Gyventojų mažėja, bet socialinių paslaugų reikia vis daugiau ir įvairesnių

SOC PARAMA_4Paradoksų metai – taip galima apibūdinti pernai rajone susiklosčiusią socialinės paramos gyventojams situaciją. Pačių gyventojų skaičius mažėja, tačiau piniginių lėšų įvairioms pašalpoms skiriama vis daugiau. Bet tai nereiškia, kad žmonių finansinė situacija prastėja – paradoksai susidaro dėl naujai priimtų įstatymų ir naujų išmokų, pavyzdžiui, vaiko pinigų, kuriuos gali gauti kiekviena šeima, nepriklausomai nuo finansinės situacijos.

Atsirado naujos išmokos ir pašalpos

Kaip pasakojo Šilutės r. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis, kiekvienais metais įvyksta permainų, skyrius gyvena nuolatinėje pertvarkų ir darbų kaitoje, kai tenka organizuoti ir užtikrinti naujų įstatymų įgyvendinimą.

Pernai rajono paramos gavėjų sąrašą smarkiai pakoregavo šeimos, kurios kreipėsi į Savivaldybę dėl vaiko pinigų. Universali 30 eurų išmoka skirta 7468 vaikams. Nuo šių metų ji didėja iki 50 eurų, o neįgaliam vaikui – iki beveik 70 eurų.

Beje, sprendimas vaiko pinigus mokėti visoms šeimoms, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų, turėjo įtakos ir dar vienai statistikai. Padaugėjo prašymų, teikiamų ne popieriuje, o per elektroninius valdžios vartus. Užpernai internetu prašymus teikė tik 144 gyventojai, o pernai tokių būta net 2294.

Pašalpoms skiriamų lėšų didėjimą lėmė ir spalio mėnesį Tarybos patvirtinta tvarka dėl vienkartinių pašalpų iš savivaldybės biudžeto skyrimo. Jos suskirstytos net į kelias rūšis – vienkartines, tikslines, sąlygines ir periodines. Pastarosios mokamos mažas pajamas gaunantiems gyventojams, ir skiriamos būtiniesiems poreikiams tenkinti: maitinimuisi, gydymuisi. Paprastai skiriama ne didesnė kaip dviejų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio suma – 244 eurai, mokama ne ilgiau kaip pusę metų.

Vienkartinė pašalpa skiriama nevertinant žmogaus pajamų – grįžus iš įkalinimo įstaigos, po gaisro, ilgaamžiams jubiliejus švenčiantiems rajono gyventojams bei dvynukų arba trynukų susilaukusioms šeimoms. Tikslinės pašalpos aktualios ligos atveju ir tiems, kurie patenka į sunkią materialinę padėtį. Sąlyginės pašalpos išmokamos tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, kreipimosi į teismą dėl alimentų prisiteisimo apmokėjimui.

Dėl visų šių pašalpų į Socialinės paramos skyrių reikia kreiptis išimties tvarka, o gavus prašymą dėl paramos skyrimo sprendžia komisija.

Kiek daugiau pernai išleista ir šildymo kompensacijoms – 375 tūkst. eurų – 17 tūkstančių eurų daugiau nei užpernai.

Gaunančiųjų paramą maistu mažėja

Didžiausią paramos gavėjų skaičių rajone sudarydavo tie, kurie paramą gauna maisto produktais. Tačiau pernai tokių gyventojų sumažėjo nuo 4067 iki 3921.

Mažiau šeimų kreipėsi ir dėl nemokamo vaikų maitinimo mokyklose. Pernai jį gavo 928 vaikai, užpernai – 1083. Bet nuo šių metų padidintos lėšos maisto produktams: pradinių klasių moksleivių pietums bus skiriama nebe 1.40, o 1.70 euro, vyresniems – 1.90 euro. Padidės ir parama mokinio krepšeliui susipirkti – nuo 57 iki 76 eurų.

Sumažėjo šalpos išmokų gavėjų skaičius – nuo 3800 iki 3600. Tačiau nuo šių metų dalies šių išmokų mokėjimas perduotas Sodrai. Socialinę pašalpą, kuri mokama atsižvelgiant į pajamas, gavo 1248 gyventojai. Užpernai šis skaičius siekė 1423.

Sugeba pritraukti lėšas

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai savivaldybių pateiktus duomenis, savivaldybės socialinėms paslaugoms 2017 m. vidutiniškai išleido 3 proc. savo biudžetų. Pernai daugiausia iš visų savivaldybių – 6,2 proc. arba kiek daugiau nei 1 mln. eurų iš savo biudžeto – socialinėms paslaugoms skyrė Skuodo savivaldybė, mažiausiai – 1,3 proc. arba 273,1 tūkst. eurų – Druskininkų savivaldybė.

Šilutės rajono savivaldybė irgi atsidūrė prie skiriančiųjų mažesnę savivaldybės biudžeto išlaidų dalį – tik 2,2 proc. Tačiau pasak A. Šimelionio, ši statistika nereiškia, kad Šilutė socialinėms paslaugoms išleidžia mažiau. Priešingai – rajonas šioje srityje užima gana aukštą padėtį, nes lėšų pritraukia dalyvaujant įvairiuose projektuose.

„Bendruomeniniai šeimos namai Žemaičių Naumiestyje įkurti būtent projektų lėšomis. Iš biudžeto skirti daugiau lėšų net nereikia, nes pinigus pasiimame kitokiu būdu. Projektais į rajoną pritraukiame ir valstybinius pinigus“, – pasakojo Socialinės paramos skyriaus vedėjas.

Kitais – 2020-aisiais metais – būtent iš projektais gaunamų lėšų rajone planuojama įkurti 3 naujus vaikų dienos centrus (Vilkyčiuose, Juknaičiuose ir Vainute), ir įvykdyti plėtrą jau esančiame centre Šilutėje – pritaikyti aplinką neįgaliesiems, supirkti reikalingus baldus.

Kiekvienais metais apie pusę milijono eurų yra sutaupoma iš socialinei paramai – įvairioms pašalpoms – skiriamų lėšų, tad ir jos būna perskirstomos kitoms reikmėms: darbo vietų kūrimui, neįgaliųjų būstų pritaikymui, automobilių, kuriais važinėja socialiniai darbuotojai, išlaikymui.

Laukia džiugios permainos

Didžiausia per pastaruosius kelis metus išryškėjusia problema socialiniame sektoriuje, A. Šimelionis įvardija socialinių paslaugų teikimą stacionare. Papulti į 43 vietas turinčius Šilutės senelių globos namus jau susidariusi 24 žmonių eilė. Įstaiga tiesiog nebepajėgia patenkinti visų poreikių.

Dar didesnė bėda – vadovaujantis valstybės politika nuolat mažinamas vietų skaičius Macikų globos namuose, kurie priima intelekto negalią turinčius žmones. Ir visų šių problemų sprendimas paliekamas savivaldybei.

Tačiau Šilutės r. savivaldybė jau turi planą: kadangi vykdoma Saugų vaikų globos namų pertvarka, atsilaisvinusiose ir šiam tikslui pritaikytose patalpose planuojama įkurti senelių namų filialą. Čia vietą galėtų rasti ir psichinės negalios kamuojami žmonės, kurie, giminaičių sutikimu, šiuo metu yra tiesiog išbarstomi po visos Lietuvos įstaigas – ten, kur randama laisva vieta. Į tokias įstaigas, kaip Macikai, šiuo metu laukia 8 klientai, į privačius globos namus norėtų papulti dar 10 žmonių.

Šiuo metu Savivaldybė iš savo biudžeto apmoka ir dviejų vaikų iš rajono Klaipėdos mieste, Giruliuose, gaunamas trumpalaikės globos ir atokvėpio paslaugas.

„Saugose planuojame teikti ir šias paslaugas – ne tik vaikams, bet ir seneliams, kurių artimiesiems dėl įvairių asmeninių priežasčių reikės palikti savo artimąjį įstaigos globoje tam tikram laikui“, – sakė A. Šimelionis.