Geriausias Švėkšnos abiturientas studijuos teisę ir jau davė pažadą savo miesteliui

Švėkšnos Dvaro šventės metu iškilmingas seniūnijos vėliavos pakėlimas tradiciškai buvo patikėtas geriausiam „Saulės“ gimnazijos abiturientui.

Sigitui šiemet įteiktas brandos atestatas.

Šiais metais tokia garbė teko Sigitui Bočkui, įvairių mokyklinių ir rajoninių olimpiadų, projektų dalyviui ir prizininkui. Vaikinas šiemet laikė abitūros egzaminus, dalyvavo nacionaliniuose konkursuose, o savo ateitį planuoja sieti su teise.

Vaikinui teko garbė ir pakelti vėliavą miestelio
šventės metu.

Nuo vaikystės domisi istorija

Sigitas Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje mokėsi nuo pirmosios klasės, todėl ji tapo antraisiais namais, kuriuos šiemet palikti yra sunku. „Liūdniausia yra palikti draugus ir mokytojus su kuriais bendravau visą vaikystę ir paauglystę“, – sako vaikinas.

Nuo pat vaikystės Sigitui buvo įdomi Lietuvos istorija, jo krašto praeitis, jis visada vartydavo istorijos vadovėlius ir enciklopedijas, todėl ir mokykloje jam labiausiai patiko istorijos pamokos. Jis sako, kad istorija yra artima jo širdžiai, prie to prisidėjo ir istorijos mokytojas Alfonsas Šimkus, kurio dėstymas pamokų metu jam buvo įdomus. „Atsimenu kaip 4-oje klasėje reikėjo prieš klasės draugus pristatyti savo perskaitytą knygą. Aš pristačiau Petro Čeliausko knygą „Švėkšna: žmonės, kraštas, įvykiai“, – prisiminė Sigitas.

Vaikinas yra baigęs Šilutės meno mokyklos dailės klasę. Jis pasakojo, kad jo draugai lankė šią mokyklą, todėl susidomėjo ir jis. Dailės mokėsi nuo 4 iki 8 klasės, o iš visų dailės krypčių, vaikinui labiausiai patiko grafika.

Olimpiadų prizininkas

Nuo 6 klasės Sigitas dalyvavo įvairiose olimpiadose. Vaikino geografijos mokytoja pamatė, kad jam puikiai sekasi šis dalykas ir pasiūlė sudalyvauti geografijos rajoninėje olimpiadoje. Geografijos olimpiadose Sigitas savo žinias tikrino iki pat 10 klasės.

Pasisėmus daugiau žinių vaikinas dalyvaudavo istorijos, chemijos olimpiadose, anglų kalbos kalbėjimo konkursuose. Tačiau geriausiai jam sekdavosi istorijos ir geografijos olimpiadose, kuriose užimdavo prizines vietas. „Mokytojai pasiūlydavo dalyvauti ir aš sutikdavau. Man tai buvo puiki patirtis pasitikrinti savo žinias. Mokytojai buvo puikūs pagalbininkai ruošiant mane olimpiadoms, tai mane motyvavo siekti aukštumų. Esu jiems dėkingas“, – sakė Sigitas.

Šiais metais vaikinas žinias, įgytas mokykloje ir olimpiadų metu, tikrino valstybinių brandos egzaminų sesijoje. Jis laikė istorijos, matematikos, anglų kalbos ir lietuvių kalbos ir literatūros VBE. „Egzaminų sesija praėjo sėkmingai, nes tikėjau savo žiniomis. Aišku, buvo nerimo, ypač laukiant rezultatų, bet dabar jais džiaugiuosi“, – sako Sigitas.

Sunkiausias jam buvo matematikos egzaminas, kuris šiemet daugeliui užvėrė duris į valstybės finansuojamas studijų vietas. Anglų kalbos egzamine sunkesnė buvo klausymo užduotis, lietuvių kalbos egzamino temos buvo gan plačios, istorijos egzaminas susidėjo iš bendrų temų, todėl šiuose egzaminuose sunkumų nekilo. Sigitą nustebino lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rezultatai, nes per bandomąjį egzaminą jis surinko 60 balų, o per VBE – 82.

Žinias tikrino nacionaliniuose konkursuose

Pirmą kartą šiais metais šalyje buvo organizuojamas Demokratijos žinių konkursas, kurio globėja buvo LR Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen. Į šį konkursą pateko ir Sigitas. Vaikinas apie konkursą sužinojo „Digiklasės“ platformoje ir nusprendė išbandyti jėgas. Reikėjo išspręsti testą, iš kurio Sigitas surinko 24 taškus iš galimų 30 ir buvo pakviestas dalyvauti antrame konkurso etape, kuris vyko Seime.

„Tai buvo pirmasis vizitas į Seimą, iš kurio pasisėmiau daug patirties ir pažinčių. Ten teko būti Liberalų Sąjūdžio nariu, Kultūros komiteto pirmininku, ši rolė leido pasijusti tikru Seimo nariu: sužinojau kaip veikia Seimas, kokias funkcijas atlieka, kaip gimsta įstatymai“, – pasakojo vaikinas.

Sigitas savo jėgas išbandė ir Nacionalinėje teisės žinių olimpiadoje. Pirmąjį etapą jis praėjo sėkmingai, o antrasis vyko Mykolo Romerio universitete Vilniuje. Olimpiadoje dalyvavo apie 300 moksleivių, kiekvienam reikėjo išspręsti testą, kuris susidėjo iš atvirų ir uždarų klausimų. Olimpiada vaikinui leido iš arčiau pamatyti MRU ir pasijusti tikru studentu.

Nori tapti teisininku

Sigitas ne tik dalyvaudavo įvairiose olimpiadose ir konkursuose, bet ir padėdavo savo tėvams ūkininkauti. Vaikinas gyvena kaime, aplink namus daug laukų, miškas ir grynas oras. Tačiau, paklaustas ar savo ateitį sieja su Švėkšna, vaikinas sakė, kad laikas parodys.

Jo planuose – sėkmingai įstoti į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir baigti mokslus. Nuspręsti, ką studijuoti nebuvo lengva, bet pasirinko teisės studijas, nes tokia veikla Sigitui įdomi: jis visada svajojo padėti žmonėms įstatymų vingrybėse, todėl stengsis realizuoti save šioje veikloje.

Vaikinas tikina, kad savo gimtojo miestelio niekada nepamirš ir stengsis čia sugrįžti kuo dažniau, aplankyti artimiausius žmones. „Per išleistuves mokyklos direktorė Dalia Dirgėlienė paklausė: „O gal kokį fondą įsteigsi mokyklai?“ Aš atsakiau, kad viskas bus su laiku“, – prisimena Sigitas.