Gėlės – katalikų ganytojui Jonui Bučinskui

BUCINSKAS JONASJoninių išvakarėse du rajono politikai – Algirdas Balčytis ir Saulius Vytuvis aplankė Šilutės bažnyčios parapijos rezidentą, kunigą kanauninką Joną Bučinską. Įteikę puokštę gėlių, politikai dėkojo kanauninkui už jo ilgametę tarnystę Šilutės parapijai, už nuveiktus darbus.

Prieš porą metų kunigas kanauninkas J.Bučinskas paminėjo 50 metų kunigystės jubiliejų, o šiemet minės 30 metų kunigavimo Šilutės krašte sukaktį. Didžiąją dalį tų metų jis ėjo klebono dekano pareigas.

Į užtarnautą poilsį išėjęs J.Bučinskas jokių privalomų pareigų Šilutės parapijoje neturi, tačiau savanoriškai padeda Šilutės parapijos kunigams, geranoriškai atlieka Šilutės dekano Stasio Toleikio pavedimus.

J.Bučinskas domisi Šilutės visuomenine veikla, savivalda. Rajono politikams jis palinkėjo kuo greičiau išspręsti vadžios dalybų nesutarimus ir rajono žmonėms užtikrinti ramybę bei pasitikėjimą valdžia.