Geriausio artojo titulas – šešiolikmečiam vilkytiškiui

ARTOJAI 5Po 4 metų pertraukos Saugų seniūnijoje atnaujintos geriausio artojo varžybos. Penktadieno vidudienį varžytis dėl geriausio 2013 metų artojo titulo stojo septynių ūkių traktorininkai: Juozas Rimgaila iš Petrelių kaimo, Albinas Šiaulytis, Stasys Bružas ir Tadas Šiaulytis iš Čiūtelių, Vytautas Pivorius iš Sakūtėlių, montvydiškis Osvaldas Ramanauskas ir vilkytiškis Dovydas Žilis.

Profesionalumą demonstravo ir artojas, kurio plūgą traukė arklys. Jį valdė Alfonsas Žemgulys iš Petrelių kaimo.

Atgijo puiki šventė

Kad artojų varžybos žmonėms yra tiek pat įdomios, kaip ir kaimų šventės, galėjo įsitikinti ir rajono valdžia – rajono merė Daiva Žebelienė bei jos pavaduotojas Algirdas Balčytis. Jie buvo nustebę susirinkusiųjų gausa.

Saugų seniūnė Anastazija Oželytė dėkojo į varžybas atvykusiems traktorininkams, gausiam būriui žiūrovų ir ypač savo seniūnijos specialistams Arūnui Rabačiauskui, Kęstučiui Sadauskui bei Saugų bendruomenės “Saugų artuma” pirmininkui Vytautui Laurinavičiui, kurie ryžosi atnaujinti buvusią seniūnijos tradicinę šventę – artojų varžybas.ARTOJAI 8

Merė D.Žebelienė, bene pirmą kartą dalyvavusi tokioje šventėje, sakė esanti sužavėta puikaus renginio ir linkėjo visiems artojams tiesių vagų bei gerai apartų ražienų.

O vicemeras A.Balčytis įrodė, kad dar nėra pamiršęs kaimiškų darbų – porą vagų aparė arkliniu plūgu A.Žemguliui paskirtame arimo lauke.

Varžybų organizatoriai pasirūpino vertinimo objektyvumu – artojų darbą vertinti pasikvietė Juknaičių žemės ūkio specialistą Vytautą Barkauską bei Vilkyčių ūkininką Juozą Šumską.

Neoficialių vertintojų buvo ir daugiau, nes kiekvienas šventės dalyvis ėjo prie kiekvieno suarto laukelio, komentavo arimo lygumą, sumetimo kokybę.

Nugalėtojas – šešiolikmetis

Akivaizdu, kad komisijos nariams buvo sudėtinga išaiškinti varžybų nugalėtoją, nes artojai naudojo labai skirtingą techniką. Plūgus traukė ir sovietinių laikų traktoriai, ir naujausi vakarietiški galiūnai. Plūgai taip pat buvo skirtingi – nuo paprasto trivagio iki 8 vartomų noragų.

Apėjusi visus suartus laukelius, komisija paskelbė tris artojus, kurie surinko daugiausiai suartos dirvos kokybės balų. 2013 metų Saugų seniūnijos geriausiais artojais buvo pripažinti V.Pivorius, užėmęs trečiąją vietą, antros vietos laimėtojas S.Bružas ir varžybų nugalėtoju pripažintas D.Žilis. Šiam jaunajam artojui, apdovanotam I vietos diplomu, šiemet sukako tik 16 metų.
ARTOJAI
Dovydas laisvalaikiu darbuojasi savo tėvo Alvydo Žilio 300 ha ūkyje. Arti ir kitus darbus dirbti su galinga vakarietiška technika jį išmokė traktorininkas Jonas Šapalas.

Pasak tėvo, Dovydui mažiausiai rūpi kompiuteriniai žaidimai ir dykinėjimas, jo mieliausias laisvalaikis – šalia ūkio technikos.
Varžybų organizatoriai nugalėtojo vainiką įteikė ir vieninteliam artojui, dirvą arusiam arkliniu plūgu – A.Žemguliui.

Javapjūtės pabaigtuvės

Visi varžybų dalyviai su savo palaikymo komandomis buvo pakviesti į ūkininkų Vyganto ir Kristinos Sirtautų sodybą. Čia prie vaišėmis apkrauto stalo aptartos varžybos, kurios tikriausiai vėl taps kasmetine tradicija. Tos varžybos visuomet būdavo javapjūtės pabaigtuvių švenčių pradžia.

Ūkininkai seniūnei A.Oželytei įteikė naujo derliaus duonos kepalą. Iki vakaro koncertavo Saugų moterų vokalinis ansamblis bei Sirtautų atžalos.