In memoriam ilgamečiui mokytojui Edmundui Čiuželiui

2021 rugpjūčio 11 d. netikėtai mirė Edmundas Čiuželis, ilgametis Šilutės Vydūno gimnazijos matematikos Mokytojas, nuoširdus kolega, žmogus, į gyvenimą išleidęs ne vieną mokinių laidą. Mokytojas iš didžiosios raidės, mokęs savo mokinius pamilti, suprasti nelengvą matematikos mokslą. Mokėjęs mažai kalbėti, bet daug pasakyti...

Edmundas Čiuželis gimė 1951 m. vasario 19 d. Plungės savivaldybėje. 1969 m. baigė Plungės 1-ąją vidurinę mokyklą, 1969-1974 m. m. mokėsi VU matematikos ir mechanikos fakultete, kurį 1974 m. baigė. Nuo 1974 m. rugsėjo mėn. dirbo matematikos mokytoju Šilutės Martyno Jankaus vidurinėje mokykloje, kurioje matematika buvo dėstoma pagal sustiprintą programą, vėliau ir direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 1980-1983 m. m. – Juknaičių vidurinės mokyklos direktorius; 1983-1986 m. m. Šilutės 1-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 1986-2000 m. m. Šilutės Martyno Jankaus vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui; nuo 2000 m. gruodžio 1 d. Šilutės Vydūno gimnazijos matematikos mokytojas.

Per keturiasdešimt septynerius mokytojavimo metus Edmundas į gyvenimą išleido didžiulį būrį abiturientų, iš kurių ne vienas pasirinko matematikos studijas, vien mūsų rajone matematikos mokytojais dirba 4 buvę jo mokiniai. Mokytojas buvo ilgametis rajono matematikos mokytojų metodinės grupės narys, nuolatinis rajono matematikos olimpiadų darbų vertintojas, olimpiadų užduočių rengėjas. Kasmet dalyvaudavo valstybinių matematikos brandos egzaminų vertinimo grupių darbe. 1995 metais jam buvo suteikta I-oji vadybinė kategorija, o 1997 – suteikta matematikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 2017 m. gegužės 17 d. Lietuvos Matematikų draugijos apdovanotas „Zigmo Žemaičio“ medaliu. Tačiau ne vardai ar nominacijos buvo svarbios, svarbesnė visada buvo meilė matematikai, kurią Mokytojas taip uoliai skiepijo savo mokiniams.

Nuo pat darbo Šilutės Vydūno gimnazijoje pradžios mokytojas sugebėdavo suorganizuoti mokiniams įvairiausių veiklų, skatindavo dalyvavimą matematikos konkursuose ir olimpiadose. Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ kasmet dalyvaudavo 50–80 mokinių. Vydūno gimnazijos mokiniai pagal šio konkurso rezultatus patekdavo į respublikos geriausiųjų 50-tuką, o neretai ir į 10-tuką. Jaunųjų matematikų neakivaizdinę mokyklą šio Mokytojo dėka baigė 66-asis Vydūno gimnazijos abiturientas. Įstoję studijuoti dauguma vydūniečių su dėkingumu prisimindavo Mokytojo pamokas, gerus matematikos pagrindus.

Mokytojo dėmesio netrūko ir tiems, kuriems matematika sekėsi ne taip gerai, konsultacijų valandų Mokytojas neskaičiuodavo. Ilgus metus jis rūpinosi ne tik mokymo procesu, bet ir mokinių laisvalaikiu. Nuo 1986 iki 2014 m. vadovavo vaikų vasaros poilsio stovyklai ,,Vėtrungė”, kasmet suburdamas šaunią auklėtojų komandą.

Ne vienas rajono matematikos mokytojas, jaunasis specialistas sulaukdavo iš Mokytojo Edmundo patarimų, paskatinimo. Mokinių ir jų tėvų buvo gerbiamas už teisingą griežtumą, už savotišką humoro jausmą ir pokštavimą pamokų bei renginių metu. Visada atrodė, kad kažko trūksta, jei renginyje ar kolegų susiėjime nėra Mokytojo Edmundo…O kas kitas galėjo taip juokauti rimtu veidu, kad ir komentarų nereikėdavo… Deja, gyvenimas sudėlioja viską savaip: kai jau atrodė, kad galima ramiai gyventi, nes užauginti keturi vaikai, padaryti didieji darbai mokykloje, viskas staiga nutrūko…
Didelį liūdesį išgyvena visa Šilutės Vydūno gimnazijos bendruomenė, rajono matematikų bendruomenė, mokiniai, kuriuos Mokytojas mokė. Visi, kurie pažinojo šį Žmogų, prisimins Jį su didžiausiu dėkingumu ir pagarba.

Skaudžią netekties valandą užjaučiame ir linkime stiprybės žmonai Rūtai, sūnums Gedui ir Mariui, dukroms Rūtai ir Rasai, anūkams ir visiems artimiesiems.

Tegu ilsisi Ramybėje mylimas mūsų Mokytojas ir kolega…

Su velioniu bus galima atsisveikinti pirmadienį 2021-08-16 nuo 13.00 val. laidojimo namuose, esančiuose Cintjoniškių g. 11 Šilutė. Laidotuvės vyks antradienį 2021-08-17.

Šilutės Vydūno gimnazijos bendruomenė