Gyvulių kančias įžvelgia tik anonimas – skundikas

gyvuliai macijauskienes ukisAplinkosaugininkai, Nacionalinė mokėjimų agentūra, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Kintų seniūnija, įvairiausios inspekcijos – ir tai dar ne visų institucijų sąrašas, kurios nuo gegužės mėnesio yra siundomos ant Šyšgirių kaimo ūkininkės Virginijos Macijauskienės galvos.

Visų tikrintojų ūkininkė jau nebepajėgia suskaičiuoti – sako, kad per tuos kelis mėnesius jų čia buvę mažiausiai trys dešimtys grupių…

Paskutinioji komisija su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų gerovės skyriaus atstovu Giedriumi Blekaičiu, tvykusiu iš Vilniaus, ūkininkės ūkį atakavo penktadienį. Bet ir šį kartą V.Macijauskienę skundžiantis giminaitis nebuvo pasotintas, nes ir šie tikrintojai jokių gyvulių gerovės pažeidimų nerado.

Pažeidimų vėl neaptikta

Net Vilniuje dirbančiam VMVT Gyvūnų gerovės skyriaus vyriausiajam gydytojui – valstybiniam veterinarijos inspektoriui G.Blekaičiui Šilutės rajono Šyšgirių kaimo istorija girdėta jau ne kartą ir ne du. Valstybinė MVT yra gavusi vis dar anonimu besistengiančių išlikti V.Macijauskienės giminaičių skundus ne tik dėl galvijų laikymo, bet ir dėl arklių, dėl šunų gyvenimo sąlygų, vandens ir pieno kokybės ir t.t.

„Iš to paties, bet vis neprisistatančio piliečio gauname jau 9 skundą“, – sakė inspektorius „Šilutės naujienoms“.

Beje, G.Blekaitis pastebėjo, jog paskutinieji skundai kurpiami vis Mėnulio pilnaties dienomis. „Mėnulio pilnatis ypač veikia mūsų informatorius. Pasižiūrėję į Mėnulio fazę, galime kone tiksliai pasakyti, kiek kada gausime skundų“, – pasakojo inspektorius.

„Gelbėkite mėšle stovinčius ir srutose skęstančius gyvulius. Nebepasitikime vietiniais tikrintojais, nes viskas nuperkama ir užglaistoma. Reikalaujame nepriklausomų tikrintojų“, – šaukė „gelbėtojas“, prieš porą savaičių tuos šauksmus išsiuntinėjęs visoms rajono ir respublikinėms žiniasklaidos priemonėms. Praėjusią savaitę skundą pakartojo, tik dar patirštino „nusikaltimų“ sąrašą.

Iki šiol ūkininkę jau bene 8 kartus tikrino Šilutės VMVT, dar beveik tiek pat – Šilutės aplinkosaugos, kiek mažiau – Kintų seniūnijos ir kitų tarnybų specialistai. Tad neveltui penktadieninę visų tikrintojų kelionę į Šyšgirius Kintų seniūnas Antanas Kližentis pavadino „eiliniu visų pasimatymu“.

Pačiu absurdiškiausiu V.Macijauskienė vadina skundą, neva jos šeima platinanti narkotikus ir ginklus…

Štai tokius faktus tikrinę 3 pareigūnai užgriuvo sodybą, atitraukė nuo darbų laukuose buvusius jos šeimynykščius, iškratė namą ir rūsius. Vėl nieko neleistina neaptiko, tik ūkininkų ir savo laiką sugaišo. Surašytame akte užfiksavo, kad jokių pažeidimų šieme ūkyje nepastebėta…

Galvas sujaukė Europos pinigaigyvuliai komisija tvarte

Nereikia manyti, kad skundai ir tikrinimai niekaip neveikia pačios ūkininkės. „4 mėnesiai skundžiama gyvenu. Jau tenka ir gydytojų pagalbos ieškoti“, – prisipažįsta moteris.

Skaudžiausia jai, kad taip elgiasi artimiausi žmonės – visai šalia fermų gyvenantys brolis ir jo sūnus – suaugęs, mokslus baigęs vyras. V.Macijauskienė mano, kad juos stumia paprastas lietuviškas bruožas – pavydas. Ji gauna ir pagiežos kupinus elektroninius bei popierinius laiškus – jų jau nė nebesuskaičiuotų.

Moteris pradėjo teisminį procesą ir abiejų pusių advokatų akivaizdoje išgirdo sūnėno žodžius: „Skundžiau ir skųsiu. Padarysiu viską, kad tu negautum Europos Sąjungos paramos…“

Taigi europiniai pinigėliai buvo tas kabliukas, sujaukęs moters brolio šeimynykščių galvas.

Svajojo, kad ūkyje žydės gėlės

„Taip norėjau plėsti ūkį ir gražinti tą kampelį, svajojau, kad mano ūkyje net gėlės žydės, o dabar viskas eina šuniui ant uodegos“, – tyliai kalba V.Macijauskienė.

Tas svajas ji puoselėjo nuo 1993-ųjų, kuomet pradėjo ūkininkauti turėdama vos vieną karvutę. Dirbo visa šeima, neskaičiuodami valandų, nes reikėjo ne tik bandos plėtra rūpintis, bet ir griūvančius tvartus atstatinėti, ir projektus finansinei paramai ruošti.

Dabar jos ūkis didelis – apie 100 melžiamų karvių, dar antra tiek prieauglio, dar penimi jaučiai.Tokiai bandai ir pašarų begalę priruošti reikia, tad darbo yra apsčiai. Dirba visa gausi ūkininkės šeima, darbo vietos ūkyje sukurtos dar 8-niems apylinkės žmonėms.

„Tai mano darbas ir aš jo nemesiu“, – tvirtai sako V.Macijauskienė, kuomet klausiame, kaip ji viliasi atlaikyti it iš gausybės rago besipilančius skundus ir tikrintojus.

Tiesa, jau metai vykstantys teismai bando aiškintis šių šeimų tėvų ūkio paveldėjimo niuansus. V.Macijauskienė tikisi, kad rugsėjo viduryje vyksiantis teismo posėdis galbūt padės paskutinį tašką byloje.

Ką iš tikrųjų fotografavo?

Ūkininkė veda tikrintojus į tuščius tvartus, o vesdama prisimena dar vieną, bene absurdiškiausią giminaičių skundą: esą ir naujųjų jos tvartų stogų danga yra pernelyg blizgi – tokia, kad net akys bijo…

Tvartuose tuščia – dauguma galvijų nuo pavasario ganosi lauke, tik šeši penimi jaučiai tvartuose buvo ilgiausiai – iki rugpjūčio 2-osios. Dabar nebėra ir jų. Tiesa, šalia gyvulių stovėjimo vietų dar riogso mėšlo rietuvės. Mėšlą ūkininkai išveš į laukus iš karto, kai tik pradės pjauti vasarojų ir laukus ištuštins.

Tuos šešis jaučius, neva „mėšle stovinčius“ bei „srutose skęstančius“, ir nufotografavo anonimas.

Bet taip laikyti gyvulius vadinamuosiuose giliuose tvartuose, kokie yra ir V.Macijauskienės, leidžiama, – taip tvirtina Šilutės r. aplinkos apsaugos agentūros vadovė Galina Misevičienė, jai antrina ir Šilutės VMVT vyriausieji specialistai Vytautas Jasaitis bei Vytautas Mockus. Ir rodo Žemės ūkio ministro patvirtintas galvijų pastatų technologinio projektavimo taisykles. O jose parašyta, jog iš tokių tvartų, kur įrengtos vadinamosios žemos guoliaviečių grindys, mėšlas gali būti šalinamas tik 1 ar2 kartus per metus. O gyvuliai gali būti laikomi ant mėšlo, nuolat juos kreikiant.

G.Misevičienė pastebi, kad nežinia kokius gyvulius, kur ir kada anonimas fotografavo, mat jo siuntinėjamose nuotraukose neįmanoma atsekti fotografavimo laiko…

Į Šilutę daugiau nebevažiuos

„Liūdniausia yra tai, kad štai tokie skundikai juodina visą kraštą. Dar blogiau, kad valstybinių institucijų rankomis bandoma išspręsti kaimynystės ir giminystės konfliktus. Gaištamas valstybės tarnautojų darbo laikas, vadinasi švaistomi mūsų visų pinigai“, – galvą linguoja VMVT atstovas G.Blekaitis.

Anot svečio iš Vilniaus, iš nemokama VMVT linija gaunamų skundų nepasitvirtina apie 65 procentai. „Akivaizdu, kad ir šį kartą į Šilutę atvažiavau be reikalo, gyvūnų gerovės pažeidimų nematau“, – sakė jis.

Ką VMVT darys, jei jau gaus naują to paties anonimo skundą. „Vadovybės nurodymu, jei nebus naujų faktų, nebekreipti į tuos skundus dėmesio“, – sako G.Blekaitis.

Beje, koks ten anonimas – šio žmogaus vardas ir pavardė seniai žinomi ir žiniasklaidai, ir tiems patiems tikrintojams…