Gyventojai nepakantūs gamtos teršėjams

siukslynas akmeniskiu kapinaites 1Bundant žemei ir atšilus orams mūsų skaitytojai vis dažniau pastebi gamtos šiukšlinimą. Praėjusią savaitę sulaukėme dviejų tokių pranešimų apie gamtos teršimą – iš Pagrynių ir iš Katyčių.

Verslininkas šiukšlina savo teritoriją?..

Pagryniuose, šalia kelio, fotografuotus vaizdus atsiuntęs vyras piktinosi, kad šiukšlynu verčiamas čia esantis gražus miškelis.
Pagryniškis kvietė pasižiūrėti, į ką paverstas priešais Žemės ūkio mokyklos dirbtuves esantis žemės plotas, kuriame stovi senų pastatų – buvusios ūkio lentpjūvės likučiai. Šiuose pastatuose ir šalia jų suversti kalnai visokiausių atliekų – pradedant plastikinėmis ir popierinėmis pakuotėmis bei buteliais, ir baigiant statybiniu laužu.

Vakarų vėjai, pasak pagryniškio, dalį šiukšlių – tas, kurias pakelia – išneša į greta esantį pušynėlį, tad kartu teršiamas ir miškas.
Vyro žiniomis, ši teritorija priklauso vienai Šilutės įmonei, tad ir atsakomybę dėl tokio gamtos teršimo turėtų prisiimti šios įmonės vadovas Pranas Samoška. Vyras sakė esąs tuo tikras todėl, kad toje teritorijoje jis matė tai įmonei priklausančius statybinius blokus.

Pakalbinome ir antrąją pusę. Verslininkas P.Samoška neneigė, kad žemės plotelis yra jo nuosavybė, bet sakė su jo šiukšlinimu neturintis nieko bendro. „Kol teritorijos neaptvėrėme, tol ir pila joje šiukšles visi, kas netingi čia stabtelėti. Mes tik nuolat valom tą plotelį“, – sakė jis.

Pasak P.Samoškos, jau paruoštas statybų projektas ir netrukus bus nugriauti senųjų pastatų likučiai, o toje vietoje bus pastatytas dar vienas įmonės padalinys. „Žinoma, statybvietė bus aptverta, o šiukšles prieš šį darbą ir vėl teks surinkti ir išvežti, antraip juk statybų nepradėsi“, – svarstė P.Samoška.

Išties neįtikėtina, jog statybas planuojantis verslininkas iš anksto šiukšlėmis užverstų būsimą statybvietę, kad vėliau turėtų samdyti žmones ir techniką toms šiukšlėms surinkti…

Tvarkytojai pasieks ir Akmeniškiussiukslynas pagryniai samoskos 1

Dar vienas laiškas su pyktį ir graudulį keliančiais vaizdais atsiųstas iš Katyčių seniūnijos Akmeniškių kaimo.

Čia gyvenanti mūsų skaitytoja tvirtina tuos vaizdus fotografavusi šio kaimo kapinaitėse, kuriose irgi kažkas išpylė krūvas šiukšlių. Akivaizdu, kad krūvos riogso jau nebe pirmus metus, nes atliekas globėjiškai apgaubė pernykščiai lapai ir žolės.

Anot laiško autorės, vietiniai gyventojai jau kreipėsi į Katyčių seniūnę Juzefą Tamavičienę, tačiau šiukšlės ir toliau guli šalia kapų. „Gal būtų efektyvu, jei laikraštis paklibintų seniūnijos vadovus?“ – viltį išreiškė Akmeniškių gyventoja.

Seniūnė J.Tamavičienė sakė, kad minėtos kapinaitės tik pernai rudenį įtrauktos į kultūros paveldo objektų sąrašą, todėl iki tol jose nebuvo galima vykdyti rimtų tvarkymo darbų. O darbai, anot seniūnės, laukia dideli, nes kapinaitės yra miške, tad ir jų ribos nebeaiškios, ir apžėlusios jos mišku ir krūmais taip, kad tik vienas kapas prieš kelerius metus dar buvo matomas. Tad reikia ir ribas nuo privačios žemės nužymėti, ir medžius bei krūmus šalinti.

Seniūnė priminė, kad Katyčių seniūnijoje iš viso yra 18 senųjų kapinaičių ir dar 2 piliakalniai. Visus šiuos objektus nuolat reikia prižiūrėti. Pašalpas gaunantys ir už tai visuomenei naudingus darbus atliekantys žmonės, pasak J.Tamavičienės, iš eilės siunčiami į visus šiuos objektus, bet visą laiką palaikyti tvarkos nepavyksta. Juo labiau kad ne į visas kapines ankstų pavasarį ir įvažiuoti buvo galima.

„Eisim ir į Akmeniškius, sutvarkysime ir ten“, – patikino seniūnijos vadovė.

Kartu ji pasidžiaugė, kad mūsų žmonės tampa vis aktyvesni ir neabejingi gamtos teršėjams, bet prašė geranoriškai paraginti tvarkytis ir minėtojo kaimo žmones. „Anądien teko važiuoti per Akmeniškius, tai stebėjomės, kad visame kaime, jo pamiškėse ir pakrūmėse primėtyta plėvelių, kuriomis vyniojamas šienas ir šiaudai. Nežinau, kaip kaimo žmonės jas visas susirankios, bet gal galėtų draugiškai kokią talką susiorganizuoti“, – svarstė J.Tamavičienė.