H.Šojaus dvarui – dar bemaž 2 milijonai litų

SIJAUS DAR 5Spalio 30 dieną Šilutės rajono vadovybei nuo sprando nusirito bemaž 1,827 milijono litų svorio našta.

Tiek lėšų būtų tekę iškrapštyti iš skylėto ir praskolinto rajono biudžeto tam, kad būtų užbaigtas H.Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymo bei pritaikymo viešiesiems turizmo poreikiams projektas.

Lig šiol šiam projektui įgyvendinti Ūkio ministerija buvo įsipareigojusi skirti tik 6,587 mln. litų. Spalio 30-ąją pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimą, dabar Ūkio ministerijos indėlis bus 8,415 mln. litų.

Savivaldybė iš savo biudžeto prie projekto turi prisidėti 13,48 proc., taigi jos indėlis dabar turės būti 1,311 mln. litų.
Iš viso dvaro rekonstrukcijos ir pritaikymo turizmo poreikiams sąmata pasieks 9,726 mln. litų.

Kad neliktų nei skustas, nei luptas

Savivaldybės administracijos direktorius R.Ambrozaitis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad 1,827 milijonų litų trūkumas buvo užprogramuotas dar nepradėjus dvaro komplekso remonto dabartinio etapo darbų.

Prieš pusantrų metų dvaro rekonstrukcijai Ūkio ministerija skyrė tik tik 6,587 mln. litų, tačiau Savivaldybės organizuotame viešųjų pirkimų konkurse nugalėtoja pripažinta UAB „Konsolė“, pasiūliusi remonto darbus atlikti už 8,74 mln. litų. Tuometinė Savivaldybės administracijos direktorė Ida Vasiljevienė su „Konsole“ pasirašė sutartį, nors niekas nežinojo, iš kur gaus trūkstamus 2 mln. litų.  

R.Ambrozaitis nėra linkęs komentuoti ankstesnės rajono valdžios sprendimų. Naujajai valdančiai koalicijai liko tik spręsti problemą, kad rekonstruojamas H.Šojaus dvaras neliktų nei skustas, nei luptas.

Stengėsi visi

Kova dėl trūkstamų lėšų prasidėjo šių metų liepos 17-ąją, kai SOJAUS PINIGAi 2R.Ambrozaitis išsiuntė Ūkio ministrui prašymą skirti papildomą finansavimą įgyvendinamam projektui.

Prašymo teksto rengėjas Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas Romualdas Ambrulaitis buvo išdėstęs visus argumentus, kaip ir kodėl keitėsi lėšų poreikis įgyvendinamam projektui nuo 2010 m. gegužės 21 dienos, kai Ūkio ministerija pasirašė pirmąją projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

Rajono merė Daiva Žebelienė, rūpindamasi dėl projekto baigties ir trūkstamo finansavimo, pagalbos kreipėsi į Seimo narius Remigijų Žemaitaitį ir Artūrą Skardžių. Pasak D.Žebelienės, visuose susitikimuose su ūkio ministru Evaldu Gustu derantis dėl papildomo finansavimo dalyvavo ir A.Skardžius.

Galiausiai Savivaldybei pavyko įtikinti Vyriausybę, kad pradėtus rekonstruoti H.Šojaus dvaro pastatus reikia užbaigti. Praėjusią savaitę Savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Ambrozaitis, Ūkio ministerijos kacleris Gediminas Miškinis ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros direktorė Diana Vilytė pasirašė projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimą, kuriuo dvaro rekonstrukcijos ir pritaikymo turizmo poreikiams projektą numatyta įgyvendinti už 9,726 mln. litų. Iš šios sumos Ūkio ministerija skiria 8,415 mln. litų, kurie padengs remonto išlaidas, o projekto vykdytojas – Šilutės savivaldybė pridės 1,311 mln. litų, už kuriuos bus atlikti kiti projekte numatyti darbai.

Pratęstas ir projekto įgyvendinimo terminas – iki 2014 m. gegužės 31 dienos.