Geriausių moksleivių devintukas išlydėtas į skrydį

abiturientai  visiAntradienį rajono Savivaldybės pastate karaliavo jaunimas – čia pagerbti geriausių rezultatų moksle pasiekę rajono mokyklų abiturientai ir jų mokytojai.

Šiemet išrinktas abiturientų devintukas, o šauniausiųjų parengimo lyderės pozicijas užtikrintai išlaikė Šilutės Vydūno gimnazija: šią mokslo kalvę baigė 5 devintuko nariai, Žemaičių Naumiesčio gimnazija „nukalė“ 2 ypač aukštais rezultatais egzaminus išlaikiusius jaunuolius, Šilutės pirmoji ir Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos – po vieną.

Abiturientai pasidalijo savo planais, kuriuose – informacinių technologijų, medicinos, orientalistikos, fizikos, kitų gamtos mokslų studijos, išsakė savo palinkėjimus kitoms abiturientų kartoms.

Pasidžiaugta aukštais moksleivių pasiekimais

Abiturientus, jų mokytojus ir tėvus pasitikę du pedagogai – rajono meras Vytautas Laurinaitis ir jo pavaduotojas Algirdas Gečas sakė, kad ši diena džiugi ne tik patiems moksleiviams, bet ir visai savivaldybei.

Anot V.Laurinaičio, šie moksleiviai pasiekė tokių rezultatų, kokių pasiekti norėtų kiekvienas. Tačiau visiems žmonėms yra duotos įvairios galimybės, o tokie aukšti rezultatai – ir pačių moksleivių, ir jų mokytojų didelio darbo rezultatas.

„Jūsų rezultatai atveria jums plačius kelius, ir tolesnėms studijoms jūs galėsite rinktis tą sritį, kurią panorėsite“, – sakė meras. Abiturientus jis ragino rinktis Lietuvos aukštąsias mokyklas ir tokias profesijas, kurių specialistų trūksta mūsų šalyje.

„Eikite į tą sritį, kurią mylite“, – neabejodamas paprieštaravo mero pavaduotojas Algirdas Balčytis, o meras pasiūlė pasvarstyti, kas iš tos meilės, jei baigus mokslus bus neįmanoma gauti darbą.

Kitas mero pavaduotojas, Šilutės pirmosios gimnazijos pedagogas A.Gečas sakė, kad šiemetinė egzaminų sesija buvo ypač sunki, tad šiame kontekste šių moksleivių pasiekimai yra ypač aukšti ir ryškūs. Jis pagyrė lyderės pozicijas išlaikančią Vydūno gimnaziją, nes daugiausia ypač gerais rezultatais egzaminus išlaikiusių abiturientų  baigė būtent šią gimnaziją. A.Gečas pasidžiaugė, kad geriausių moksleivių gretose visada yra ir kaimų gimnazijų atstovai.

„Smagu, kad kaime šviesuliai nenyksta“, – sakė A.Gečas ir linkėjo moksleiviams skrieti plačiai išskleidus sparnus, bet neužmiršti ir savo šaknų – mokslus baigus grįžti į Šilutę ir nudžiuginti gimtąjį kraštą savo laimėjimais.

Abiturientams įteikti mero padėkos raštai, gėlės ir dovanėlės, jie pasirašė savivaldybės Garbės knygoje.

Paprašyti išsakyti linkėjimus ateinančioms abiturientų kartoms, moksleiviai linkėjo jiems turėti platų interesų ratą, daug kuo domėtis ir daug skaityti; taip pat – likti sąžiningiems patiems sau ir kitiems; kad pasisektų priimti teisingus sprendimus, o egzaminų rezultatai nesutrukdytų siekti tikslo; kuo anksčiau pasirinkti savo tolesnį kelią ir sugebėti žaismingumo rasti net ir moksle; ir kad visada šalia būtų padėti pasirengę mokytojai.

„Šilutės naujienos“ tradiciškai pristato geriausius rajono abiturientus.

abiturientai mikuzis 2Paulius MIKUŽIS, Vydūno gimnazija
Paulius – geriausiai mūsų rajone valstybinius egzaminus išlaikęs abiturientas. Jo 5 egzaminų rezultatų vidurkis – net 95,4. Paulius gavo du 100-ukus – iš matematikos ir chemijos egzaminų. 95 balais įvertintos lietuvių kalbos žinios, 94 – biologija, 88 – anglų kalba.

Paulius mokslų pagrindus gavo M.Jankaus pagrindinėje mokykloje ir pasirinko Vydūno gimnaziją. Labiausiai jam patiko chemija, biologija, bet puikiai sekėsi ir matematika. Mokslams jis daug laiko skyrė nuo pat žemesnių klasių ir visada geru žodžiu mini savo pirmąją mokytoją Genutę Dirmontienę. Sako, kad visose mokyklose jį supo puikūs pedagogai, todėl ir mokytis patiko.

Laisvalaikį jis skirdavo susitikimams su draugais, mielai atsipalaiduodavo šeimos narių apsuptyje, mėgo skaityti knygas, važinėtis dviračiu.

Vaikinas nori studijuoti mediciną ir galvoja apie kardiologo arba neurologo specializaciją.

Ugnė LINKYTĖ, Vydūno gimnazijaabiturientai linkyte

Ugnė puikiai išlaikė visus 5 pasirinktus valstybinius egzaminus: matematika – 100, fizika – 98, informacinės technologijos – 95, lietuvių kalba – 89, anglų kalba – 86. Rezultatų vidurkis – 93,6.

Šilutiškė Ugnė Vydūno gimnaziją pasirinko po mokslų M.Jankaus pagrindinėje mokykloje. Visus 12 metų mokslai jai sekėsi lengvai, todėl mergina prisipažįsta, kad ir baigiamosiose klasėse nereikėjo itin daug mokytis. „Juk per 12 metų išmokau, todėl prieš egzaminus nepersidirbau“, – sakė gabi abiturientė.

Laisvalaikį ji mėgo leisti su draugais, baigė Dailės mokyklą.

Ugnė planuoja studijuoti fiziką arba matematiką Vilniaus universitete.

abiturientai Saulitis 1Eimantas ŠAULITIS, Vydūno gimnazija

Istorija – 100 balų, fizika ir lietuvių kalba – po 95, geografija – 88, matematika – 87, anglų kalba – 83. Šešių valstybinių egzaminų rezultatų vidurkis – 91,3.

Eimantas sako egzaminų metu gavęs geresnius įvertinimus, negu tikėjosi, tik fizika šiek tiek nuvylė – tikėjosi 100-tuko. Istorija ir fizika buvo jo mėgstamiausi dalykai, o chemijos atsisakęs pirmai progai pasitaikius.

Į pamokas Eimantui tekdavo kasdien važinėti autobusu iš Saugų seniūnijos Čiūtelių kaimo, bet jis sako, jog tos kelionės nevargino, tik atimdavo laiko. Gal todėl ir popamokine veikla vaikinas neužsiiminėjo. Laiko pamokų ruošai jam likdavo pakankamai, tam jį ir išnaudodavęs.

Eimanto svajonė – taikomosios fizikos studijos Vilniaus universitete, nors savo darbą jas baigus įsivaizduojantis dar sunkiai.

Robertas PAULAUSKAS, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija
abiturientai paulauskas 1
Geriausiai – 100 balų – įvertintos Roberto anglų kalbos žinios, 99 balai skirti už informacinių technologijų žinias, 80 balų – už matematiką, 71 – už lietuvių kalbos egzaminą. Įvertinimų vidurkis už 4 valstybinius egzaminus – 87,5.

100-tukas už anglų kalbą Roberto visai nenustebino – sako, tokio įvertinimo ir tikėjęsis.

Vaikinas mėgo tiksliuosius mokslus ir anglų kalbą, nelabai jam patiko geografija ir istorija. O užvis geriausiai sekėsi informacinės technologijos, bet tokio aukšto egzamino įvertinimo vis tiek nesitikėjo. Todėl ir svyravimų renkantis tolesnį studijų kelią nebuvo – Kauno technikos universitetas, informacinės technologijos, kurias buvo pasirinkęs jau prieš porą metų. O vėliau – galbūt nuosavo verslo kūrimas.

abiturientai uzpurvyteEmilija UŽPURVYTĖ, Vydūno gimnazija

Emilijos matematikos žinios įvertintos 100-uku, fizika – 98, chemija – 97, lietuvių kalba – 68, anglų kalba – 67. Penkių valstybinių egzaminų rezultatų vidurkis – 86.

Emilija pabrėžė, kad ji – ne šilutiškė, o saugiškė ir visa širdimi myli savo gimtąjį kaimą. Mokslų pagrindus gavusi Saugų mokykloje, Vydūno gimnaziją pradėjo lankyti nuo 9 klasės. Absoliučiai visą savo laiką skyrė mokslams, net radusi laiko knygai paskaityti, mieliau imdavo į rankas vadovėlį. Tiesa, neatsisakydavo nueiti į bažnyčią, įsitraukė į parapijos jaunimo veiklą.

„Dabar net keista, kad turiu tiek daug laisvo laiko, kad nereikia mokytis“, – šypsojosi Emilija, laukianti žinios, ar bus priimta studijuoti nanotechnologijų Vilniaus universitete. Tai labiausiai ją dominanti sritis, apjungianti fizikos, matematikos ir chemijos mokslus.

Mindaugas DULKYS, Žemaičių Naumiesčio gimnazijaabiturientai  dulkys

100 balų įvertintos Mindaugo chemijos žinios, 90 balų jis gavo iš fizikos, 78 – iš matematikos, 77 – iš biologijos egzaminų. Penkių valstybinių egzaminų rezultatų vidurkis – 79.

Vaikinas sako nesitikėjęs tokio aukšto jo matematikos žinių įvertinimo, tačiau geriau išlaikyti tikėjosi lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą.

Gardamo seniūnijos Laukstėnų kaime gyvenantis vaikinas namų užduotis sako paruošdavęs per valandą, papildomos veiklos po pamokų nesiimdavęs.

Jis žada studijuoti chemiją Vilniaus universitete, nes šis dalykas visada buvo jo mėgiamiausias. Mindaugas sako mėgstantis visus gamtos mokslus, o tokių, kurių nemėgtų, anot jo, iš viso nebuvo.

Baigęs universitetą jis tikisi dirbti mokslinį darbą.

abiturientai SkirkeviciusAndrius SKIRKEVIČIUS, Šilutės pirmoji gimnazija

Geografija – 99, anglų kalba – 98, istorija – 86, lietuvių kalba – 43. Keturių valstybinių egzaminų įvertinimų vidurkis – 81,5.
Andrius sako tikėjęsis žemesnių anglų kalbos ir istorijos egzaminų balų, o štai gimtosios kalbos egzaminas jį nustebinęs blogąja prasme – manė jį išlaikysiąs žymiai geriau.

Vaikinas dėkingas savo tėvams, kurie daug keliavo ir į keliones pasiimdavo ir jį. Tad dabar jis yra išmaišęs nemenką pasaulio dalį, o tai uždegė meilę geografijai – šį dalyką jis mėgo labiausiai. Papildomai šiuo mokslu jis domėjosi ir laisvalaikiu. Tuo tarpu tikslieji mokslai nėra Andriaus „arkliukas“.

Kelionės Andriui padėjo apsispręsti dėl tolesnių studijų, vaikinas rinksis orientalistikos studijas Vilniaus universitete, sinologijos arba iranistikos programas. Tokį sprendimą jis sako priėmęs ne taip seniai – gal prieš pusmetį.

Oskaras VENCKUS, Vydūno gimnazijaabiturientai Veckus

Vaikinas laikė net 7 valstybinius egzaminus, ir įvertimų vidurkis – 80,7. Chemijos žinios įvertintos 99 balais, fizika – 96, anglų kalba – 87, geografija – 86, matematika – 84, biologija – 81.

Oskaras sako vienodai mėgstantis visus mokyklinius dalykus, bet labiausiai sekėsi tikslieji mokslai. Todėl fizika ir biologija yra tos sritys, kurias jis rinksis studijoms, kurią tiksliai – dar tebesvarsto.

„Visi norėtų gauti šimtukus“, – Oskaras filosofiškai atsako į klausimą, ar tokių egazaminų įvertinimų tikėjęsis. Neslepia, jog 100-uko tikėjosi iš biologijos, užtat fizikos ir chemijos egzaminų rezultatai nustebinę maloniai – tikėjosi žemesnių.

Baigęs studijas vaikinas norėtų dirbti mokslo srityje, rasti kokius nors visai žmonijai naudos atnešiančius sprendimus.

abiturientai grublyteŽivilė GRUBLYTĖ, Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Živilė laikė 6 valstybinius egzaminus. Geriausiai sekėsi chemija – 99 balai, matematikos rezultatas – 96, lietuvių kalbos ir biologijos – po 93, anglų kalba – 63. Rezultatų vidurkis – 80,2.

Tris pradines klases baigusi Gardame, Živilė nuo 4 klasės važinėjo mokytis į Žemaičių Naumiestį ir sako, kad važinėjimas jos nevargino. Mokslams skyrė daug laiko, nes nuo mažų dienų suprato, jog turi pati siekti kuo geriausių rezultatų. Mergina džiaugiasi gerais gimnazijos pedagogais, kurių pagalba ypač buvo reikalinga vyresnėse klasėse. Labiausiai prie širdies buvo gamtos mokslai – chemija, biologija, todėl norėtų juos studijuoti Vilniaus universitete.

Mokykloje itin daug į popamokinę veiklą neįsitraukė, laisvalaikį mieliau leisdavo su draugais, namuose mokėsi groti gitara.

Daugiau nuotraukų „Šilutės naujienų“ Facebook albume!