Gyventojų skundų neapsikentė politikai: pakvietė pasiaiškinti daugiabučių administratorius

BUSTAS SU_POLITIKAIS_1Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komitetas surengė susitikimą su daugiabučių namų administravimu užsiimančių įmonių vadovais. Jiems parūpo šių įmonių veikla, nes komiteto narius pasiekia įvairūs skundai. Juose žmonės teigia, kad yra gavę dviejų įmonių sąskaitas už to paties namo eksploatacinę priežiūrą, kad bendrovės nesugeba skubiai sutvarkyti kiaurus stogus, nes pirmiausia domisi kaip bus apmokėta už atliktus darbus ir t.t.

Be komiteto politikų į susitikimą atėjo ir Savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Šeputis, Turto valdymo poskyrio vedėja Zita Tautvydienė bei už daugiabučių namų administratorių veiklos priežiūrą atsakinga Ūkio skyriaus vyr. specialistė Ugnė Šunokienė.

Apie daugiabučių administravimą
Turto poskyrio vedėja Z. Tautvydienė papasakojo, kad Šilutės savivaldybėje yra 85 daugiabučiai, kurie turi sudarę bendrijas, ir 253 daugiabučiai, susikūrę ūkinės veiklos sutartis. Visiems likusiems daugiabučiams namams administruoti Savivaldybė paskyrė administratorius, atsižvelgdama į namų savininkų susirinkimo daugumos sprendimus. Taigi, anksčiau buvęs „Šilutės būstas“ (dabar bendrovės pavadinimas „Mano Būstas Vakarai”) administruoja 294 daugiabučius. Šiai

bendrovei Šilutėje vadovauja Simonas Krūminis. 12 daugiabučių namų aptarnauja prieš kelis metus įsisteigusi nauja bendrovė „In domu”, kuriai vadovauja Aurimas Kankalis.

Pasak Z. Tautvydienės, „Mano Būstas Vakarai” turi daugiau daugiabučių, kuriems teikia eksploatacijos paslaugas, nes šioje srityje veikia nuo pat „Šilutės butų ūkio” reorganizavimo. Tačiau Savivaldybės administracija nedelsdama atsižvelgia į namo butų šeimininkų daugumos sprendimą ir gavus prašymą eksploatacinę priežiūrą registruoja jų nurodytai įmonei.

Z. Tautvydienė pasakojo, kad yra nemažai daugiabučių gyventojų, kurie prieštarauja Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytam namų eksploatacijos mokesčiui. Yra nemažai nenorinčių turėti namo administratorių ir norinčių nemokėti jokių tokios paskirties mokesčių.

„Mano Būstas Vakarai” – išmanėjaBUSTAS SU_POLITIKAIS_2

Socialinių reikalų komiteto pirmininkė Daiva Žebelienė pasiūlė bendrovių atstovams išdėstyti savo rūpesčius.

„Mano Būstas Vakarai” vadovas S. Krūminis parodė filmuką apie visos bendrovės „Mano būstas” ir padalinio „Mano Būstas Vakarai” veiklą. Bendrovė pastaruoju metu ypač sumodernino savo bendravimą su klientais. Mobiliuoju telefonu klientai dabar gali atlikti viską, ką anksčiau galėjo padaryti tik atėję į bendrovės būstinę. Dabar taip galima sekti sąskaitas, jas apmokėti, pranešti apie pastebėtus gedimus ar trūkumus, apskųsti bendrovės darbuotojus, stebėti daugiabučio namo surinktas lėšas ir išlaidas ir t.t. Kiekvienas bendrovės vadovybei išsiųstas laiškas yra peržiūrimas ir siuntėjui surašomas atsakymas.

„In domu” bendrovės vadovas A. Kankalis pasakojo, kad jo įmonės prižiūrimų pastatų dar nėra tiek daug, kad reikėtų tokios elektroninės bendravimo sistemos. Jis pats 12 pastatų gali nesunkiai apvažiuoti ir apžiūrėti. Bendrovėje dirba 4 žmonės ir jie laiku atlieka visus daugiabučių namų gyventojams reikiamus darbus. O kai pritrūksta pajėgų, yra samdomos bendrovės, kurios gali atlikti sudėtingesnius darbus.

Mero pavaduotojas S. Šeputis pagyrė persitvarkiusios įstaigos „Mano Būstas Vakarai” vadovą S. Krūminį, sakydamas, kad sutaupytas laikas visuomet atsiperka, o nuolatinis ryšys su klientais įpareigos bendrovės darbuotojus paslaugas atlikti kokybiškiau. Jis palinkėjo ir augančios „In domu” bendrovės vadovui A. Kankaliui neatsilikti ir tobulinti ryšį su klientais.

Kaip sprendžiami konfliktai?

Komiteto pirmininkė D. Žebelienė rodė pluoštelį pareiškimų ir sakė, kad per pusmetį, kai ji vadovauja Socialinių reikalų komitetui, žmonės dažnai skundė daugiabučių namų administratorių veiklą. Buvo ir toks atvejis, kai daugiabučio gyventojas skundėsi, jog metų pradžioje abi jau minėtos bendrovės siuntė sąskaitas už namo administracinę priežiūrą.

Abu administratoriai patvirtino, kad toks įvykis buvo, ir sakė, kad konfliktas buvo skubiai išspręstas, žmonėms žala atlyginta.

Paminėtas įvykis, kai daugiabučio stogui prakiurus, į viršutinio aukšto butus liejosi vanduo, o „Mano Būstas Vakarai” stogo netvarkė tol, kol visi namo gyventojai neužtikrino, jog bus apmokėta.
S. Krūminis tai patvirtino ir sakė, jog negalėjo būti kitaip, nes įmonė jau yra „pamokyta”. Pasitaiko atvejų, kai pirmojo aukšto gyventojai priešinasi mokėti už stogo tvarkymą.

S. Šeputis nesutiko su S. Krūminio teiginiais. Jis sakė, kad namą administruojanti bendrovė stogo skyles turi lopyti kaip įmanoma greičiau, be jokių derybų su namo gyventojais. Įstatymais yra nustatyta, jog už avarijų tvarkymo darbus privalo mokėti visi gyventojai. Jis paragino daugiabučių namų administratorius dirbti taip, kad būtų kuo mažiau konfliktų.

Negavo informacijos

D. Žebelienė bandė gauti informacijos apie administratorių veiklos priežiūrą, kurią vykdo Savivaldybės Ūkio skyrius. Ji citavo daugiabučių namų šių metų priežiūros tvarką, kur nurodoma, jog metų eigoje bus patikrinti 24 namai, tačiau metams baigiantis nė vienas namas nebuvo kontroliuotas. Vyr. specialistė U. Šunokienė aiškino, jog pareigas pradėjusi tik nuo gegužės, tad aiškinosi tik tuos atvejus, dėl kurių gaudavo konkrečius skundus.

Komiteto politikai stebėjosi tokiu administracijos darbuotojos darbu. D. Žebelienė sakė, kad prašys Administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio ištirti U. Šunokienės darbo krūvį ir kodėl ji neatliko suplanuotų darbų.
Pasak susirinkusiųjų, tai buvo pirmas susitikimas pokalbiui su daugiabučių namų administratoriais, o D. Žebelienė sakė, kad tokių susitikimų bus daugiau.