Į jubiliejų kviečia Katalikių moterų draugija

labdaros krautuve visosGegužės 12 dieną, ketvirtadienį, 18 valandą Šilutės šv. Kryžiaus bažnyčioje rengiamas Šilutės katalikių moterų draugijos veiklos 20-mečio paminėjimas.

Jau du dešimtmečius Šilutės katalikės savanoriškai vykdo įvairią filantropinę veiklą: padeda spręsti visų Šilutės varguolių bėdas, prisideda prie jų socialinės integracijos, organizuoja labdaros muges, taip pat remia socialinių paslaugų bei sveikatos įstaigas.

Dalyvauti Mišiose kviečiamos ne tik šiuo metu draugijos veikloje dalyvaujančios moterys, bet ir ankstesnės jos narės, jų šeimų nariai, bičiuliai, rėmėjai.

Po Mišių vyks pabendravimas prie kavos puodelio kavinėje „Rūta“.