Įgyvendintas projektas „Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas“

2019 m. balandžio mėnesį Šilutės rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas“ įgyvendinimo.

DCIM100MEDIADJI_0102.JPG

Savivaldybės indėlis – virš milijono Eur

Pagrindinis projekto tikslas – kompleksiškai sutvarkant istorinį Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalą, sudaryti palankias sąlygas verslo kūrimuisi ir plėtrai, gyventojų užimtumo didinimui, gyvenamosios aplinkos  ir gyvenimo kokybės gerinimui.

Projekto vertė 4 181 252,95 Eur. Iki 3 176 933,56 Eur buvo skiriama iš Europos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir 1 004 319,39 Eur – iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“.

Tvarkyti aštuoni objektai

Šilutės mieste trūko modernių, šiuolaikiškų, netradicinių erdvių, galinčių patenkinti šiandieninės visuomenės poreikius, nebuvo sukurta patraukli ir kokybiška aplinka verslui ir gyvenimui. Tai paskatino inicijuoti projektą, kurio lėšomis būtų gerinama investicinė, gyvenamoji ir laisvalaikio praleidimo aplinka Šilutės mieste.

Šilokarčemos kvartalas buvo pasirinktas, atsižvelgus į tai, kad ši teritorija yra vienas pagrindinių urbanistinės struktūros elementų ir viešųjų traukos centrų Šilutės mieste, kurios sutvarkymui iki šiol buvo skiriamos minimalios investicijos.

Iš projekto lėšų buvo tvarkomi aštuoni objektai: Turgaus g. su prieigomis, Traksėdžių polderio teritorija, Žuvų g. su prieigomis, Kilpos parkas su prieigomis, Uosto g. su prieigomis, Statybininkų g. (atkarpa nuo Aukštumalės g. iki Pievų g.) su prieigomis, Klaipėdos g. (atkarpa nuo Lietuvininkų g. iki Kalinausko g.), Rusnės g. (atkarpa nuo geltonojo tilto iki VšĮ Šilutės ligoninės tilto).

Projekto metu buvo pakeistos arba naujai įrengtos gatvių, šaligatvių dangos, įrengtos parkavimo vietos automobiliams, turistiniams autobusams, pastatyti mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšlių dėžės, dviračių stovai), įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, o jau esantys – atnaujinti. Taip pat sutvarkyti inžineriniai tinklai (lietaus nuotekos, apšvietimas, rekonstruoti Šyšos upės krantai, juos sutvirtinant ir sukuriant terasas, pritaikytas žmonėms atsisėsti, stebėti renginius kitame krante, įrengtos prieigos prie vandens bei sutvarkyti krantai, įrengtos mažųjų (tokių, kaip baidarės) ir žvejybos laivų švartavimosi ir stovėjimo vietos.

Šyšos upės pakrantėje buvo įrengta aktyvaus poilsio aukštelė, pastatyti mankštos ir gimnastikos įrenginiai bei treniruokliai suaugusiems ir vaikams, vaikų žaidimų įrenginiai.

Parama prisidėjo prie infrastruktūros sutvarkymo

Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo skiriama parama prisidėjo prie infrastruktūros sutvarkymo geografiškai patogioje miesto vietoje – Šilokarčemos kvartale. Kartu prisidėjo prie bendruomenės užimtumo didinimo, aktyvaus laisvalaikio praleidimo skatinimo, gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo bei palankių sąlygų verslo kūrimuisi sudarymo.

Projekto metu sukurta funkcionali viešoji infrastruktūra tapo patrauklesnė miesto gyventojams bei svečiams, pagerino miesto centrinės viešosios erdvės estetinį vaizdą bei miesto įvaizdį, padidino miesto investicinį patrauklumą.

Projektą „Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas“ vykdė Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.