In memoriam ilgametei Usėnų pagrindinės mokyklos socialinei pedagogei Ilonai LILEIKIENEI

2021 m. lapkričio 2 d. netikėtai mus paliko Ilona Lileikienė, ilgametė Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė, beveik visą savo gyvenimą pašventusi Mokyklai. Nuoširdi kolegė, puiki pedagogė, į tolimesnį gyvenimo kelią palydėjusi ne vieną būrį mokinių. 

Gimusi ir užaugusi Žemaitkiemio k., Usėnų sen. Ilona Lileikienė 1984 m. baigė Usėnų vidurinę mokyklą. Po studijų VPU iki 1995 m. dirbo lietuvių kalbos mokytoja Kivylių pagrindinėje mokykloje. 1995 m. rugsėjį vėl grįžo į Usėnų vidurinę mokyklą, tik jau kaip lietuvių k. ir literatūros mokytoja.

2006 m. Šiaulių universitete baigusi socialinės pedagogikos ir psichologijos studijų programą pradėjo dirbti socialine pedagoge. 2013 m. jai suteikta socialinio pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija. Šiuos mokslo metus pasitiko gražiu 35-erių metų pedagoginio darbo jubiliejumi.

Mokyklos bendruomenė dėkinga Ilonai Lileikienei už tai, kad ne tik atliko savo tiesiogines pareigas, bet turėdama begalinį mokinių pasitikėjimą neformaliai buvo ir psichologė. Gerai pažino ne tik dabartinius mokinius, bet ir jų tėvus, nes pati buvo mokiusi daugelį iš jų. Žavėjo jos gebėjimas spręsti iškilusias problemas, kurių socialinio pedagogo darbe pasitaikydavo gana dažnai.

Pedagogė buvo iniciatyvi ir išradinga. Mokiniams organizavo įvairiausias veiklas: kasmetines vaikų vasaros poilsio stovyklas, veiksmo savaites „Be patyčių“, sveikų pusryčių fiestas, įvairius sveikatingumo, ugdymo karjerai ir daugybę kitų renginių, praturtindama juos raiškiu literatūriniu žodžiu. Savo nuoširdumu mokėjo uždegti ir įkvėpti mokinius veikloms. Daug prisidėjo prie pozityvaus mokyklos mikroklimato formavimo ir palaikymo.
Nebeklegės užkrečiantis Ilonos juokas mokykloje…

Lieka tik neblėstanti pagarba, dėkingumas ir šilti prisiminimai…

Mokyklos bendruomenė reiškia nuoširdžiausią užuojautą mūsų kolegai – jos vyrui Vytautui, dukrai Giedrei, sūnui Šarūnui, visiems, kam šis Žmogus buvo brangus.

Ilsėkis ramybėje, miela Ilona…

Velionės urna bus pašarvota šeštadienį, 2021-11-06, Usėnų bendruomenės salėje, laidotuvės vyks sekmadienį Rukų kapinėse.

Liūdi Usėnų pagrindinės mokyklos bendruomenė