koncertą. Aišku, sulaukė palaikymo. O dabar galima tik džiaugtis kad renginio istorija įžengė į trečiąjį dešimtmetį ir kasmet gegužės pabaigoje arba birželio pradžioje džiugina šilutiškius.

Gėlės pražydo visų ansamblių vadovių – G.Liaudanskienės, J.Šukienės, A.Šlažienės ir R.Jokubaitytės, poetės D.Žibaitienės, kunigų J.Bučinsko ir S.Toleikio rankose. Jas su padėkos žodžiais įteikė ir dainininkai, ir Šilutės kultūros ir pramogų centro vadovė Jūratė Pancerova, dėkodama už dainos ir giesmės skrydį į šilutiškių širdis.

Pilna bažnyčia tikinčiųjų kartu su visais ansambliais sugiedojo finalinę koncerto giesmę.