Ilgaamžės dienas skaidrina jos mylima marti

ilgaamze Janina_2Gedminaičių kaime, Švėkšnos seniūnijoje, šalia miško, ant Graumenos upelio kranto, stovi didelis vienkiemis, kuriame jau daug metų gyvena Janina Genovaitė Ignotienė.

Šilutės rajono valdžios atstovai, norėdami ilgaamžę pasveikinti su 90-uoju jubiliejumi, iki šios gamtos apsuptyje esančios vietos ilgai važiavo klampiais miško keliukais.

Atvykėlius stebino sodybos istorija, gamtos grožis ir guvi močiutė, papasakojusi apie savo gyvenimą šioje vietoje.

Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis prisiminė, kad kadaise čia buvęs vienas didžiausių Švėkšnos ūkių, kur buvo auginamos veislinės kiaulės, pievose ganėsi karvės.

„Dirbau, ėjau ir sulaukiau tų 90 metų. Matyt, tai nuo Dievulio priklauso“, – atsakė ilgaamžė, paklausta, kaip sulaukti tokio gražaus jubiliejaus.

Vaikystė buvo soti

Janina gimė Šiūraičių kaime, netoli Skomantų, turėjo brolį ir seserį. Tėvai vertėsi ūkiškai, turėjo žemės, gyvulių. Kai mergaitė baigė 4 mokyklos skyrius, dirbo ūkio darbus – melžė karves, šėrė kiaules.

„Pavalgę buvom sočiai“, – savo vaikystę prisimena močiutė.

Mokėjo ji ne tik ūkio darbus dirbti, bet ir kojines, pirštines megzti, siuvinėti.

Janinos vyras buvo Valius iš Bliūdsukių kaimo.

„Jo brolis apsiženijo ir neturėjo kur gyventi, o pas mus name buvo laisvų kambarių, tai jie parėjo čia gyventi. Valius atvažiuodavo brolio aplankyti, taip ir susipažinome“, – pažinties istoriją su vyru pasakoja ilgaamžė.

Janina tekėjo vos 20-ies metų. Su vyru ji užaugino sūnus Vytautą, Valių ir Virgį, sulaukė 7 anūkų, o proanūkių ir proproanūkių jau nebesuskaičiuoja.

Senus laikus primena „Volgos“

Už Graumenos upelio, kurį per savo langus mato Janina, jau Klaipėdos rajonas. Kadaise čia buvo didelis ūkis. Janina prisimena, kad geriausiais laikais augino 30 kiaulių, laikė 3 karves. „Lenktyniaudavome su Švėkšnos kolūkiu“, – šypteli senolė.

Dabar dideliame tvarte stovi viena karvė. Anuos laikus primena ir kieme stovinčios dvi „Volgos“.

Janinos vyras Valius visą gyvenimą dirbo eiguliu, ji pati sukosi po ūkį – melžė karves, šėrė kiaules, lesino vištas.

Seniūnas A.Šeputis ir Švėkšnos seniūnijos socialinio darbo organizatorė Neringa Andrijauskienė pasakojo, kad iki pat 90 metų Janinos vyras Valius važinėjo mašina. Kiekvieną ketvirtadienį jiedu su Janina atvažiuodavo į Švėkšnos turgų. Visada abu kartu.
Praėjusių metų lapkritį, sulaukęs 92 metų, vyras mirė. Nuo to laiko pas močiutę gyvena marti Juzefa – ji išverda valgyti, sutvarko namus.

„Anyta – auksinė, labai gera: užjautė, padėjo, visada pavaišino ir niekada neatsakė. Žmogus, kokių reta. Jeigu nebūtų buvusi gera, dabar su ja nebūčiau“, – gerų žodžių anytai negaili Juzefa.

„Jeigu ne auksinė marti, nebūčiau tokia gera“, – čia pat atkerta senolė.

Vakarais ilgaamžė mėgsta žiūrėti televizorių – žinias ar kokią kitą laidą. Tik jau akys nusilpusios, tad ilgai negali žiūrėti. Dieną ji pradeda ir užbaigia malda.

90-metė sako, kad norint sulaukti ilgo amžiaus, reikia valgyti daug lašinių, česnakų. Vakarais, žiūrėdamos televizorių, jiedvi su Juzefa traškina keptą duoną, įtrintą česnaku.