Gimtadienio dovana – ne sau, o visuomenei

Dovana Kauno_2Domas Kaunas – (g. 1949 m. balandžio 21 d. Šlepečiai, Plungės r.) – Lietuvos knygotyrininkas, bibliofilas, edukologas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas, Švėkšnos paveldo tyrinėtojas ir įamžintojas monografijoje „Bibliotheca Georgii comitis de Plater. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos kultūros ir mokslo paminklas“.

Baigė Klaipėdos r. Agluonėnų aštuonmetę ir Priekulės vidurinę mokyklas, Vilniaus universiteto Istorijos fakultete įgijo bibliotekininkystės ir bibliografijos specialisto diplomą. Stažavosi Maskvos kultūros institute, Humboldtų universitete Berlyne, Jogailos universitete Krokuvoje, Vokietijos bibliotekininkystės institute Berlyne, Stokholmo universitete, Švedijos humanitarinėje mokslų akademijoje ir Stokholmo mokslo institucijose.

Svarbiausios mokslinės veiklos kryptys: knygotyros teorija ir metodika, knygos istorija, knygos kultūra, rankraštinis ir spausdintinis paveldas, Mažosios Lietuvos kultūros istorija.

Kiekvienam savaip brangus

Profesorius D. Kaunas, prieš porą mėnesių atšventė jubiliejų, prie gausių sveikinimų pagarbiai jungiasi ir švėkšniškiai – Emilijos Pliaterytės atminimo draugijos Švėkšnos skyriaus ir „Tėviškės“ draugijos nariai. Gerbiamas profesorius yra neretas svečias Švėkšnoje, 2013 m. švėkšniškiai jam įteikė garbingiausią savo apdovanojimą – šv. Jokūbo statulėlę už ypatingus nuopelnus Švėkšnai.

Profesorius brangus ne tik švėkšniškiams. 1990 m. jam suteiktas Agluonėnų Garbės piliečio vardas, 1995 m. Mažosios Lietuvos fondo (Kanada) dr. Vydūno premija, 1996 m. Kauno kultūros rūmų knygų salono ir XXVII knygos mėgėjų draugijos premija, 1998 m. Martyno Mažvydo premija, 1998 m. Šilutės rajono savivaldybės „Lietuvninkų vilties“ premija, 1998 m. Ievos Simonaitytės literatūrinė premija, 1998 m. Simono Daukanto bibliofilų klubo (Plungė) narys, 1999 m. Martyno Mažvydo premija, 2007 Pagėgių krašto metų žmogus, 2010 m. Lauryno Ivinskio premija, 2011 m. Šilutės miesto 500 metų sukakties Ambasadorius, 2015 m. Pagėgių savivaldybės Garbės pilietis, 2019 m. Ievos Simonaitytės literatūrinė premija. Pripažinimo ženklų ir apdovanojimų sąrašą galima tęsti ir tęsti, bet tik akcentuojame miestus, kuriems jis tikrai, tik kiekvienam savaip brangus.

Apie gimtadienio dovaną

Akademikas Lietuvos ir užsienio spaudoje yra paskelbė apie 700 straipsnių, parašęs 14 knygų ir brošiūrų. Be to yra aistringas kolekcionierius, savo kolekcijoje saugantis gausybę atvirukų, nuotraukų, paveikslų ir kt. Leisdamas susipažinti su vertinga surinktosios ikonografinės kolekcijos dalimi, savojo gimtadienio proga padarė dovaną ne sau, o visuomenei, pakvietęs į parodą „Mažosios Lietuvos ikonografija“ Vilniaus universiteto bibliotekoje.

D. Kaunas gražiai rašo apie savo darbų ir iliustracijų santykį: „Žiūrovams pristatoma kolekcijos dalis sudaro publikuotų ir dar rengiamų darbų iliustracijų išteklių. Jis pildomas nuolat, net toms knygoms, kurios galbūt niekada nebus parašytos“. Visa ikonografija, patekusi į kolekciją, išgelbėta nuo sunykimo, kas žino, kiek jų būtų sudeginta ar panaudota kitai paskirčiai. Mažutis, ne visada išvaizdus popieriaus lakštelis – iliustruotas atvirukas „atviras laiškas“, neabejotinai svarbus praeities liudininkas. Atvirlaiškis siunčia daugiasluoksnę žinią, su asmeniniu tekstu adresatui. Tas smulkutis rankraštinis dokumentas, šiandien galintis suteikti vertingos istorinės informacijos, tapo ypač vertingu ikonografiniu dokumentu. Žiūrėdami į senųjų atvirukų vaizdus, galime kalbėti apie platesnį socialinį, kultūrinį, istorinį kontekstą Mažajai Lietuvai tyrinėti.

Profesoriaus kolegos jo jubiliejaus proga parengė ir išleido knygą „Domas Kaunas, Bibliografijos rodyklė, 2009-2019“, kuri platinama kartu su priedu: „Akademinė mokslo epistolika. Domui Kaunui adresų laiškų rinkinio Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje bibliografija“. Tai rodyklė apimanti 10 metų publikacijas, atspindinčias ne vien autoriaus darbus, bet ir jų refleksijos, žiniasklaidoje paskelbtos žinios apie mokslininką ir jo atliktus darbus. Leidinyje suregistruotos knygos, moksliniai, mokslo populiarinimo straipsniai ir kt. publikacijos, jo darbų recenzijos, redaguoti darbai bei leidiniai ir t. t. Rengėjų nuomone, personalinė bibliografijos rodyklė yra svarbi mokslo komunikacijos forma – asmens intelektinio ir kūrybinio potencialo atspindys. Personalinės bibliografijos rodyklės prisideda prie mokslininko atstovaujamos institucijos reprezentacijos, kartu tai pagarbos ženklas mokslininkui – už nuveiktus darbus.

Priedo palydimajame žodyje rašoma, kad Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomas Komunikacijos fakulteto profesoriaus ir Lietuvos mokslų akademijos nario Domo Kauno asmeninis fondas. Kasmet fondas papildomas keliomis bylomis, šiandien jį sudaro jau 1963 laikini saugojimo vienetai. Kaip atskira dokumentų grupė Profesoriaus asmens fonde išskirtinas jam rašytų laiškų masyvas. Kodėl priedui pasirinkta būtent ši dokumentų grupė, laiškai? Laiškai yra ne asmeninio, o tiriamojo darbo interesas, jie atskleidžia plačius D. Kauno ryšius ne tik su Lietuvos, bet ir su užsienio šalių partneriais.

Laiškai, ypač rašyti ranka, atminties institucijoms – bibliotekų rankraščių skyriams, muziejams, archyvams – jau netolimoje ateityje gali tapti retenybe. Šiuo priedu taip pat tikimasi paskatinti akademinės bendruomenės narius ir aktyvius visuomenės bei kultūros veikėjus atsakingai kaupti savo korespondenciją ir pasirūpinti jos saugia ateitimi.