Į Švėkšną vėl sukvietė aristokratiška šventė

sveksnos dvaro svente veliava DSCN0049Paskutinį liepos savaitgalį tradiciškai didžiulė šventė subūrė visus švėkšniškius. Dailiai išpuošta Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios teritorija, iš gyvų gėlių sudėliotas seniūnijos herbas – ne kas kita, kaip rūpestingų miestelio darbštuolių – seniūnijos darbuotojų ir Neįgaliųjų draugijos narių – nuoširdus darbas, sukūręs aristokratišką atmosferą ir kiekvieną užsukusįjį į šventę privertęs pasijausti dvaro aplinkos gyventoju.

Šventė tęsėsi tris dienas
sveksnos dvaro svente vaidotas bliudzius jokubelio skulptura
Net tris dienas švėkšniškiai kvietė į įvairius renginius ir taip paminėjo Švėkšnos dvaro šventę bei šv. Jokūbo atlaidus.

Pirmąją šventinio savaitgalio dieną, penktadienį, romantikos ir poezijos ištroškusieji pakviesti susieiti ir jaukiai pabūti seniūnijoskiemelyje, kur surengtas muzikos ir poezijos vakaras „Gėlė ir vėjas“.

Antroji diena skirta didžiausioms linksmybėms, sporto varžyboms ir koncertams. O vakaro šventinėje dalyje atiduota duoklė garbingiausiems ir darbščiausiems seniūnijos gyventojams, bendruomenėms, apdovanoti gražiausiai sodybas besitvarkantys šeimininkai, įteiktas pagrindinis šventės akcentas – šv. Jokūbo statulėlė. Ši nominacija ir apdovanojimas šiemet atiteko net už šalies ribų mūsų kraštą garsinančiam vėtrungių meistrui, laivadirbiui, dailidei, skulptoriui ir restauratoriui Vaidotui Bliūdžiui.   Trečioji šventinio švėkšniškių savaitgalio diena nuteikė rimčiai ir ramybei – visus kvietė į šv. Mišias vienoje gražiausių šalies bažnyčių.

Miestelio vėliava – laimingų žmonių simbolis

Kreipdamasi į susirinkusiuosius šišioniškių tarme pagrindinio šventės vakaro vedėja Indrė Skablauskaitė džiaugėsi, kad gali pasveikinti namiškius žemaičius.

„Šiais metais minint Vietos bendruomenių metus, atvykau iš Mažosios Lietuvos dvaro, nes tie, kurie nori būti laimingi ir pavėlyti, turi vienas kito kraštą lankyti bei giliukus vėlyti (laimės linkėti). O šis laikas – pats svarbiausias, kai susitinka viso miestelio žmonės, kai reikia paveizėti, kiek senieji tūptelėjo, kiek jaunieji ūgtelėjo“, – kreipdamasi į susirinkusiuosius sakė vedėja.

Pakvietusi visus akimirkai suklusti, ji davė ženklą iškilmingam šventės akcentui – vėliavos iškėlimui. Į šventės aikštę šią vėliavą, kaip išdidžių ir laimingų žmonių simbolį, šiemet patikėta atnešti ir iškelti geriausiam „Saulės“ gimnazijos šių metų abiturientui, bendruomeniškumu, pažanga ir gražiais darbai išgarsėjusiam Silvestrui Merliūnui.

sveksnos dvaro svente graziausios sodybos  DSCN0131Šventės dalyviams gražiausius žodžius bei linkėjimus išsakė seniūnijos ir parapijos šeimininkai.

„Dabar – pats gražiausias ir tinkamiausias laikas pasidžiaugti tais, kurie yra šalia, prisiminti tuos, kurie toli, ir tyliai atminti tuos, kurie jau išėjo į amžinybę. Tad pasilinksminkime iš dūšios ir nuoširdžiai“, – sakė seniūnas Alfonsas Šeputis, perduodamas žodį parapijos klebonui Sauliui Katkui.

Klebonas ragino nepamiršti svarbiausių šventės ištakų – parapijos dangiškojo ir dvasinio globėjo Jokūbo paminėjimo, kuris įvyks sekmadienį ir visus pakvietė dalyvauti ir sekmadienio Mišiose.

Pasveikino „dvariškius“

Šventėje dalyvavęs rajono meras Vytautas Laurinaitis kreipėsi į ponias, ponus, paneles ir ponaičius, į visą dvarą ir šiandien miestelyje gyvenančius „dvariškius“. Jis pasidžiaugė, kad Švėkšnos dvaro šventė išsiskiria iš kitų rajono renginių, nes tai – visos bendruomenės didelis nuopelnas. Ta proga rajono vadovas palinkėjo, kad seniūnijos „dvaras“ ir toliau plėstųsi, o šventė išliktų įsimintina.

Primindamas, kad šie metai paskelbti Vietos bendruomenių metais, V.Laurinaitis pakvietė tris bendruomenių atstoves atsiimti padėkos raštus. Bet nei Švėkšnos bendruomenės centro pirmininkė Onutė Jurjonienė, nei švėkšniškių draugijos „Tėviškė“ pirmininkė Onutė Pintverienė, nei Stemplių kaimo bendruomenės „Gimtinė“ pirmininkė Ramutė Kungienė scenoje nepasirodė, tad padėkas joms perduos seniūnas A.Šeputis.

Su Švėkšnos dvaro švente sveikino ir Seimo narys Remigijus Žemaitaitis. Jis pasidžiaugė, kad visi susirinkusieji yra Dvaro šventės fanatai, nes nesusigundė tą patį savaitgalį Klaipėdoje vykusia Jūros švente.

Linkėjimus išsakė ir rajono Tarybos narai: švėkšniškiai Antanas Martinkus ir Arūnas Kurlianskas bei viešnia Sandra Tamašauskienė.

Dėkodamas svečiams už linkėjimus seniūnas A.Šeputis jiems padovanojo naujausio „Švėkšnos metraščio“ leidinius ir miestelio simbolines vėliavas. Tai, anot seniūno, tarsi įsipareigojimas nepamiršti Švėkšnos ir padėti jos gyventojams ateityje spręsti visas iškylančias problemas.

Įteiktas garbingiausias apdovanojimas

Pagal ilgametę tradiciją Švėkšnos dvaro šventėje įteikiama švento Jokūbo statulėlė , kuri skiriama už nuopelnus kultūrai, už krašto puoselėjimą ir garsinimą. Tokiais apdovanojimais jau pagerbti 20 seniūnijos ir ne tik seniūnijos žmonių.

Artėjant iškilmingai šventės akimirkai į sceną pakviestas ir šv. Jokūbo statulėlės autorius, skulptorius Kęstutis Paulauskas, kuris kartu su seniūnu A.Šepučiu pats nominantui perdavė garbingą apdovanojimą.

Šiemet šv. Jokūbo statulėlė įteikta vietos gyventojui Vaidotui Bliūdžiui. Šis dailidė, skulptorius ir laivadirbys pagerbtas už Švėkšnos krašto garsinimą bei bendruomeniškumo skleidimą. Kaip žinia, V.Bliūdžiaus darbai buvo įteikti ir pačiam Popiežiui, įvairių šalių ambasadoriams.

Apdovanoti darbštuoliai ir stipruoliaisveksnos dvaro svente prie baznycios DSCN9948

Dar viena seniūnijos šventės tradicija – pagerbti bei apdovanoti gražiausiai sodybas besitvarkančius gyventojus. O tokių sodybų šiemet – net aštuonios.

Dėkodamas už nuoširdų darbą bei rūpestį savo aplinka, seniūnas A.Šeputis į sceną atsiimti specialių sodybas ženklinančių lentelių bei padėkos raštų pakvietė: Jonelių kaimo gyventojus Prancišką ir Zenoną Kiudžius, Razmų kaimo gyventojus Editą ir Kęstutį Kaktas, švėkšniškius Aną ir Sigitą Lengvinus, Eleonorą ir Algirdą Vingius, Editą ir Audrių Gaisrius, Aldoną ir Domininką Raukčius, Daivą Zimkutę, Almą ir Romą Kačinskus, Rūtą ir Juozą Alsius.

Apdovanoti ir rankų lenkimo varžybų nugalėtojai Rita Urbonaitė, Domantas Budrikas ir pirmosios vietos laimėtojui, ne vienerius metus stipruolio vardą iškovo-jančiam  Osvaldui Girskiui.

O kokia linksma šventė apseina be pašokti, patrepsėti ir rankomis papliauškėti kviečiančių kolektyvų? Dvariškoje Švėkšnos aplinkoje susirinkusiuosius linksmino miestelio ir seniūnijos šokių kolektyvas „Šalna“ (vad. Asta Sapetkienė), Vilkyčių šokių kolektyvas „Veiviržas“ (vad. Dalia Genčiuvienė), inkakliškiai „Dainoriai“ ir „Ašvelė“ (vad. Vidilija Aidukienė), ansamblis „Vainuta“ (vad. Loreta Mieliulytė) ir armonininkas Bronius Miklovis.

Vakarines linksmybes tęsė svečiai: Andrius Rimiškis, merginų grupė „HIT“, Irma Jurgelevičiūtė  ir vaikinų grupė „EGO“. Koncertą vainikavo fejerverkai.

Daugiau nuotraukų „Facebook“ albume.