Į Lietuvą atėjo kiaulių maras – būtina ypatinga sauga

sernaiAfrikinis kiaulių maras jau Lietuvoje. Ši liga diagnozuota dviem šernams, sumedžiotiems Šalčininkų ir Alytaus – Varėnos rajonuose.

Ypatingos apsaugos priemonės kol kas bus taikomos padidintos grėsmės zonos rajonuose, tačiau ne mažiau svarbu tinkamai tvarkytis visose kiaulių laikymo vietose, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo vietose.

Šilutės valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) surengtas pasitarimas, į kurį sukviesti medžiotojų būrelių vadovai, miškininkai, veterinarai, gamtosaugininkai – visi, kieno pastangos padėtų neįsileisti pavojingo užkrato į rajoną.

Griežčiausia biologinė sauga

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kiaulių laikytojams ir medžiotojams primena, kad privaloma laikytis pačių griežčiausių biologinės saugos reikalavimų kiaulių laikymo vietose.

Radus nugaišusį laukinį gyvūną privaloma nedelsiant (ne vėliau kaip per 48 valandas) pranešti teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai visą parą veikiančiu nemokamu telefonu 8 800 40 403 arba tiesiogiai kreiptis į Šilutės VMVT telefonu 8 441 62287, 62285, ar pranešti aptarnaujančiam privačiam veterinarijos gydytojui.

 Rastas gyvūnas neturi būti judinamas, kol jo neapžiūrės veterinarijos specialistai ir nebus paimti mėginiai užkrečiamųjų ligų tyrimams. Medžiotojai ir kiaulių laikytojai, pastebėję padidėjusį gyvūnų gaišimą ar radus nugaišusį gyvūną, raginami visuomet elgtis taip, kaip nustačius gyvūnų užkrečiamąją ligą ir imtis visų būtinų priemonių, kad liga nebūtų išplatinta.
Šių priemonių privalu laikytis tol, kol laboratoriniais tyrimais nebus gauta tiksli diagnozė.

Afrikinis kiaulių maras – žmonėms nepavojinga liga. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba užtikrina gyventojus, jog Lietuvoje parduodama kiauliena yra saugi vartoti.

Ne laikas gailėtis šernų

„Esame tranzitinis rajonas, netoli sienos su Rusija, o tai reiškia, kad esame padidintos rizikos zonoje“, – sakė VMVT viršininkas Edmundas Ciparis.

Jo pavaduotojas Vytautas Jasaitis sakė, kad 2013 metais pagal užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos planą, šilutiškiai privalėjo ištirti 40 mėginių, ieškant klasikinio ir afrikinio kiaulių maro. Šilutės VMVT ištirti 48 mėginiai. Visi atsakymai buvo neigiami – nei užsikrėtusių, nei sergančių gyvūnų nenustatyta.

Afrikiniam marui pasiekus Lietuvą, anot VMVT viršininko, ne laikas gailėtis šernų, kurių respublikinės VMVT sprendimu, šalyje turėtų būti išnaikinta net 90 proc. dabartinės populiacijos. Kur kas svarbiau visomis priemonėmis bandyti išsaugoti ūkininkų turtą – kiaules.

Pasak V.Jasaičio, mūsų rajonas nėra tas, kuriame sumedžiojama daug šernų. Jei kituose šalies rajonuose šių žvėrių per metus nušaunama po kelis šimtus, tai mūsų rajone – vos po kelis. Kiek daugiau sumedžioja tie būreliai, kurių teritorijos ribojasi su Kaliningrado sritimi.   

Susitikime dalyvavę medžiotojų klubų vadovai geranoriškai sutiko raginimą šaudyti šernus, jie, anot E.Cipario, irgi supranta šiandienos aktualiją.

Visi tyrimai neigiami

Tačiau ne visi medžiotojų klubai vienodai atlieka pareigą paimti nušautų ar nugaišusių gyvūnų mėginius. Pasak V.Jasaičio, iki šiol aktyviausi buvo „Šusties“ Žemaičių Naumiestyje, „Ašvos“ ir „Vainuto“ medžiotojai, o kiti iki šiol buvo paėmę vos po 1 ar 2 mėginius. Abejingiausi ir ligos grėsmę mažiausiai įvertino „Skirvytės“ medžiotojų klubo nariai – jie iki šiol nebuvo pristatę nė vieno šerno mėginio.

Šiemet ištirti išsiųsti 7 kraujo mėginiai, atsakymai irgi buvo neigiami.

Iki praėjusios savaitės pabaigos šalyje buvo ištirta 2749 šernų ir 7681 kiaulės kraujo mėginiai – jie buvo neigiami.
Skubėkite deklaruoti kiaules

E.Ciparis įspėja, kad kiekvienas kiaulių laikytojas – ir kiaules laikantys savoms reikmėms, ir jas parduodantys į skerdimo įmones, privalo jas registruoti, tvarkyti jų apskaitą, raštu arba kompiuterinėje laikmenoje pildyti Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos žurnalą.

Deklaruoti savo kiaulių skaičių šiemet privalu iki sausio 31-osios, tačiau, pasak E.Cipario, nors mėnesio pabaiga jau ant nosies, deklaravimas kol kas vyksta stebėtinai vangiai.

Kiaulių laikytojai už netinkamą gyvulių apskaitos dokumentų pildymą, pavėluotą kiaulių registravimą ar informacijos apie gyvulių judėjimą pateikimą, už biologinio saugumo priemonių nesilaikymą kiaulių laikymo vietose atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba taip pat informuoja apie visoje Lietuvoje taikomas priemones:

1. Organizuojama intensyvi kiaulių ūkių stebėsena, sustiprinta biologinės saugos priemonių reikalavimų laikymosi kontrolė visose kiaulių laikymo vietose;

2. Suintensyvintas šernų ir kiaulių mėginių ėmimas ir tyrimai Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute afrikiniam ir klasikiniam kiaulių marui nustatyti.

3. Visoje Lietuvoje sustiprinta šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo kontrolė;

4. Sustiprinta prekiautojų kiaulėmis, jų patalpų, bei vežėjų ir vežamų gyvūnų valstybinė veterinarinė kontrolė.

5. Privatiems veterinarijos gydytojams ir gyvulių sėklintojams pateikta papildoma informacija apie afrikinio kiaulių maro paplitimo riziką.

6. Priminta, kad kiaulių laikymo vietų ir kiaulių laikymo patalpų darbuotojams, kitiems asmenims, kurie nėra nuolatiniai kiaulių laikymo vietos darbuotojai, bet atlieka darbus kiaulių laikymo vietose ar vykdo kiaulių laikymo vietų kontrolę ir lankytojams draudžiama lankytis kiaulių laikymo patalpose, jei per praėjusias 48 valandas jie lankėsi kitose kiaulių, šernų, šernakiaulių laikymo vietose, šernų medžioklės ar jų pirminio apdorojimo vietose, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo vietose, kaip nurodyta Biologinio saugumo priemonių reikalavimuose kiaulių laikymo vietose.