Griūvantys Vilkėno dvaro pastatai – rimta grėsmė aplinkiniams

VILKENU _1Nežinia, ar turime teisę lankytis privačioje valdoje? Tokiu klausimu Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis pasitiko savivaldybės politikus – Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narius, užsimojusius apžiūrėti apleisto Vilkėno dvaro aplinką, pastatus. Jie yra visai šalia Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymocentro.

Prieš metus mirusiai Švėkšnos grafienei Felicijai Laimei Broel Pliaterienei priklausiusio dvaro pastatai yra neaptverti, teritorija apaugusi krūmais. Kyla pavojus, kad į neprižiūrimus pastatus gali įlįsti vaikai ir susižeisti.

Turto valdytojai nenustatyti

Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narių išvažiuojamąjį posėdį į Vilkėno dvarą inicijavo švėkšniškis konservatorius, savivaldybės tarybos narys Arūnas Kurlianskas. Jis iškėlė dvigubą problemą: kaip apsaugoti „Diemedžio“ vaikus nuo griūvančių dvaro pastatų arba kaip apsaugoti dvaro pastatus nuo smalsių ir nuotykių ieškančių vaikų?

Pasak A.Kurliansko, švėkšniškiai labai jautriai stebi ir rūpinasi Švėkšnos dvarų likimu. Jiems susidaro įspūdis, kad dvaro paveldėtojams, valstybės bei savivaldybės institucijoms nelabai rūpi išsaugoti Lietuvai svarbų kultūros paveldo turtą – juk Vilkėno dvaro pastatai yra saugomas Valstybės istorinis paveldas.

Pasak A.Kurliansko, Vilkėno dvaro pagrindinius rūmus grafienė F.L.Pliaterienė savo lėšomis 2007 m. renovavo.

Tačiau nuo to laiko jie jau kone dešimtmetį stovi nenaudojami. Augmenija vėl plūsta link pastato.

Dvaro pastatų likimas dabar visiškai neaiškus, nes 2015 m. spalio 26 d. grafienė mirė, ir lig šiol nežinoma, kas yra paveldėtojai ar asmenys, įgalioti rūpintis paliktu turtu.

Švėkšniškiai jau yra savanoriškai talkinę šalinti krūmynus ir medelius, suaugusius prie renovuotų Vilkėno dvaro rūmų. Tačiau kaskart rengiant talką kyla teisės klausimas.

Švėkšnos seniūnas A.Šeputis sakė, kad domėjosi, kas paveldės F.L.Pliaterienės turtą, tačiau nieko konkretaus nesužinojo. Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvena trys asmenys, kurie gali pretenduoti į grafienės valdytą turtą, tačiau niekas neskuba rūpintis paveldėjimo dokumentais. Seniūnas baiminasi, kad procesas gali užtrukti ir visą dešimtmetį, juolab kad grafienė paliko ne tik nekilnojamojo turto, bet ir finansinių įsipareigojimų.

Nerimauja dėl galimų nelaimiųvilkenu dvaras_komisija

Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centrui laikinai vadovaujanti Birutė Šimkuvienė politikams pasakojo, kad pavasario laukia su nerimu. Dabar, kai lauke šalta ir niūru, centro auklėtiniai yra lengvai suvaldomi. Tačiau visiems žinoma, kad pavasarį, kai sužaliuos gamta, Vilkėno dvaro 13 ha parkas ir nesandarūs pastatai bus tikra smalsuolių Meka. Vaikų fantazijos kelia mintis, kad jeigu yra dvaras, vadinasi, turi būti ir paslėptų lobių…

Pasak B.Šimkuvienės, didžiausias pavojaus šaltinis – medinis, avarinės būklės pastatas – buvusi dvaro virtuvė ir tarnų patalpos. Pastatas yra apie 100 metrų nuo „Diemedžio“ centro, Vilkėno dvaro teritorijos krūmynuose. „Mūsų darbuotojams sunku užkirsti kelią, kad vaikai nelandžiotų po tą namą“, – sakė l.e.p. direktorė.

Centro ūkvedys Vingaudas Krujelskis pasakojo, kad ne kartą teko užkalti kiaurus dvaro pastatų langus, uždengti šulinių angas. Ir kiekvienąkart tai darant jam tenka baimintis, jog yra privačios valdos pažeidėjas. Tačiau vis tiek tenka rūpinti dėl vaikų saugumo.

Vietinė valdžia nieko negali?

Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Tomas Budrikis, apibendrindamas išvažiuojamojo posėdžio metu surinktą informaciją, sakė, kad savivaldybės valdžia ne daug ką gali padaryti sprendžiant susidariusią problemą: dvaro teritorija – privati, o turto savininkai – neaiškūs.

Komitetas prašys Savivaldybės administracijos išsiaiškinti, kas yra turto paveldėtojai. Pasak T.Budrikio, Savivaldybės administracija turėtų kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją, kad ši pasirūpintų savo įstaigos auklėtinių apsauga nuo dvaro teritorijos pagundų – aptvertų ugdymo centro teritoriją, įrengtų stebėjimo kameras.