Gimnazistams pristatyta „Penkių šimtmečių” knygų kolekcija

500Šilutės pirmosios ir Vydūno gimnazijų gimnazistams bei jų mokytojams F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje pirmiesiems pristatyta „Penkių šimtmečių“ knygų kolekcija.

Gimnazistų auditorija pasirinkta neatsitiktinai, nes tai ateities karta, siekianti mokslo aukštumų gimnazijoje ir ateitį siejanti su tolimesnėmis studijomis Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.

Šios knygų kolekcijos pristatymo metu buvo siekta supažindinti jaunimą su naujausia plataus spektro tiek Lietuvos, tiek pasaulio literatūra, kuri padėtų gilinti, tobulinti papildomas įvairių mokslo sričių žinias, plėsti pasaulėžiūrą. Be abejonės, ši kolekcija liks neįkainojamas XXI amžiaus palikimas bibliotekoje, pasiekiamas ir prieinamas ateities šilutiškių kartoms.

Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka per visus 2011-uosius metus organizavo daugybę įvairių veiklų ir renginių, skirtų miesto bei rajono bendruomenei, jos svečiams, dedikuotų dvigubai Šilutės miesto šventei. Buvo minimas Šilutės miesto 500 metų jubiliejus, taip pat miestui suteiktas Lietuvos kultūros sostinės titulas – šie faktai vedė bibliotekininkus prie idėjos rinkti vertingų knygų kolekciją.

Dar 2011 metų vasario mėnesį biblioteka paskelbė naujų ir senų, unikaliai vertingų „Penkių šimtmečių knygų kolekcijos“ akciją. Akcija tęsėsi iki gruodžio mėnesio. Šiuo metu kolekcijoje yra 278 (260 pavadinimų) vertingos knygos, kurių bendra vertė siekia beveik 8 tūkstančius litų.

Knygų kolekcijos tematika įvairi: Mažoji Lietuva, Pamario krašto kultūra, istorinis paveldas, pasaulio ir Pamario krašto gamta, Lietuvos archeologija ir etnografija, Vydūno kūrybinis palikimas (Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Arnoldo Piročkino dovanotos itin vertingos knygos iš jo asmeninės knygų kolekcijos), senųjų ir naujųjų laikų Lietuvos ir pasaulio istorija, filosofija, religija, pasaulio šalys, kraštiečių kūryba, populiarioji psichologija, mokomosios knygos (vadovėliai, žodynai, žinynai, enciklopedijos), pasaulio grožinės literatūros klasika, taikomoji dekoratyvinė dailė ir kitos rankdarbių ir interjerui dekoruoti skirtos knygos.

Palydint Šilutės jubiliejinius metus, perduodant „Lietuvos kultūros sostinės“  titulą  Anykščiams, į „Penkių šimtmečių knygų kolekcijos“ pristatymą atvyko gerbiami svečiai iš Anykščių, taip pat Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis ir Šilutės rajono savivaldybės direkcija.

„Penkių šimtmečių knygų kolekcijos“ akcija jau pasibaigė. Visi unikalios kolekcijos leidiniai pažymėti jubiliejiniu knygos spaudu (spaudo autorius – dailininkas Andrius Sirtautas). Vadovaujantis bibliofilo, edukologo, Mažosios Lietuvos tyrinėtojo, Vilniaus universiteto prof. Domo Kauno profesionalia knygotyrininko ekspertize, šis „Penkių šimtmečių knygų kolekcijos“ spaudas atitinka senąsias Mažosios Lietuvos knygų antspaudų tradicijas.

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka nuoširdžiai dėkoja visiems : politikams, verslininkams, žurnalistams, mokslininkams, šilutiškiams ir kraštiečiams, gyvenantiems Lietuvoje ir išeivijoje,  bei knygos bičiuliams, prisidėjusiems prie „Penkių šimtmečių knygų kolekcijos“ akcijos.

„Penkių šimtmečių knygų kolekcijos“ pristatymą  bei knygų kolekcijos sąrašą galima rasti Fridricho Bajoraičio bibliotekos interneto svetainėje www.silutevb.lt