Gyvąją istoriją dainuojantis „Pamario aidas“ atšventė jubiliejų

CHORO 3Pripildytos jausmų iš širdies gelmių, jaudinančios, paliečiančios sielą, pasakojančios mūsų krašto ir Lietuvos istoriją – taip klausytojai apibūdina Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių (LPKTS) mišraus choro „Pamario aidas“ dainas.

Simboliška, kad spalio 1-ąją – Tarptautinę pagyvenusių žmonių ir Pasaulinę muzikos dieną šis choras šventė 25-erių metų jubiliejų. Per šį laikotarpį choristai surengė 283 koncertus, dalyvavo Lietuvos dainų šventėse, įvairiuose festivaliuose, sąskrydžiuose, minėjimuose.

„Brangūs choro dainos mylėtojai, mūsų veiklos 25-metis prabėgo nejučia, su lietuviška daina. Tai mūsų sielos penas, gėris, grožis, džiaugsmas, paguoda, tai mūsų tautos šaknys. Šiandien iš visos širdies dėkoju visiems choro dainininkams – už meilę, pasišventinimą, kantrybę, už paaukotas laisvalaiko valandas repeticijoms ir koncertams“, – su veiklos sukaktimi choristus sveikino ilgametis choro vadovas maestro, Šilutės garbės pilietis Vytautas Jovaiša.

Sveikinimas, įrodantis, kad „Pamario aidas“ žinomas visoje šalyje, atskriejo iš LR kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson. Renginio dieną choristus sveikino LPKTS Šilutės skyriaus nariai, valdžios atstovai, choristų bendražygiai ir bičiuliai.

Garsina Šilutės kraštą

Nuo pat pirmosios repeticijos, kuri įvyko 1993 m. vasario 28-ąją, choras nuėjo ilgą kelią. Pirmasis LPKTS Šilutės skyriaus  pirmininkas Vytautas Vaicekauskas, kartu su buvusiomis tremtinėmis D.Kalinauskiene ir V.Abromaitiene surinko dainininkus į formuojamo tremtinių
mišraus choro gretas. Chorui tuo metu vadovavo Česlovas Jovaiša. Po trijų mėnesių choras surengė pirmą savo koncertą Šilutėje.

Dar po mėnesio choras dalyvavo LPKTS dainų šventėje Vilniuje. 1994 m., po ligos grįžusiam dabartiniam choro vadovui V.Jovaišai, „Pamario aido“ veiklos ratas užsisuko. 1994, 1998, 2003, 2007, 20209, 2014 ir 2018 metais choras dalyvavo Lietuvos respublikinėse dainų šventėse. Trylika kartų choristai dalyvavo LPKTS poezijos ir dainų švenčių „Leiskit į Tėvynę“ renginiuose.

Nuo 1995 m. „Pamario aidas“ su menine programa dalyvauja kasmetiniuose tradiciniuose Lietuvos laisvės kovų dalyvių sąskrydžiuose „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje. Choristai koncertuoja Šilutės rajono seniūnijose, mokyklose, sakralinės muzikos koncertuose, su koncertais keliauja po visą Lietuvą.

2010 m. už Šilutės vardo garsinimą chorui suteiktas „Sidabrinės nendrės“ laureato vardas. 2013 metais choro vadovai Vytautas Jovaiša ir Nijolė Sniečkuvienė bei choro seniūnė Vaclava Šarliokienė  buvo apdovanoti III laipsnio žymenimis „Už nuopelnus Lietuvai“. 2013 metais už reikšmingą kultūrinę veiklą visi „Pamario aido“ dainininkai buvo apdovanoti LPKTS padėkos raštais.

Pradžioje choro gretose dainavo daugiau kaip 40 dainininkų, tačiau einant metams ne vienas, palydimi savo dainos draugų, iškeliavo anapilin. Šiandien kolektyve 30 narių. Nuo pirmos repeticijos dainuoja  D.Narbutienė, V.Šarliokienė, A.Petrošius, R.Maciejauskienė, A.Vaičiūnienė, R.Petrauskienė, A.Vitkienė, E.Rimkienė, G.Juodzevičienė, V.Jokubėnas, A.Mitkus, M.Vilkas, B.Olisova. Choristai atlieka lietuvių kompozitorių, kalsikinės muzikos kūrinius, taip pat autentiškas tremties dainas.

Dėkojo choristams

„Spinduliuojanti energija, tarpusavio sutarimas, iš širdies besiliejantys jausmai formavo ir ženklino išskirtinį choro įvaizdį, menine forma liudijantį  ir primenantį tautos istoriją. Visi šie aspektai, papildantys vienas kitą, kelia aukštą meninės vienybės lygį ir indėlį į tautos istorinio paveldo priminimą. Abejonių nekelia vidinis šių žmonių, kuriuos jungia daina, giminiškumas, dvasinis susikaupimas į gyvenimo esmę.

Kažkada išgyvenę santykį su gyvenimu ir mirtimi, brangiai sumokėję už galimybę išlikti, lyg brangiausią turtą jie dalija klausytojams dainą. Choro dalyviai sako, kad čia išgyveno naujų potyrių įvairovę, atrado savyje kūrybinių talentų, patyrė asmenybės atsinaujinimą“, – tokiais gražiais žodžiais chorą yra apibūdinusi Aldona Toleikė.

Renginio metu aplodismentais buvo pagerbti žmonės, vadovaujantys kolektyvui: choro koncertmeisterė Irena Filičkinienė, vadovai Nijolė Sniečkuvienė ir Vytautas Jovaiša. Choristų padėkos žodžiais, palinkėjimais sveikatos ir laimės, buvo pagerbtas ir pirmasis choro vadovas Česlovas Jovaiša. Dabartinis vadovas V.Jovaiša sveikino choristus, dėkojo už koncertinei veiklai paaukotas laisvalaikio valandas, taip pat visi tylos minute pagerbė Amžinybėn iškeliavusius 26 choristus.

V.Jovaiša taip pat dėkojo kolegėms N.Sniečkuvienei, I.Filičkinienei, choro tarybai ir jos pirmininkui Antanui Mitkui, kitiems prie kolektyvo veiklos prisidėjusiems nariams.

Įteikti padėkos raštai

„25 metai – netrumpas kelias. Kiek per juos sudainuota koncertų, dainų. Šiose dainose – meilė mūsų kraštui, Tėvynei. Šio choro repertuare gyva istorija“, – sakė „Pamario aidą“ sveikinęs Šilutės savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis. Jis išreiškė viltį, kad choro dainos bus perduotos jaunesnėms kartoms ir skambės dar ne vieną dešimtmetį. Choro vadovams meras įteikė saldžią dovaną ir padėkos raštus.

LPKTS  Šilutės skyriaus pirmininkė Regina Tamošauskienė pasidžiaugė choristais, kurie šypsojosi, džiaugėsi savo švente. Jiems ji linkėjo ir toliau būti jaunatviškais ir sveikais. R.Tamošauskienė taip pat perdavė LPKTS pirmininko Gvido Rutkausko žodžius, kuris sakė, kad „Pamario aidas“ – vienas iš geriausių Lietuvos chorų. Šilutės skyriaus pirmininkė choro vadovams įteikė padėkos raštus „už amžiną meilę dainai, kūrybiškumą ir ilgametį pasiaukojamą darbą, kuriant šalies muzikinę kultūrą ir ateitį“.

Buvęs LPKTS Šilutės skyriaus pirmininkas Antanas Balvočius choristams įteikė LR Kultūros ministrės padėkos raštą, skirtą maestro V.Jovaišai, o kartu visiems choristams: „Pedagogui, choro vadovui, dirigentui, kompozitoriui V.Jovaišai už chorinio meno puoselėjimą ir populiarinimą, nuoširdų ilgametį darbą, bendruomenės telkimą, aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą“.

Renginį užbaigė „Dainų dainelės“ laureatės, Vydūno gimnazijos mokinės Gintarės Muraulaitės atliekamos dainos.