Gimtadienio pirtyje pasekmės – subraižyti veidai, išpešti plaukai ir mėlynės

 

Sauna Party_01_1000Pirtyje gimtadienį švęsti sumaniusi kompanija nenumanė, kad šventės metu užsiplieks pirties karščiui prilygstančios santykių aiškinimosi aistros. Kumščius į darbą paleido ne tik ten buvęs vyras, bet ir moterys.
Į teisiamųjų suolą liepos mėnesį sėdo šventės „kaltininkė“, gimtadienį šventusi J. S. ir jos vyras V. S. bei gimtuvininkės sesuo D. S. Jiems teko prisiminti prieš 2 metus vykusius įvykius.

Prasidėjo nuo įžeidinėjimų

Nukentėjusioji J. S. teisme pasakojo, kad 2017-ųjų rugsėjį buvo pakviesta į pažįstamos J. S. gimtadienį, kuris vyko pirtyje. Po vidurnakčio neblaivus gimtadienį šventusios draugės vyras V. S. ėmė ją įžeidinėti, koneveikti necenzūriniais žodžiais. Moteris stengėsi į tai nekreipti dėmesio, ją ramino šalia sėdėję kiti svečiai. Tačiau įžeidinėjimai nesiliovė. Šokių metu V. S. tai petimi ją pastūmė, tai ranka per galvą tapšnojo. Moteriai niekaip nepavyko išvengti priekabių, nors visi šoko ir linksminosi. V. S. nuolat prie jos kibo ir įžeidinėjo.

Linksmybėms įsisiūbavus, jau paryčiui V. S. priėjo prie jos, nieko nesakęs uždėjo ranką ant krūtinės ir pastūmė. Ji susverdėjo, atstūmė vyrą, liepė jam ramintis ir elgtis kaip vyrui. Tačiau priėjusi V. S. žmona tuomet paklausė, ko pati engiamoji esą lendanti prie jos vyro?..

Išgirdęs triukšmą atėjo pirties šeimininkas, kuriam V. S. pasakė, kad moterys „sublūdo“. Pirtį išnuomojęs vyras liepė visiems susirinkti daiktus ir išeiti. Pirmoji susiruošė užgauliojama moteris, bet ją prie išėjimo pasitikęs V. S. ranka griebė už kaklo ir ėmė spausti. Moteriai trūko oro, ji mojavo rankomis, siekdama išsilaisvinti, bet smurtautojas nepaleido ir pargriovė ją ant vejos. Griūdama moteris susitrenkė petį.

Netrukus nukentėjusioji pamatė atbėgant mušeikos žmoną J. S. Tuomet V. S. jos kaklą paleido, o žmona jai gulinčiai stvėrė už plaukų ir tampė į visas puses. Moteris gynėsi, ir neatmeta galimybės, jog nagais įbrėžė ją mušančiai J. S. veidą. Pastaroji kelias minutes tampė jai plaukus, išrovė jų kuokštus, po to ją paleido.

Ji atsistojo, o pirties šeimininkas jai liepė važiuoti namo. Moteris neklausė ir nuėjo į pirties salę išsiaiškinti, kodėl draugė su vyru ją sumušė. J. S. iškeikė sumuštą draugę, numetė jos dovanas, o gimtuvininkės sesuo D. S. ėmė šaukti, neva tai nukentėjusioji sumušė jos seserį.

Moteris pasileido bėgti, bet nepavyko – ji pajuto, kad seserys sugriebė ją už plaukų ir pradėjo tampyti. Prie moterų prisidėjo ir V. S., kuris ją smaugė, nutraukė auksinę grandinėlę. D. S. dar trenkė keliu į veidą. Užpultoji gynėsi kojomis ir rankomis, kažkam įspyrė, po to prarado sąmonę.

Kaltas alkoholis

Kiti šventės dalyviai pasakojo, kad iš pradžių visi bendravo draugiškai, bet tą vakarą visiems buvo per daug alkoholio. Vakarėlyje dalyvavo apie 9 žmonės, viena moteris vidurnakčio nesulaukusi ėjo į kitą pastatą miegoti. Išgirdusi triukšmą pamatė, kad vyksta konfliktas.

Nukentėjusiosios anyta teisme pasakojo, kad tą vakarą marti išėjo į šventę ir 4 valandą ryto grįžo sumušta, purvinais ir kruvinais drabužiais. Buvo sumuštas jos veidas, matėsi mėlynės kojose ir rankose, styrojo išpešti plaukai.
Anyta ruošė marčiai šaltus kompresus ir galvojo, kad viskas praeis. Sumuštoji sakė, kad namo ji parėjo pati. Marti ryte turėjo eiti į įstaigą pokalbiui dėl darbo. Ryte ji buvo ištinusi, pamėlynavusi, tačiau nuvyko pas darbdavį, jai pavyko įsidarbinti. Pasak anytos, jos marti geros širdies, paslaugi, rūpinasi namais, vaikais ir ja.

Galiausiai susitaikė

Apie tai, kad pirtelėje prieš ją buvo smurtauta, moteris pranešė policijai. Medicinos ekspertai nustatė, kad moters kūnas nusėtas kraujosrūvomis, ištinusi galva, daugybiniai odos nubrozdinimai veido ir kaklo srityse, patempti kaklo raiščiai ir t.t. Dėl nosies kaulų lūžio padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, kiti sužalojimai yra nežymus sveikatos sutrikdymas.

Pradžioje kaltinamieji kaltę pripažino iš dalies, nes dėl girtumo neatsiminė įvykių. Išklausę liudytojų parodymus jie suprato, kad kaltinimai pagrįsti, gailėjosi dėl savo veiksmų. V. S. ir J. S. atlygino J. S. po 250 Eur žalos, kurią nustatė tarpusavio susitarimu. Kaltinamoji D. S. dalį žalos (500 Eur) atlygino ir susitarė, kad likusius 1 000 Eur atlygins per 3 mėnesius.

Nukentėjusioji J. S. su kaltinamaisiais susitaikė ir teismo prašė juos atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, o bylą nutraukti. J. S. iš pradžių pareiškė V. S., J. S. ir D. S. solidariai civilinį ieškinį dėl 3 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Vėliau prašomą sumą sumažino iki 2 000 Eur ir prašė žalą atlyginti dalimis.

Kaltinamieji anksčiau nebuvo teisti, visi yra dirbantys ir darbdavių charakterizuojami teigiamai. Jiems išaiškinta, kad jeigu jie, dabar atleidžiami nuo baudžiamosios atsakomybės, per 1 metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, ar nevykdys teismo patvirtinto susitarimo dėl žalos atlyginimo tvarkos, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės. Tuomet iš naujo būtų sprendžiama dėl baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.