Gyventojai turi pasirinkti namo sistemų prižiūrėtojus

111 000008478 d40a orh100000w614 cat-on-radiatorPasibaigus šildymo sezonui prasidėjęs šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros perdavimas išjudino miesto daugiabučių gyventojus. Vieni susirinkimuose nutaria ir prašo, kad jų namo sistemas prižiūrėtų UAB „Šilutės būstas“ (anksčiau – „Šilutės butų ūkis“), kiti pageidautų, kad sistemas ir toliau prižiūrėtų UAB „Šilutės šilumos tinklai“.

Abiejų bendrovių vadovai negaili vieni kitiems priekaištų, besidalindami potencialius klientus.

Taip nutiko ir Šilutės Dariaus ir Girėno gatvės 4 namo gyventojams.

Pasirinkimą patvirtino parašais

Į redakciją užėję gyventojai sakė, jog jie nutarė likti prie ankstesniojo šilumos sistemų prižiūrėtojo – šilumos tiekėjų.

Jiems patikėjo tolesnę savo namo šilumos mazgo priežiūrą. Susirinkime gyventojai pasirašė ant popieriaus lapo, kuriame patvirtintas šis jų sprendimas ir, nunešę jį į „Šilutės būstą“, manė, kad klausimų dėl to daugiau niekam nebekils.

Bet kilo: „Šilutės būsto“ vadovai pakvietė gyventojus susirinkti dar kartą ir tuo juos papiktino bei išgąsdino. „Ko dabar iš mūsų dar nori ši bendrovė? Mes į susirinkimą neisime ir nieko daugiau nesvarstysime“, – nutarė kiekvienas sau ir po kelis suėję žmonės.

Situaciją aiškintis pabandę su šilumos tiekėjais gyventojai išgirdo, kad jie – ne vieninteliai tokie Šilutėje. Įmonės Abonentinės tarnybos ir realizacijos inžinierius Viktoras Bučius sakė, jog „Šilutės būstas“ privalėjo gyventojus informuoti apie galimybę rinktis prižiūrėtoją. Bet šito nebuvo padaryta, skelbimai apie tai nebuvo iškabinti laiptinėse.

Pasak V.Bučiaus, „Šilutės šilumos tinklai“ jau gavo Alekso Kvederio pasirašytą raginimą perduoti daugelio Šilutės daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą „Šilutės būstui“ bei paskirti įgaliotą asmenį visiems su tuo susijusiems veiksmams atlikti. Kartu pridedamas 58 namų sąrašas, kurie, neva, prižiūrėtoju pasirinko „Šilutės būstą“.

Sąraše – ir tas pats Dariaus ir Girėno gatvės 4-asis namas.

„Kai skelbimus apie tai, kad gyventojai patys šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju pasirinko „Šilutės būstą“, ir kad „Šilumos tinklai“ sutartis su jais nutraukia, iškabinome laiptinėse, į mūsų įmonę pasipylė skambučiai.

„Kodėl jūs mus išduodat ir perduodat be mūsų sutikimo?“ – šilumininkų klausė žmonės“, – pasakojo V.Bučius.

Pasak V.Bučiaus, kalbantis su žmonėmis aiškėja, jog tų 58 daugiabučių gyventojai nepasirašė protokolo, kuriame nutariama šiluminius mazgus perduoti prižiūrėti kitai įmonei. Į „Šilutės būstą“ nuėję žmonės prašo parodyti protokolą, iš kurio būtų aišku, kad jie pasirinko šią įmonę, bet tokių protokolų jiems nepateikiama.

Bėda ta, anot V.Bučiaus, kad gyventojai nebuvo informuoti apie galimybę rinktis.

Popierius su parašais – ne protokolas

„Šilutės būsto“ vadovas A. Kvederis dar kartą primena, jog būtent namo administratorius turi būti ir yra atsakingas už visą namo ūkį ir inžinerinius tinklus. Bet priimti sprendimą gali tik gyventojų susirinkimas, kartu su administratoriaus ir šilumos tiekėjų atstovais. Sprendimas turi būti įformintas oficialiu protokolu, o atnešti visokie popieriai su gyventojų parašais nieko nelemia ir negalioja.

Taigi „Šilutės būstas“ negali pateikti susirinkimų protokolų, nes jie nebuvo surašyti dėl paprasčiausios priežasties – tiesiog neįvyko oficialūs gyventojų susirinkimai kartu su „Šilutės būsto“ ir „Šilutės šilumos tinklų“ atstovais.

Direktorius rodo minėtų sistemų priežiūros sutartį tarp „Šilutės butų ūkio“ ir „Šilutės šilumo tinklų“, pasirašytą dar 2005-ųjų liepos 1-ąją. Joje aiškiai pažymėta, kad sutartis galioja, kol butų savininkai teisės aktų nustatyta tvarka parinks kitą šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją.

Gyventojų parašai ant bet kokio popieriaus lapo nelaikomi protokolu ir nepatvirtina pasirinkimo „teisės aktų nustatyta tvarka“.

„Susirinkimai su administratoriumi bet kokiu atveju turi įvykti. Ir ne tik šiuo klausimu – bet kokiais klausimais. O jeigu žmonės nutars prižiūrėtoju pasirinkti šilumos tiekėjus, aš nematau jokių problemų“, – sako A.Kvederis.

Į numatytą Dariaus ir Girėno g. 4 namo susirinkimą atėjo dvi močiutės, kurios, anot A.Kvederio, vargiai suprato, ko iš jų nori atvykę „Šilutės būsto“ atstovai ir kokį prašymą jos prieš kelias dienas pasirašė.

Taigi šio namo gyventojams dar kartą teks susirinkti, pasirinkti namo sistemų prižiūrėtoją ir pasirašyti oficialų protokolą.