Į Šilutės kredito uniją – su idėjomis ir gera nuotaika

 KREDITOO 4Į Šilutės kredito uniją ėjo ne tik tie šilutiškiai, kuriems reikėjo bankinių paslaugų, bet ir tie, kuriems unijos veikla ir čia dirbantis kolektyvas yra seniai tapę svarbia gyvenimo dalimi. Visi jie rinkosi pasveikinti Kredito unijos kolektyvą su Tarptautine kredito unijų diena.

Visą dieną į svečius ateinančius Kredito unijos narius pasitiko ir prie arbatos puodelio bendravo paskolų vadybininkė Lilija Urbonienė ir vadybininkė, laikinai administracijos vadovę pavaduojanti Aldona Andžiulienė.  

Kūrė ūkininkų pagalbai

Nuo 1948 m. kasmet trečią spalio ketvirtadienį švenčiama Tarptautinė kredito unijų diena. Pasaulyje yra daugiau nei 123 milijonai kredito unijų 84 – iose šalyse. Lietuvoje kredito unijos pradėjo veikti nuo 1994 m., Šilutės kredito unija įsteigta prieš 19 metų, tad kitą pavasarį minės 20-ąjį gimtadienį.

Vienas aktyviausių Šilutės kredito unijos narių, ūkininkas Algirdas Sabaliauskas tą rytą į uniją atėjo pasveikinti kolektyvą ir tuo pat metu pasidžiaugti savo „kūdikiu“. A.Sabaliauskas prieš 19 metų buvo vienas iš 50-ties tuomet susibūrusių rajono ūkininkų, kurie įsteigė Kredito uniją – kooperatiniais pagrindais sukurtą kredito įstaigą, teikiančią paslaugas tik savo nariams.

Pasak A.Sabaliausko, tuomet steigiant uniją jis turėjo kelis tūkstantėlius litų, kurie kartu su kitų steigėjų lėšomis padėjo pamatus dabar taip sėkmingai veikiančiai kredito unijai, kuri turi jau 8800 narių, o sukauptas turtas siekia apie 23 mln. eurų. 

A.Sabaliauskas pasitiki kredito unijos veikla, jam pačiam ne kartą per 19 metų teko naudotis jos paslaugomis: pirko naujos technikos, pieno gamybos ir realizacijos įrengimų ir t.t. Jo nuomone gerai, kad kadaise steigta unija ūkininkų pagalbai dabar turi naujus kriterijus ir jos nariais gali tapti visi rajono žmonės.

Garsėja lankstumu

Šilutės kredito uniją aplankė ir daugiau jos narių, norėjusių padėkoti už suteiktas paslaugas.

Vienas jų – šilutiškis Adomas Anskaitis, kuris administruoja šeimos ir artimųjų įgyvendinamą projektą steigiant naujus senelių namus „Pamario senjorų namai“. Dalis šiems namams sukurti reikalingų lėšų buvo pasiskolinta iš kredito unijos. Gruodžio mėnesį jau bus baigti visi paruošiamieji darbai ir šiems senelių namams bus suteikta veiklos licencija.

Pasak A.Anskaičio, prieš metus, kai buvo pradėtas įgyvendinti projektas, bandyta ieškoti lėšų ir kituose bankuose, bet unija juos aplenkė sprendimų operatyvumu ir lankstumu.

Pasisvečiuoti atėjusi Rita Grigalienė dėkojo unijai už suteiktas paslaugas kaip jaunojo ūkininko šeimos narė, ir kaip Leitgirių kaimo bendruomenės atstovė. Ji sakė, kad unija yra bene vienintelė kreditinė įstaiga, kuri palankiai bendradarbiauja su jaunais ūkininkais, verslininkais ir bendruomenėmis.

R.Grigalienės šeima jau įsigijo techniką ir ją sėkmingai naudoja savo ūkyje, jai įsigyti irgi teko pasinaudoti unijos paslaugomis. Kreditas jau atiduotas, nes dalis sumos buvo kompensuota ES paramos lėšomis.

R.Grigalienės šeima vertina Šilutės kredito unijos pasitikėjimą jaunais ūkininkais ir palankias sąlygas sumanymams įgyvendinti.

Lygiai taip pat, anot R.Grigalienės, kredito unijai yra dėkingos ir rajono bendruomenės, įgyvendinančios įvairius projektus.

Bendruomenės privalo pirmiausia savo lėšomis įgyvendinti projektą, o tik vėliau gauna finansavimą iš paramos šaltinio, tad jei ne Šilutės kredito unijos palankus bendradarbiavimas, įgyvendinti projektus būtų daug sunkiau.

Administracijos vadovę pavaduojanti A.Andžiulienė dėkojo svečiams už gerus žodžius ir kvietė visus kredito unijos narius aplankyti uniją, pasidalinti savo svajonėmis, ir patikino, kad čia dirbantys vadybininkai kiekvienam padės rasti geriausią sprendimą, patars kaip tikslingiau pasinaudoti smulkaus verslo skatinimo fondo bei investicijų garanto paslaugomis.