Ikimokyklinukams – daugiau grupių ir naujų patalpų

saugu darzelisVainuto vidurinėje mokykloje (būsimojoje gimnazijoje) jau šiemet ar kitų metų pradžioje bus įsteigtas vaikų darželis. Mokyklos direktorius Antanas Jonikas „Šilutės naujienoms“ sakė, kad darželio grupėms, kur bus ugdomi vaikai nuo 3 iki 6 metų, mokykla skyrė du erdvius kabinetus. Įėjimas į darželį bus atskiras.

Rajono Tarybos posėdyje ketvirtadienį politikai pritarė, kad vaikų darželio įrengimui Vainuto vidurinėje mokykloje būtų prašoma lėšų iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos.

Taip pat posėdyje pritarta, kad iš tos pačios Kaimo plėtros programos būtų prašoma finansavimo Juknaičių vaikų lopšelio – darželio pastatui remontuoti.

O Šilutės mažylių tėvams nebereikės laukti eilėje, kad patektų į darželį – nuo rudens papildoma grupė bus atidaryta lopšelyje – darželyje „Pušelė“.

Darželis – pagalba jaunoms šeimoms

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė ikimokykliniam ugdymui Vida Nemanienė „Šilutės naujienoms“ sakė, kad Vainute vaikų lopšelis – darželis buvo panaikintas 1991 metais. Apleistas pastatas neišliko – sudegė, vėliau jo vietoje buvo pastatytas prekybos centras.

Pasak V.Nemanienės, Vainuto mokykla vaikų darželio problemą sprendžia nuosekliai – prieš porą metų jie subūrė 1 mišrią priešmokyklinio ugdymo grupę, į kurią renkasi 5-6 metų vaikai ir čia ugdomi ne visą dieną. Šios grupės sąrašuose yra 17 ugdytinių.

Dabar planuojama įsteigti darželinukų grupę, kurią galės lankyti apie 20 vaikų nuo 3 iki 5 metų.

Direktorius A.Jonikas neabejoja, kad vaikų darželis Vainute būtinas. Jaunos šeimos mieliau kurtųsi gyvenvietėje, kurioje yra ne tik mokykla, bet ir darželis. „Vainute ir jo apylinkėse yra daug tuščių sodybų, kuriose galėtų apsigyventi jaunos šeimos“, – sako A.Jonikas.

Savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros skyrius vaikų darželio įrengimui Vainuto vidurinėje mokykloje planuoja gauti 198,592 tūkst. Lt. Savivaldybė prie projekto įgyvendinimo prisidės turtu – patalpų vertė yra apie 34,365 tūkst. Lt.

Kodėl Vainutas – išskirtinis?

Svarstant šį klausimą Taryboje rajono politikė Stasė Skutulienė stebėjosi, kodėl numatyta plėsti darželį tik Vainuto seniūnijoje. Jos manymu, taip yra pataikaujama vienam valdančiosios koalicijos politikui (rajono Taryboje dirba vainutiškis Vytautas Laurinaitis – redakcijos pastaba).

A.Skutulienė Savivaldybės administracijos direktoriaus Raimundo Ambrozaičio klausė, kuo skiriasi Katyčių, Usėnų ar Gardamo seniūnijų vaikai nuo vainutiškių, kad tose seniūnijose nereikia nei vaikų darželio, nei sporto ar meno mokyklų klasių (nuo rugsėjo Vainute steigiama Šilutės sporto mokyklos dziudo grupė – redakcijos pastaba).

R.Ambrozaitis į šiuos priekaištus atsakė trumpai: „Iš politikės minėtų seniūnijų gyventojų nėra gauta prašymų steigti vaikų darželius“.

Kad nėra aiškūs argumentai, kur pradėti steigti vaikų ikimokyklines įstaigas suabejojo ir Valstiečių – žaliųjų sąjungos rajono politikė Genovaitė Kimbrienė. Ji žino, jog Vilkyčiuose yra 34 šeimų prašymai mokyklos pastate steigti vaikų darželį.

Politikė kalbėjo, kad Vilkyčiuose yra daug darbo vietų, bet jaunoms šeimoms nėra sąlygų gauti ikimokyklinio ugdymo paslaugos.

Rajono merė Daiva Žebelienė atsakė, kad Vilkyčių žmonių poreikis dėl ikimokyklinio vaikų ugdymo Savivakldybei žinomas, ir šis klausimas bus sprendžiamas.

Juknaičių vaikams buvo šalta

Juknaičiuose veikiančiame vaikų darželyje, trijose grupėse, dabar ugdomi 53 vaikai. Savivaldybės administracija yra pastebėjusi, kad darželiui apšildyti sunaudojama daugiau šilumos energijos nei kitiems panašiems pastatams. Todėl nuspręsta darželį apšiltinti.

Darželio vestibiulio apšiltinimui planuojama gauti 110,0 tūkst. Lt su PVM, Savivaldybės įnašas turtu bus apie 19,0 tūkst. Lt.

Padaugėjo lopšelinukų

Rajono Taryba patvirtino bendrą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių visose rajono ikimokyklinėse įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose.

Pasak Švietimo skyriaus vedėjos Birutės Tekorienės, nuo rugsėjo 2 dienos ikimokyklinio ugdymo įstaigas turėtų lankyti 1250 vaikų, iš jų 957 – miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

Kasmet keičiasi vaikų, lankančių ar pageidaujančių lankyti ikimokyklines įstaigas skaičius, ir šiemet pribrendo būtinybė Šilutėje atidaryti dar vieną lopšelio grupę. Taigi iš viso 2013-2014 mokslo metais rajono lopšeliuose – darželiuose veiks 70 grupių.

Daugiausiai vaikų nepateko į „Pušelę“ ir „Žibutę“

Vykdydami vaikų priėmimą į ikimokyklines įstaigas, Švietimo skyriaus specialistai įsitikino, kad padaugėjo vaikų, norinčių lankyti lopšelio grupes.

Įvertinus tėvų prašymus, suskaičiuota, kad į miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas nepateko 44 vaikai: į „Pušelę“ – 15 vaikų, į „Žibutę“ – 16 vaikų, į „Raudonkepuraitę“ – 8 vaikai, į „Žvaigždutę“ – 5 vaikai.

Švietimo skyrius priėjo išvadą, kad norint patenkinti poreikį, būtina nuo rugsėjo 1-osios steigti naują grupę, o dalį vaikų, nepatekusių į norimus darželius, nukreipti į „Ąžuoliuką“ ir „Gintarėlį“, nes juose dar yra 7 laisvos vietos lopšelio grupėse.

Naują lopšelinukų grupę nuspręsta steigti lopšelyje – darželyje „Pušelė“. Dėl to šioje įstaigoje atsiras papildomi darbuotojų etatai: 1,57 etato – ikimokyklinio ugdymo pedagogo, 1 etatas – auklėtojo padėjėjo. Per mėnesį naujos grupės išlaikymui turi būti skiriama apie 5240 Lt, per metus – apie 63 000 Lt (su „Sodros“ mokesčiais).

„Pušelės“ direktorės Virginijos Čėsnienės teigimu, dėl naujų etatų įsteigimo 2013 metais papildomai lėšų skirti nereikės.

Jei bus poreikis, steigs daugiau grupių

B.Tekorienės duomenimis, visuose kaimo lopšeliuose – darželiuose yra laisvų vietų, tik į Saugų vaikų darželį nepateko 8 vaikai. Tačiau čia atidaryti papildomą grupę neplanuojama, nes, pagal normatyvus, reikėtų, kad ją lankytų ne 8, o apie 20 vaikų.

Rusnės pagrindinėje mokykloje nesuformuota lopšelio grupė, kadangi pageidavimą lankyti pareiškė tik 4 vaikai. Tačiau sukomplektuota mišri priešmokyklinio ugdymo grupė, kurioje bus ugdoma 19 vaikų, iš jų 14 – priešmokyklinio amžiaus.

Tėvai, kurie iki gegužės pabaigos nebuvo padavę prašymų, kad jų vaikas lankytų ikimokyklinio ugdymo įstaigą, nuo rugsėjo 2 d. galės bandyti laimę papildomame priėmime.

Pasak B.Tekorienės, jeigu po papildomo priėmimo paaiškės, kad reikia dar kartą keisti grupių skaičių, rugsėjo mėnesį Savivaldybės tarybai bus teikiamas tvirtinti patikslintas grupių skaičius.