Grabupių bibliotekai iškilo grėsmė išnykti

Buvusios Grabupių pradinės mokyklos pastatas ruošiamas parduoti, jis dabar tuščias ir nešildomas. Šiame pastate lig šiol veikė Šilutės Fridricho Bajoraičio bibliotekos Grabupių filialas, tačiau biblioteka jau rado kitas patalpas savo filialui ir įvykdė patalpų nuomos viešąjį konkursą.

Iš pastato Vingio gatvėje, buvusio darželio – mokyklos patalpose (dešinėje) biblioteką siūloma perkelti į namą Liepų g., kur patalpos bibliotekai būtų išnuomotos.

Dabar tik kyla klausimas, ar nuomoti šias patalpas sutiks Savivaldybės taryba?
Rajono politikai atrado ir kitokių galimų šios problemos sprendimų. Vienas jų – ištirti ar iš viso reikalinga Grabupiuose biblioteka? Buvo pasiūlyta net patyrinėti pėdų skaičių prie įėjimo į biblioteką, ir spėta, kad gali paaiškėti, jog čia būtų rastos tik vienos pėdos – į darbą ateinančios bibliotekininkės…

Yra manančių, kad bibliotekos nereikia

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Thumat, rajono tarybos komitetams pristatė F. Bajoraičio bibliotekos prašymą leisti perkelti Grabupių filialą į kitas patalpas ir jas nuomotis iš privačios įmonės.

Šiuo metu Grabupių bibliotekėlė įsikūrusi Vingio g., buvusio darželio – mokyklos pastato 50 kv. metrų patalpose. Pernai uždarius Šilutės Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyrių, kaimo bibliotekos patalpos centralizuotai nebešildomos, joms neteikiamos ir kitos komunalinės paslaugos.

Biblioteka Grabupių kaime aptarnauja 8 kaimų 556 gyventojus. Čia registruoti 146 skaitytojai, iš jų 81 suaugęs ir 65 vaikai, yra ir interneto prieiga. Bibliotekininkė dirba 5 dienas per savaitę, ne visą darbo laiką (0,75 etato).

Sausio 7 d. F. Bajoraičio biblioteka atliko Grabupių filialo veiklai reikalingų patalpų nuomos pirkimą. UAB „Repteka“ išnuomotų jai priklausančias patalpas Liepų g. 2, Grabupiuose. Nuomojamų patalpų plotas – 80 kv. m, o 1 kv. m kaina – 4 Eur. Taigi, mėnesiui, be komunalinių išlaidų, reikėtų pridėti dar ir 320 Eur nuomos mokestį.

Po tokio pristatymo Ekonomikos ir finansų komitete jo narys Steponas Kazlauskas stebėjosi ir klausė, ar Savivaldybė Grabupių gyvenvietėje jau nebeturi kitų jai priklausančių patalpų? Jam buvo atsakyta, jog buvusio vaikų darželio ir mokyklos patalpos yra paskutinės viešosios paskirties patalpos.

Komiteto pirmininkas Vygantas Kamarauskas sakė, kad reikėtų įsitikinti ar tikrai reikalinga biblioteka Grabupiuose. Jis šmaikščiai ir užsiminė apie filialo būtinumo tyrimą, skaičiuojant pėdas ant laiptų… Kita V. Kamarausko mintis buvo apie tai, kad Grabupių skaitytojai gali naudotis Šilutės miesto biblioteka, taip pat, kaip ja naudojasi Pagrynių gyventojai, kuriems iki miesto yra panašus atstumas. Pagryniuose bibliotekos filialo neliko irgi tuomet, kai buvo uždarytas darželis ir pradinė mokykla.

Komiteto narys Arūnas Pupšys teigė manantis, kad bibliotekos filialas tikrai yra nereikalingas, nes jis yra arti – vos už 3 – kilometrų nuo miesto bibliotekos.

Kitiems politikams rūpėjo išaugsiančios filialo išlaikymo išlaidos. Buvo ir pasvarstymų, gal vertėtų į Grabupius siųsti mobilųjį bibliotekos autobusą.

Galėtų glaustis ir bendruomenė

Kalbas apie Grabupių bibliotekos uždarymą pasukti į priešingą pusę bandė Sigitas Majus. Jis sakė, jog pardavus pastatą iš naujo bibliotekos filialo steigti nereikia. Todėl jo išlaikymo išlaidos padidės tik patalpų nuomos kaina. Jo nuomone, uždarius filialą, vyresnio amžiaus bibliotekos skaitytojai tikrai praras paslaugą, nes jiems Šilutės miesto biblioteka bus nebepasiekiama.

Edvardas Jurjonas pasakojo, kad nekartą yra lankęsis Grabupių bibliotekoje. Jo nuomone, šiame filiale dirba bene jauniausia bibliotekos darbuotoja. Ji yra ypač aktyvi ir yra subūrusi nemažai jaunųjų grabupiškių, kurie bibliotekoje lanko užsiėmimus su kompiuteriais, aktyviai dalyvauja gyvenvietėje rengiamose šventėse.

Be to, E. Jurjono nuomone, nuomojamos patalpos bus bent 30 kv. m didesnės. Todėl reikia manyti, kad jose galės glaustis ir Grabupių bendruomenė, kuri šiuo metu taipogi praranda patalpas, kaip ir biblioteka.

Sugrįžtų į seną vietą

„Šilutės naujienos“ pakalbino Grabupių bibliotekininkę Daivą Kaktienę. Ji sakė šiuo klausimu negalinti būti objektyvi, nes pati gyvena Grabupiuose ir uždarant filialą ji liktų be darbo. Tačiau kaip Grabupių gyventoja ji yra įsitikinusi, kad biblioteka čia būtina. Praradus ją Grabupiai lieka be jokios viešosios vietos, kur galėtų burtis ne tik skaitytojai, bet ir vyktų bendruomenės susitikimai.

Beje, Grabupiuose yra gyventojų, kurie prisimena, jog būtent dabar norimose išnuomoti patalpose jau yra veikusi biblioteka. Tad gal paslauga tiesiog sugrįžtų į žmonėms patogią vietą?

Komercijos direktorius, korespondentas