H.Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo dvidešimtmetis

zudermanas 012Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo nariai F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje susirinko paminėti veiklos dvidešimtmetį. Kartu pasidžiaugta jau septintu šio klubo parengtu ir išleistu leidiniu „Žmogaus ir žodžio horizontai“, kuriame aptariamas veiklos turinys tęsiant Rytprūsiuose veikusių kultūrinių ir visuomeninių organizacijų tradicijas, tyrinėjimus, ieškojimus, o taip pristatomi klubo nariai.

Minėta knyga buvo pateikta ir šiemet Šilutės viešosios bibliotekos rengiamo literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ konkurso vertinimo komisijai.

Šilutės krašto „Sidabrinės nendrės“ premija apdovanoto klubo įkūrimo viena iš iniciatorių, dabartinė klubo prezidentė doc. Romualda Dobranskienė apžvelgė 20 metų veikiančio klubo veiklą, priminė rašytojo H.Zudermano kūrybinio palikimo ir jo gyvenimo aplinkybių tyrinėjimo svarbą. Ši aplinkybė ir paskatino įkurti klubą, kurio veikla sparčiai plėtėsi, neapsiribojo vien šio rašytojo ir dramaturgo kūrybos nagrinėjimu.

Klubo iniciatyva surengtos tarptautinės mokslinės konferencijos, seminarai, palankūs mokslininkų ir meno žmonių vertinimai ir atsiliepimai paskatino ieškoti ryšių su bendraminčiais kitose šalyse – Vokietijoje. Lenkijoje, Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) srityje.zudermanas 003

Viena įdomiausių veiklos sričių tapo knygų leidyba. Pirmuosius leidinius ruošė, redagavo patys klubo nariai. Taip dienos šviesą išvydo šešios klubo knygos: „Rašytojas ir gimtinė“, pirmą kartą lietuvių kalba buvo išleistas visas H.Zudermano „Lietuviškų apysakų“ rinkinys, iš vokiečių kalbos išversta „Mano jaunystės vaizdų knyga“, parengti lediniai „H.Zudermanas ir Šilutė“, „Tarp Šilutės ir Berlyno“ ir „Knygos kelias – Mažvydo kelias“. Savo kūrinius yra išleidę ir patys klubo nariai.

Renginį vedusi viena klubo įkūrėjų Dana Junutienė, aktyviai dalyvaujanti klubo veikloje ir įgyvendinanti naujus sumanymus, pasidžiaugė klubiečių nuveiktais darbais, kurie žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Ji pakvietė pasidalinti prisiminimais, įspūdžiais apie klubo veiklą jo narius: buvusius pedagogus Dalią ir Anatolijų Žibaičius, Zitą Gutauskienę, mokytojas Dalią Šulcienę ir Daivą Trijonienę, Vitą ir Klemensą Stulgas, kraštietį, buvusį „Šilutės baldų“ direktorių Antaną Venckų.

Susirinkusiuosius sveikino rajono savivaldybės tarybos narys Arvydas Jakas bei dainininkas Egidijus Jovaiša, koncertavo jaunosios Šilutės r. meno mokyklos kanklininkės su mokytoja Angele Alšauskiene.

 Projektas „Šilutės krašto kultūra ir žmonės: tradicijos, istorija, kūryba”.